Co znamenají obálky s pruhem - Euro.cz

Přihlášení

Obálky s pruhem. Víte, kterých z pěti barev se máte a naopak nemusíte bát?

,
Obálky s pruhem. Víte, kterých z pěti barev se máte a naopak nemusíte bát?

Obálka s barevným pruhem vždy vzbudí u jejího příjemce zvýšenou pozornost. Ke korespondenci takové obálky využívá státní správa a podle barev se rozlišují konkrétní sdělení. Přečtěte si, jaké mají jednotlivé barvy význam a jak hned podle barvy na obálce rozeznat, kdo vám píše.

K čemu slouží obálky s pruhem

Obálky s pruhem používají státní instituce a firmy, přesto však nemusí být vždy nosičem jen nepříjemných zpráv. Dopisy s pruhy zajišťují informační přehled jejich odesílateli, ale i rychlou orientaci adresátovi.

Jedná se o speciální typ psaní s doručenkou, která informuje odesílatele o tom, že jeho zásilka byla doručena a kdy k tomu došlo.

Pokud se adresát vyzná v barevných pruzích na obálkách, rychle rozliší odesílatele a může předem odhadnout i obsah dopisu.

Nepřehlédněte: Obálky s barevnými pruhy si můžete koupit i v běžném prodeji, zaslat vám je tak může prakticky kdokoliv. Důvodem může být zdůraznění významu dopisu, ale i pouhý žert.

Fikce doručení

Ale pozor, i když adresát podle barvy obálky rozezná, že se zřejmě jedná o nepříjemnou informaci, řešení jejího obsahu se rozhodně nevyhne tím, že dopis odmítne od doručovatele či na poště převzít.

Při korespondenci s úřady se doručování písemností řídí pravidly správního řádu číslo 500/2004 Sb. Platí zde obecný předpoklad zvaný „fikce doručení“.

Zapamatujte si: Pošta se ze zákona považuje za doručenou i v případě, že si ji osobně nepřevezmete. Podle § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. se písemnost považuje za doručenou poté, co vyprší lhůta 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena. Stejný paragraf toho zákona dává adresátům, kteří prokážou svou nepřítomnost nebo vážný důvod k nepřevzetí pošty, možnost požádat o určení neplatnosti doručení.

Naše rada: Jak poslat balík? Díky službám nemusíte vyjít z bytu

 Balík


Obálka s červeným pruhem

Obálka s červeným pruhem, jak už její barva napovídá, je v hierarchii barev na obálkách nosičem těch nejdůležitějších úředních sdělení. Adresát by jí proto měl věnovat náležitou pozornost.

Vzhledem k důležitosti sdělení, může být zásilka s červeným pruhem dodána pouze do rukou adresátovi.

K převzetí nelze udělit plnou moc, dopis tedy nesmí převzít žádný zmocněnec. Adresát navíc musí podepsat dodejku, která se následně odešle pro kontrolu zpět odesílateli.

Obálka se zeleným pruhem

Dopisy se zeleným pruhem využívá veřejná správa. Mohou obsahovat například soudní výzvy a předvolání k soudnímu jednání, platební rozkazy nebo také nařízení exekuce.

Obálku se zeleným pruhem vám může poslat také policie nebo katastrální úřad, případně v ní najdete upozornění na nedoplatek za koncesionářské poplatky.

Všechny dopisy se zeleným pruhem se posílají doporučeně s dodejkou. Toto úřední psaní může být posíláno do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Převzetí zásilky tedy musíte podepsat a odesílatel následně obdrží potvrzení o doručení.

Pokud nebudete k zastižení nebo nebudete reagovat na výzvu k vyzvednutí této pošty, může být obálka se zeleným pruhem vhozena do vaší schránky a při uplatnění pravidla „fikce doručení“ se bude považovat od 11. dne za doručenou. Nemůžete se tedy vymlouvat, že vám úřední psaní nedošlo.

Obálka s modrým pruhem

Obálka s modrým pruhem obsahuje oznámení informačního charakteru. Dopisy s modrým pruhem využívají orgány veřejné správy, jako jsou například obecní, katastrální, finanční nebo živnostenské úřady, soudy, školy, ale také ministerstva.

Užívá se tehdy, když odesílatel potřebuje potvrzení, že pošta byla doručena na danou adresu.

Forma doručení není tak přísná jako v případě obálky s červeným pruhem. Dopis může převzít také určený zmocněnec, nejčastěji to bývají manžel nebo manželka, rodiče, děti nebo sousedi.

Při převzetí obálky s modrým pruhem je nutné podepsat dodejku. Pozor: pokud však obálka obsahuje nápis „Do vlastních rukou“, začne plnit roli psaní s červeným pruhem a převzít ji můžete pouze do vlastních rukou.


Přečtěte si: SEPA platba do zahraničí ušetří peníze a dává jistotu data doručení

 Platba do zahraničí


Obálka s fialovým pruhem

Dopisy s fialovým pruhem jsou speciálně vyhrazeny pro službu DINO neboli dluhové inkaso obyvatelstva. Takové psaní se posílá zpravidla do vlastních rukou jako upozornění, že máte někde dluh.

Dopis obsahuje informace o věřiteli a o výši vašeho dluhu. Obálky s fialovým pruhem zasílá vždy Česká pošta, věřitelem ale může být kdokoliv.

Pokud vám přijde dopis s fialovým pruhem, svůj dluh můžete uhradit přímo na poště. Kromě toho máte také možnost domluvit si zde splátkový kalendář.

Zapamatujte si: Úhrada dluhu přes službu DINO by měla být vždy výhodnější než řešení tohoto závazku prostřednictvím exekutora.

Obálka se žlutým pruhem

V případě obálky se žlutým pruhem se nemusíte znepokojovat vůbec. Slouží k zasílání přístupových údajů do ISDS (informační systém datových schránek) pro úřady nebo právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku.

Dodejka a doručenka

V rámci poštovní komunikace se často zaměňují pojmy dodejka a doručenka.

Dodejka je zpráva pro odesilatele, že adresátovi dal doručovatel vědět, že má na poště důležitou písemnost. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím „Výzva k vyzvednutí zásilky“ ve schránce.

Oproti tomu doručenka specifikuje odesílateli okamžik, kdy si adresát písemnost skutečně převzal. Nepostradatelná je pro soukromé osoby a subjekty, u nichž neplatí fikce doručení, ale skutečné převzetí od pošty.

Čtěte také:

Končí vám platnost řidičského průkazu? Výměna je rychlejší a jednodušší

ilustrační foto

Kontokorent je vhodná finanční rezerva. Je však třeba dodržovat platební morálku

Co obnáší půjčka na směnku

Jak funguje PayPal