Svatá válka bratří Šuškových. ČD Cargo se soudí s Ostravskými opravnami a strojírnami - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Svatá válka bratří Šuškových. ČD Cargo se soudí s Ostravskými opravnami a strojírnami

,
Svatá válka bratří Šuškových. ČD Cargo se soudí s Ostravskými opravnami a strojírnami
Zdroj: Shutterstock

Státní ČD Cargo se soudí s firmami dvou ostravských bratrů o miliardu.

Na konci okrajové ostravské čtvrti Lhotka u malého lesíka stojí dvě obrovské vily. Patří Rudolfovi a Peterovi Šuškovým, dvěma z nejbohatších Ostravanů. Zastihnout je tady ale není jednoduché, oba bratři částečně žijí ve Švýcarsku.

Těžiště jejich byznysu ale zůstává právě v Ostravě. Sídlí tu Ostravské opravny a strojírny, vysoce zisková firma, která za posledních dvanáct let získala od státu zakázky za více než 10,5 miliardy korun.

Teď ale firmě hrozí, že státní penězovod úplně vyschne. Strojírny se ocitly na černé listině státní společnosti ČD Cargo, na jejíchž zakázkách byly v minulých letech hodně závislé. Nákladní železniční přepravce vede s bratry Šuškovými obrovskou právní bitvu, a to na několika frontách. Celkem jde o spory až za miliardu korun.

Ostravské opravny a strojírny v minulosti opravovaly pro ČD Cargo významné množství železničních vozů. V průběhu roku 2018 se však firma bratrů Šuškových dostala do značného prodlení při plnění závazků na opravu vozů. Některé z uzavřených smluv pak byly ukončeny výpovědí nebo odstoupením ze strany ČD Cargo, zbytek zanikl uplynutím doby, na niž byly smlouvy uzavřeny.

Státní ČD Cargo tvrdí, že má právo za prodlení s provedením oprav vystavit penalizační faktury v řádu desítek milionů korun. Dosud dopravní firma uplatnila pokuty od počátku roku 2019 ve výši téměř 100 milionů korun, které následně započetla oproti pohledávkám ostravských strojíren za provedené opravy. Strojírny bratrů Šuškových ale tyto zápočty neuznaly a následně se obrátily na Obvodní soud pro Prahu 7, který k případu vede spis.

Další spor vede ČD Cargo s Ostravskými opravnami a strojírnami kvůli smlouvě na dodávku stovky nových nákladních vozů. Firma bratrů Šuškových je původně měla dodat od prosince 2018 do dubna 2019, ale ocitla se v prodlení. „Prvních dvacet vozů z kontingentu dodávky si ČD Cargo koupilo a zaplatilo, vozy má stále registrovány na sebe, avšak přesto požaduje vrátit jejich kupní cenu,“ uvedlo na dotaz týdeníku Euro vedení Ostravských opraven a strojíren. Společnost následně odmítla uhradit ČD Cargo fakturované smluvní pokuty.

„Většina dodaných vozů byla navíc vadná, přičemž Ostravské opravny a strojírny odmítaly vady odstranit. Některé nové vozy byly dokonce osazeny pouze zánovními podvozky, nikoli novými, jak bylo ujednáno,“ tvrdí ČD Cargo, které nakonec od smlouvy odstoupilo a začalo tyto vozy vracet, přičemž strojírny je bez námitek přebíraly. Hlavní problém je v tom, že nevrátily společnosti ČD Cargo ani část zaplacené kupní ceny, ani zálohu na vozy, které strojírny v rozporu se smlouvou vůbec nedodaly. Podle ČD Cargo tak strojírny neoprávněně zadržují více než 65 milionů korun jako nevrácenou kupní cenu, zálohu a smluvní pokuty za prodlení s dodávkou.

Ostravské opravny a strojírny přešly do protiútoku a dožadují se určení vlastnictví k vozům u Drážního úřadu. V tomto případě to bylo ČD Cargo, které k vymožení dlužné částky podalo žalobu, o které je v současnosti vedeno řízení rovněž u Obvodního soudu pro Prahu 7.

