DESET LET POTÉ - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

DESET LET POTÉ

, Pavel Matocha,
DESET LET POTÉ
Zdroj: Euro.cz

Česká společnost úhlem ekonomie a sociologie

Nejen pro novináře, ale i pro mnohé ekonomy, sociology a politology bude deset let polistopadové transformace ještě dlouho významným tématem. Kromě paskvilních brožurek vycházejí i zásadní odborné studie. V minulých dvou letech se objevily například Přerody – Principy sociálního konstruování od Jiřího Kabeleho nebo Kapitalismus bez kapitalistů – Nová vládnoucí elita ve východní Evropě od Ivána Szelényiho, Gil Eyale a Eleanor Townsley. Nyní vychází kniha Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989, která přináší ve třech studiích alternativní pohled na transformaci společností a ekonomik sovětského typu. Lubomír Mlčoch předkládá institucionální analýzu české neoliberální transformační strategie a jejích praktických výsledků s ostrou kritikou české privatizace. Jako východisko ze současných problémů české společnosti doporučuje zejména soustavné budování institucionálního řádu. Pavel Machonin poskytuje přehled soudobých teorií modernizace a věnuje se aplikaci koncepce komplexní modernizace na rozvoj české společnosti. Doporučuje vypracování komplexní humanistické teorie a strategie modernizace, umožňující harmonizovat proces ekonomického a společenského rozvoje s jeho globální dimenzí a přijatelnou kvalitou života. Milan Sojka přináší analýzu hlavních faktorů, které vedly ke špatným výsledkům neo–liberální transformační strategie, a ukazuje její negativní dopady na restrukturalizaci bývalých velkých státních podniků na struktuře českého vývozu a vývoji rozdělování výdělků z pohledu „meritokratického ideálu .
Kniha načasovaná k zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze vychází v anglickém vydání. Pro české čtenáře mohou být mnohé názory a argumenty autorů již dobře známé, zejména Lubomír Mlčoch pravidelně publikuje i v denním tisku, pro účastníky výročního zasedání brettonwoodských institucí však může publikace znamenat seriózní alternativní informace o minulé dekádě hostitelské země.

Machonin, P., Mlčoch, L., Sojka, M.: Economic and Social Changes in Czech Society after 1989. (Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989: Alternativní pohled.) Karolinum. Praha 2000. 280 stran. Cena neuvedena.