Petr Dokládal: Bulhaři cítí křivdu, že jejich stát nevytvořil vlastní ČEZ

25. února 2013, 07:48 - Petr Horký
25. února 2013, 07:48

Je to paradox. Šéf ČEZ v Bulharsku Petr Dokládal má ve své v pracovně v Sofii řád Staré planiny, což je nejvyšší bulharské státní vyznamenání. V současnosti však vede firmu, která je dnes pro většinu chudých Bulharů jedním z veřejných nepřátel, jenž jim zdražil elektřinu.

Podle Dokládala ale ČEZ za potíže Bulharska nemůže, neboť problém je mnohem hlubší. Ceny energie určuje regulační úřad a nikoli ČEZ. „Tragédie je to, že v zemi s nejlevnější elektřinou v Evropě lidé nemají na to, aby ji zaplatili,“ říká Dokládal v sídle ČEZ v Sofii v exkluzivním rozhovoru pro E15.

* E15: Vy nejste u ČEZ dlouho, jste člověk zvenku, povoláním diplomat. Proč si vás elektrárenská společnost najala?

Ano, jsem „neČEZák“. ČEZ měl určité komunikační potíže s partnery. Vyžadovalo to, aby ve vedení byl někdo, kdo má znalosti místní mentality a novodobé historie. Když jsem byl osloven, souhlasil jsem, že to zkusím. A jsem přesvědčen, že za poslední dva roky se v tomto směru udělala dobrá práce. Budování pozitivního PR vyžaduje obrovské úsilí a čas, ale při malé chybičce se výsledek snadno rychle ztratí. Tak se to například děje nyní v negativní kampani, která je proti nám vedena poslední dva týdny neférově a podpásovými útoky. Je těžké se tomu bránit. Tragédie je ta, že v zemi s nejlevnější elektřinou v Evropě lidé nemají na to, aby ji zaplatili. Za to asi nemůže distributor, ale někdo jiný. To každý racionálně uvažující člověk chápe. Pro nás je samozřejmě složité to říkat, protože pak útočíme proti vládě a politikům a tím si je stavíme proti nám. Oni zase dobře vědí, kdo za to nese vinu, kdo způsobil současnou sociálně-ekonomickou situaci a zanedbal sociální politiku státu. Vyhovuje jim odvést od tohoto podstatného problému pozornost na něco nebo někoho jiného. Jedním z hesel toho, co probíhá v ulicích, je boj proti monopolům. Tím, že jsme v Sofii a že elektřina je ze všech utilit nejdůležitější, jsme na ráně.

* E15: Ale přece jenom, nedalo se tomu nějak předejít, aby se zrovna ČEZ stal tím největším obětním beránkem ze tří cizích distributorů energie?

My jsme si byli vědomi, že v prosinci bude chladnější období a větší množství volných dní, takže jsme v listopadových fakturách v dopise zákazníky varovali, že další faktura bude vyšší. Ale lidé sdělení ve faktuře moc nečtou. Jestli jsme měli udělat celostátní kampaň v novinách, anebo změnit zažitou praxi, že se odčítá před Vánoci a podruhé až na konci ledna, na to už je pozdě. V komunikaci jsme mohli být více vidět. To, že bylo hodně volných dní a lidé byli doma, protože sociálně-ekonomická situace nenahrává tomu, aby jezdili na svátky na lyže, byl hlavní důvod. Lidé si neuvědomili, že tak výrazně, o 13,6 procenta, stoupla cena elektřiny. Navíc tady většina lidí právě elektřinou topí, což je evropský unikát. Přitom tu mají nejhorší efektivitu vytápění v Evropě vzhledem k špatné izolaci domů a tepelných rozvodů. To vše dohromady udělalo skok částek na složenkách někdy až o sto nebo i dvě stě procent. Prověrky u sedmi tisíc elektroměrů teď ukázaly, že objektivní chyba byla jen u méně než jednoho procenta. To je důkaz, že jsme to nezavinili. Mám pocit, že podíl opravdu spontánních protestů od začátku nebyl stoprocentní a že tam byla aktivita některých politických skupin. Kterých, to je obtížné říci.

V Bulharsku je energetika plně regulovaný byznys

* E15: V současnosti jednáte s bulharským regulátorem DKEVR kvůli hrozbě odebrání licence. Už jste od nich obdrželi seznam pochybení?