„Není pravdou, že bychom své závazky vůči firmě ČD Cargo plnili pozdě nebo porušovali smluvní ujednání. Naopak ze strany ČD Cargo docházelo k neposkytování součinnosti při opravách nákladních vagonů. Ve smlouvách si ČD Cargo vymínilo právo, že si bude dodávat vlastní náhradní díly potřebné k opravě vagonů. Realita byla taková, že Ostravským opravnám a strojírnám nebyla ze strany ČD Cargo poskytnuta součinnost a díly byly dodávány opožděně, někdy pouze částečně, nebo vůbec,“ vyjádřil se Peter Šuška.

Drezíny pro správu

Problémy se zpožděním dodávek od firem bratrů Šuškových ale nemá ze státních společností jen ČD Cargo. Další jejich společnost (Traťová strojní společnost) v minulosti zdržovala zakázku i Správě železnic. Ta nakonec ještě jako Správa železniční dopravní cesty ostravskou firmu zažalovala. V tomto případě šlo o zakázky na modernizaci drezín.

Ostravské opravy a strojírny se navíc snaží držet ČD Cargo v šachu tím, že si nárokují autorská a vlastnická práva k dodatkům technické dokumentace u zhruba třech tisíc modernizovaných vozů a tvrdí, že ČD Cargo nesmí provádět revizní opravy těchto vozů u jiných subjektů než právě u strojíren bratrů Šuškových. „Tím vzniká zcela absurdní situace, kdy Ostravské opravy a strojírny samy masivně neplní své závazky z uzavřených smluv na opravy vozů a zároveň se zcela účelově snaží zabránit společnosti ČD Cargo v tom, aby prováděla opravy vozů u jiných opravců,“ tvrdí ČD Cargo.

Další soudní spor vede ČD Cargo se společností Financial Found, kterou podle informací týdeníku Euro taktéž vlastní bratři Šuškové. S touto společností uzavřelo tři smlouvy o prodeji a následném leasingovém pronájmu 1141 nákladních železničních vozů, a to na dobu deseti let. Po skončení desetiletého období, tedy na konci roku 2019, a zaplacení všech leasingových splátek měly být všechny vozy formálně převedeny zpět do vlastnictví ČD Cargo, které leasingové splátky po celou dobu řádně splácelo.

Předloni ale společnost Financial Found namítla nedostatečný stav vozů, a to především z důvodu absence revizních oprav. Společnost pak od smlouvy odstoupila a začala si nárokovat vlastnictví všech vozů. Tomu však Drážní úřad nevyhověl a vlastnictví všech vozů přiznal firmě ČD Cargo. Financial Found bratrů Šuškových pak zažalovala ČD Cargo na určení vlastnictví vozů.

Jiná firma bratrů Šuškových TSS Cargo po ČD Cargo soudně vymáhá dalších zhruba 50 milionů korun jako nájemné za období, kdy si přitom tato firma odmítala od ČD Cargo převzít nákladní vozy zpět navzdory dohodě. Naopak namítá náhradu škody vzniklé na pronajatých vozech. „ČD Cargo argumentuje nějakou nesoučinností s převzetím vozů na naší straně, což je samozřejmě absurdní nesmysl, vždyť to my jsme smlouvu ukončili odstoupením, aby se nám vozy vrátily a mohli jsme je okamžitě umístit na trh,“ uvedlo ve vyjádření pro týdeník Euro vedení Ostravských opraven a strojíren.

Na černé listině

Válka mezi bratry Šuškovými a současným vedení ČD Cargo v čele s generálním ředitelem Ivanem Bednárikem tak eskalovala, že Šuškové napadli smlouvu na prodej 500 nepojízdných vagonů ČD Cargo konkurenční slovenské firmě SMK patřící do koncernu Budamar za 50 milionů korun. SMK z vagonů využilo rámy a na nich postavilo zcela nové vozy. Na deset až patnáct let je pak pronajalo zpět firmě ČD Cargo s tím, že si je státní společnost po této době může odkoupit za cenu obvyklou.

Šuškové podali ve věci trestní oznámení na údajnou nevýhodnost celé operace. I kvůli tomu si v polovině června přišli detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu pro dokumenty ke smlouvě se společností SMK do sídla státní firmy.

„Chápeme, že policie musí prověřit každé trestní oznámení, i ta, která slouží jen jako nástroj konkurenčního boje. S policií plně spolupracujeme a jsme přesvědčeni, že transakci shledá jako korektní a výhodnou pro společnost tak, jako to předtím již potvrdil interní audit,“ řekl výkonný ředitel ČD Cargo Tomáš Tóth, který policii asistoval. Šuškové přitom sami nabídli za stejný pronájem vozů, který společnosti ČD Cargo poskytuje firma SMK, vyšší cenu – za pronájem zmodernizovaných vagonů chtěli 15 až 18 eur za den, zatímco od SMK si ČD Cargo pronajímá vozy za 13 eur. I tak by státní firma mohla za 15 let na pronájmu zaplatit více než 900 milionů.

Bratři Šuškové si podle informací týdeníku Euro stěžovali na současné vedení ČD Cargo u ministra Karla Havlíčka i u premiéra Andreje Babiše. „Ano, obrátili se na mě někdy před půl rokem. Žádali nějaké vyjádření k jejich sporu s ČD Cargo,“ potvrdil ministr průmyslu, obchodu a dopravy Havlíček. Šuškové podle informací týdeníku Euro neformálně žádají odchod Ivana Bednárika z funkce generálního ředitele i proto, že jejich firmy zařadil na takzvanou černou listinu a ČD Cargo s nimi teď nechce uzavírat žádné smlouvy. Havlíček ani České dráhy jako mateřská firma ale o žádných personálních změnách v ČD Cargo neuvažují. „Udělali jsme v ČD Cargo audit těch smluv. A dopadlo to dobře jak po ekonomické, tak i po právní stránce,“ uvedl Havlíček.

Zvrat v zadlužené firmě

Napjatá situace v oboru nákladní železniční přepravy pramení hlavně z nedostatku pojízdných vozů na trhu. V Česku je jen minimum opravárenských firem, které dokážou staré vozy modernizovat. Firmy bratrů Šuškových prakticky vládnou celému trhu a svou pozici posílily nedávným nákupem lounské vagonky Legios, kterou v insolvenční dražbě koupili za 750 milionů korun.

Bratři Šuškové na to peníze mají. Jejich stěžejní firma, Ostravské opravny a strojírny, vykázala za rok 2018, kdy naposledy zveřejnila v obchodním rejstříku účetní závěrku, tržby přes 650 milionů korun a zisk po zdanění více než 100 milionů korun. Před deseti lety přitom firma vydělávala i mnohonásobně více. Naopak ještě v roce 2002 byla skoro před bankrotem. Bratři Šuškové ji vlastní od roku 1998 a ostravské strojírny velkou část svých tržeb získaly právě od státu, ale až po roce 2002.

Tehdy do vlády nastoupili lidovci a ministrem dopravy se stal Milan Šimonovský. Členem stejné strany, tedy KDU-ČSL, byl v té době i Rudolf Šuška. Strojírny bratrů Šuškových přitom tehdy dlužily Českým drahám 200 milionů korun. Šimonovský po svém nástupu prosadil, aby stamilionové pohledávky železničních opraven za Českými drahami odkoupila státní Česká konsolidační agentura, což ostravským strojírnám výrazně ulehčilo.

V červnu 2004 Šimonovský pak strojírny osobně navštívil. Tři měsíce poté získala firma bratrů Šuškových od Českých drah tři velké zakázky v celkové hodnotě přesahující miliardu korun.