Nová Dohoda o ekonomickém partnerství zpřístupní japonský trh českým exportérům - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Nová Dohoda o ekonomickém partnerství zpřístupní japonský trh českým exportérům

, Kolektiv CzechTrade a CzechInvest Tokio,
Nová Dohoda o ekonomickém partnerství zpřístupní japonský trh českým exportérům
Zdroj: Shutterstock

Prvního února vstoupila v platnost dohoda o volném obchodu mezi Japonskem a Evropskou unií (EPA – Economic Partnership Agreement). Obě ekonomiky představují přibližně třetinu světového hospodářství a asi pětinu mezinárodního obchodu. Ke dni vstupu dohody v platnost je liberalizováno přibližně 90 % exportů, po vypršení přechodných obchodů na citlivé produkty bude bezcelně probíhat asi 97 % vývozů z EU do Japonska. Dle odhadů umožní dohoda zvýšení vývozů z Unie až o 33 %, opačným směrem o 24 %.

Vedle odstranění nebo snížení většiny celních sazeb přináší EPA také zrušení netarifních překážek při vstupu na japonský trh. Měla by se zlepšit transparentnost veřejných zakázek, postupně bude docházet k uznávání technických certifikací, zjednodušení celních pravidel a pravidel původu, zlepší se ochrana práv duševního vlastnictví a geografického označení více než 200 regionálních potravin z různých členských států Unie.

Nejzajímavější změny EPA přináší bezesporu pro české firmy aktivní v exportu potravinářských a zemědělských produktů. Odpadají přibližně 15% cla na dovoz vín nebo 30% cla u řady mléčných výrobků. Celní bariéry byly dále odstraněny u alkoholických nápojů, tvrdých sýrů, sladu, tabáku, těstovin, produktů z kakaa, sušenek a dalších cukrovinek. Bezcelní režim se od února týká většiny nezpracovaného vepřového masa a naprosto všech vepřových masných výrobků. V případě masa hovězího dojde v horizontu následujících 15 let k postupnému snížení cla ze současných 38,5 % na konečných 9 %.

Zrušení vývozních cel se týká i jiných průmyslových odvětví, a lze tak předpokládat nové příležitosti pro české firmy z textilního, chemického a farmaceutického odvětví. Vzhledem ke stárnoucí japonské populaci se jeví perspektivní exportní možnosti v oboru zdravotnických přístrojů. Dohoda dále zavazuje japonskou stranu k uplatňování mezinárodních norem pro automobily – odpadá tak nutnost jejich recertifikace při exportu na japonský trh.

Dohoda se v neposlední řadě týká oblasti služeb, kdy byl unijním firmám umožněn volný vstup na trh s finančními a poštovními službami, telekomunikací a dopravou. Smlouva umožňuje volný přístup evropským firmám k veřejným zakázkám. Na celostátní úrovni byla odstraněna povinnost tzv. bezpečnostní doložky, která prakticky znemožňovala zahraniční dodávky v oblasti železničního průmyslu, dopravy a infrastruktury. Dále musí umožnit přístup k veřejným zakázkám 87 nemocnic a výzkumných ústavů, 29 distributorů elektřiny a 48 středně velkých měst, které představují asi 15 % japonské populace. EPA vedle toho posiluje evropsko-japonskou spolupráci i v neekonomických oblastech, potvrzuje společné závazky k udržitelnému rozvoji a zaručuje i plnění Pařížské dohody o klimatu.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze