Neúspěšná žaloba - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Neúspěšná žaloba

, Tomáš Skřivánek,
Neúspěšná žaloba
Zdroj: Euro.cz

Union banka

OSTRAVA/PRAHA (tos) – Společnost Loft Servis neuspěla u Okresního soudu v Ostravě se svojí žalobou, podle které měl být zrušen prodej takzvaného zbytkového balíku pohledávek Union banky z konce roku 2004. Soud žalobu zamítl jako nedůvodnou. Union banka prodala balík pohledávek na základě výsledků výběrového řízení, a to se souhlasem věřitelského výboru a konkurzního soudu za 28,3 milionu korun. Firma Loft Servis ale tvrdila, že nabídla jen za dvě pohledávky 40 milionů korun. „Skutečnost byla taková, že společnost Loft Servis napsala dopis, kde sice vyslovila zájem o odkup pohledávek, ale to se stalo až poté, co byl celý proces výběru nového majitele zbytkového portfolia pohledávek již uzavřen, a to včetně podpisu smlouvy,“ uvedl Lukáš Raida, správce konkurzní podstaty Union banky. Dopis dokonce nebyl ani adresován Union bance, ale advokátní kanceláři a s faktickou chybou v identifikačním čísle. Konkurzní správa se o jeho existenci dozvěděla až zprostředkovaně s několikadenním zpožděním, a to až po zaplacení kupní ceny a zakončení celého prodeje.