BusinessInfo.cz: Jak na patenty a průmyslové vzory - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

BusinessInfo.cz: Jak na patenty a průmyslové vzory

, Zdeněk Bauer, BusinessInfo.cz,
BusinessInfo.cz: Jak na patenty a průmyslové vzory
Zdroj: Shutterstock

V moderním obchodním světě představují ochranné známky, patenty a informace o nich mimořádně silný konkurenční nástroj. Jak se ale ve složité problematice průmyslově právní ochrany zorientovat?

Portál BusinessInfo.cz připravil ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a několika dalšími partnery materiály, které usnadní orientaci v problematice patentů, průmyslové právní ochrany a souvisejících témat. Základní souhrn informací je zpřístupněn v krátkých video epizodách Podnikatelského kompasu BusinessInfo.cz. Doplňující textové materiály lze dohledat v příslušných rubrikách portálu. Pro příznivce efektivního využívání času je také připravena ke stažení zvuková stopa videí ve formě praktického podcastu.

Volně dostupné databáze ukrývají poklady

Ať už má podnikatel vlastní nápad, nebo se snaží zjistit, kdo je vlastníkem průmyslových práv k nějakému existujícímu produktu či designu, prvním důležitým krokem by měla být důkladná a kvalifikovaná rešerše stávajících průmyslově právních databází. S její pomocí zájemce zjistí, jestli náhodou neobjevuje a nevyvíjí již vynalezené.

Příslušné patentové a známkové databáze však neslouží pouze k tomu, aby si v nich podnikatel ověřil originalitu svého nápadu. V mezinárodní volně dostupné databázi Espacenet, která nabízí bezkonkurenčně největší objem patentových dokumentů z celého světa, najde i celou řadu starších patentů, jejichž platnost už vypršela, takže je lze využívat zcela zdarma.

Jednodušší variantou jsou užitné vzory

Patentem lze chránit svůj původní a unikátní vynález, u kterého lze obhájit možné průmyslové využití. Nejčastěji může jít o určitý výrobek, materiál, technologii nebo výrobní postup. Patentovat naopak nelze vědecký objev, hypotézy, teorie ani osobní názory.

Za jednodušší variantu klasického patentu bývá označován takzvaný užitný vzor. Jeho prostřednictvím lze rovněž chránit technická řešení. Oproti patentové ochraně je ochrana užitným vzorem jednodušší, rychlejší a méně nákladná. Má však i některé limity. Souhrnně vzato se zápis do databáze užitných vzorů hodí spíše pro předměty menšího ekonomického významu nebo s nižší vynálezeckou úrovní.


Čtěte také speciál portálu BusinessInfo.cz k ochraně duševního vlastnictví


Zápisem do rejstříku lze ochránit i řešení designérská. V takovém případě se jedná o průmyslový vzor. I on má ale své vlastní náležitosti.

Ochranná známka nikdy neshoří

Úplně samostatnou kategorií je ochranná známka. Spolu s patentem je existence tohoto druhu ochrany známá i širší veřejnosti. V běžném obchodním a spotřebitelském prostředí totiž představuje ten nejviditelnější atribut, který lze zabezpečit. Ochranná známka poskytuje ochranu určitého grafického znázornění. Nejčastěji samozřejmě nějakého firemního nebo produktového loga.

Firemní značka může představovat cenné firemní vlastnictví, které rozhodně stojí za ochranu před zneužitím. Ne nadarmo se říká, že značka je to, co vám zůstane, když shoří továrna. To však platí pouze v případě, kdy má firma svou značku zapsanou v rejstříku ochranných známek.

Více o patentech z portálu BusinessInfo.cz

Užitné vzory

Kde najít patenty zdarma

Jak získat patent a k čemu Vám bude

PDF verze říjnového čísla magazínu Export a podnikání ke stažení
 Titulka Export a podnikání 10/19

Ohodnoťte tento článek
Diskuze