Ano, můžete si ho najít na webové stránce regulátora. Máme nyní sedm dní na to, abychom odpověděli. Intenzivně na tom pracujeme. Proto tu teď sedím, i když je sobota. Jsme ale naprosto přesvědčeni, že veškerá obvinění jsou formálního, administrativního charakteru, že jsme neporušili žádný zákon ani předpis. Věříme, že si tu licenci udržíme a pozici obhájíme. Komise se na to podívá a 16. dubna nás pozve na veřejné slyšení. Tam se nás bude ptát a my budeme naše nedostatky vysvětlovat. Jde třeba o to, že odpojujeme elektroměry, když se nepodaří najít majitele. Například na chatě, nebo když je majitel dlouho v cizině. Pak se elektroměr před svědky vymění a ten starý se tam nechá. Máme proto důkaz, co jsme udělali pro nápravu.

* E15: Myslíte tedy, že o licenci nepřijdete. Skončí to pokutou?

My věříme, že o ni nepřijdeme, není pro to právní důvod. Může dojít na pokutu. Uvidíme. Třeba se pak ještě budeme moci nějak bránit a obhajovat.

* E15: Rozhodnutí přijde ve složitém období, pravděpodobně bude vrcholit předvolební kampaň.

Ano. Navíc to bude veřejné slyšení. Po něm by mělo následovat neveřejné jednání regulátora a není zatím určeno datum jeho konečného rozhodnutí. Takže se neví, kdy se definitivně rozhodne o eventuálním odnětí licence. Bohužel se to bude překrývat s celým předvolebním bojem. Nevylučuji, že rozhodnutí padne až po volbách, které by mohly být v horizontu 21. a 28. dubna. Nebude to lehké období.

* E15: Dá se čekat, že strany slyšení využijí v kampani. Máte pro to nějakou obrannou strategii?

Budeme maximálně otevření. Dávat rozhovory pro média, objasňovat, co děláme pro to, abychom si důvěru zasloužili. Pokusíme se veřejné mínění dostat na svoji stranu. Jsme ve složité situaci, protože všechny politické strany se rády chytnou témat, která odvedou pozornost od toho, kdo to celé zavinil. Monopoly a růst cen jsou dobré téma. ČEZ ale nerozhoduje o cenách. Nacionalistické strany na svých akcích argumentují takto: oni přišli, aby koupili naši lacinou elektřinu například z Kozloduje (jaderná elektrárna – pozn. red.), přidají si k tomu vymyšlené taxy a pak to nám obyvatelům prodávají. Ale tak to není. V Bulharsku je energetika plně regulovaný byznys. O výši položek, které platí klient, rozhoduje výhradně regulační úřad.

Jedna velká komunikační chyba už tu byla

* E15: ČEZ má se špatnou pověstí v Bulharsku problémy několik let. Lidé na něj nadávají už roky a některé důvody jsou pochopitelné. V roce 2008 tu ČEZ zavedl tříměsíční splátky elektřiny. Bulhaři ale nechtěli platit dopředu. Ostatní distributoři, tedy Rakušané a Němci, to nedělali. Jen vy jste nerespektovali místní zvyklosti.

ČEZ chtěl být pionýrem. Ten projekt byl rozumný. Kdyby to teď platilo, tak by to pomohlo, protože by se rozložila cena do tří měsíců. Podcenili jsme však informační kampaň a místní mentalitu. Lidé tu mají hluboko do kapsy a hůře plánují. Asi to chtělo masovou kampaň v televizi s využitím osobností, oslovením každého klienta nebo eventuálně zavedení pilotního projektu v nějakém městě. Máte pravdu a regulátor to vytýká naší společnosti ve svém zdůvodnění ve smyslu, že jsme systematicky porušovali pravidla. Nesouhlasím s tímto tvrzením, neboť od té doby jsme již tříměsíční platby nikdy nezavedli a z případu jsme se poučili. Ale že nejsme populární, má i jiné příčiny. Cena elektřiny roste, firma od příchodu propustila až 40 procent zaměstnanců a optimalizovala procesy. Když jsem sem přišel, často mí partneři vzpomínali, že tříměsíční odečty byla velká komunikační chyba.

* E15: Lidé na demonstracích, se kterými jsem mluvil, také ČEZ vyčítají, že je propojen s vládou. Že si obě strany navzájem hrabou do kapsy. V tisku se objevila informace, že v dozorčí radě bulharského ČEZ sedí Dimitar Nikolov Stefanov přezdívaný „karatista“, přítel premiéra Borisova s údajnými vazbami na podsvětí. To také reputaci nepřidá… Co tam ten člověk dělá?

ČEZ měl za všech vlád v dozorčí radě bulharské občany. Myslím, že diskuze okolo Stefanova je výsledkem celé zpolitizované situace.

* E15: Neměla by firma prověřovat člověka, kterého přijme na tak vysokou pozici?

Byl nominován za mých předchůdců. Když jsem přišel, byly pro mne prioritou jiné věci.

* E15: Jak vůbec probíhá jmenování manažerů z řad místních lidí? Přihlašují se firmě sami, nebo je někdo doporučuje?

Nepleťme dvě věci, jmenování členů dozorčí rady a výběr manažerů. Manažeři jsou zásadně vybíráni výběrovým řízením z velkého okruhu uchazečů. Procházejí odbornými i psychologickými testy a o pozice v ČEZ je mimořádně velký zájem na trhu práce. Jiná situace je nominování členů dozorčí rady a zástupců minoritního akcionáře.

* E15: Kdo je nominuje?

Ministerstvo ekonomiky Bulharska je doporučovalo do té doby, dokud byl stát 33procentním vlastníkem v ČEZ distribuci a elektro. Ve chvíli, kdy stát podíl přes burzu prodal, tak jsme akceptovali doporučení akcionářů na valné hromadě a změnili složení dozorčích rad.

* E15: Jak současná kauza značku ČEZ poškodí? Jakou lekci vám to dalo?

Největší riziko je snížení důvěry ve firmu. Lekcí je, že musíme být maximálně otevření. Mluvit lidským, srozumitelným jazykem, aby to pochopili i ti nejobyčejnější lidé. Samozřejmě že klienta nejvíc zajímá, kolik za elektřinu zaplatí. Já pořád tvrdím, že řešením celého problému bulharské energetiky je otevření a liberalizace trhu a větší transparentnost.

* E15: Liberalizace by zvýšila ceny, které jsou díky regulaci nejnižší v Evropě.

Teď se ale chystá snížení ceny zásahem regulátora. Podle mého názoru tím dlouhodobě utrpí celá ekonomika. Bude to, jako když zmáčknete pružinu, později cena nevyhnutelně vyskočí nahoru. Ale říkat to v tuto napjatou chvíli je velmi nepopulární. Vítěze voleb čeká v této věci nesmírně obtížné období.

Bulhaři bývali po Francii a ČR třetí ve vývozu elektřiny

* E15: Cena elektřiny se zvýšila také kvůli zeleným dotacím. Byl to podobně přehnaný solární boom jako u nás v roce 2009?

Došlo tady k podobnému vývoji, i když ne v takovém rozsahu. Asi měsíc před vypršením minulého regulativního období se připojilo velké množství zdrojů. Celý systém oběhu peněz se dostal do deficitu. Aby se tento deficit pokryl, musela by se cena elektřiny zvýšit až o čtyři až pět procent.

* E15: Jak dnes Bulhaři pohlížejí na to, že jejich síť vlastní cizí stát?

Oni cítí trochu křivdu vůči svým politikům, že bulharský stát nevytvořil něco jako svůj vlastní ČEZ. Byli hrdí na to, že mají atomové elektrárny, že mají kapacitu lidí, že mají lacinou energii, že ji vyvážejí. Už Todor Živkov, když začal stavět Belene, prý říkal, že energii z ní bude vyvážet a z marží dotovat elektřinu doma. Bulhaři také byli po Francii a České republice na třetím místě z hlediska vývozu elektřiny do světa. Když sem pak přišla cizí firma a zprivatizovala distribuci, hned vyvstaly otázky: jak je možné, že přichází polostátní podnik? Proč jsme dovolili, že firma z jiného státu, podobného jako my, tady dělá to, co bychom mohli dělat my, kdybychom byli šikovní? Byla tam i jistá forma závisti.

* E15: Jak se to projevovalo?

ČEZ si celkem oprávněně stěžoval, že trh je přeregulovaný, že čekal rychlejší liberalizaci a podobné výsledky jako ve střední Evropě. Paralelně v Česku hlásil, že má dobré výsledky a úspěšné akvizice. To zde bylo vnímáno negativně. Podobně zapůsobila informace, která byla míněna spíš pro naše obyvatelstvo. Totiž že ze zisků ČEZ bude spolufinancována reforma důchodového systému. Tato informace tu byla vnímána velmi negativně, neboť bulharští novináři zjednodušeně říkali, že Bulhaři spolufinancují českou důchodovou reformu. Velmi rychle se toho chytili někteří extremističtí politici. Jistě chápete, že je to holý nesmysl. A snažíme se jej veřejnosti vysvětlit.


Petr Dokládal (54)

Povoláním diplomat pracoval jako generální konzul v Kanadě, velvyslanec v Bulharsku a Rumunsku. V roce 2011 byl vybrán jako country manager ČEZ Bulgaria, aby se pokusil zlepšit komunikaci s partnery a tím posílil důvěru v český elektrárenský gigant.


Čtěte také:

Desetitisíce Bulharů vyšly do ulic. Sídlu ČEZ se demonstranti vyhnuli

E15.cz z Bulharska: Nenávist vůči ČEZ opadla, lidé viní systém

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít