Menu Zavřít

Spočítejte si během chvilky, jak co nejvíce vydělat na prodeji firmy!

4. 12. 2023
Autor: Freepik.com
Víte, jak určit tržní hodnotu firmy a jak tuto hodnotu optimalizovat, aby byl prodej firmy win-win?

Dokázali byste odhadnout, jakou má vaše firma právě teď hodnotu a jaká by byla její tržní cena? Metod, jak k nějaké přibližné částce dojít je mnoho. „Při plánování prodeje firmy je dobré vědět nejen aktuální hodnotu, ale dokázat také potencionálnímu investorovi nastínit, jaký firmu čeká výhled a zda i pro něj bude nákup výhodný. O to by mělo jít oběma stranám transakce”, uvádí Jiří Gálik, expert na prodej firem ze společnosti Galik In

Představu o ceně, jakou má firma právě teď můžete zjistit snadno během pár kliknutí. Stačí využít třeba chytré on-line kalkulačky tržní hodnoty firmy na webu Galik In.

Co všechno tvoří cenu firmy?

  1. Finanční výsledky: Finanční výkony firmy, jako jsou tržby, ziskovost, hotovostní toky a růst, mají významný vliv na její cenu. Silné a stabilní finanční výsledky obvykle zvyšují hodnotu firmy a mohou vést k vyšší ceně.
  2. Aktiva a pasiva: Aktiva a pasiva firmy zaznamenaná na její bilanci také ovlivňují její hodnotu. Například hodnota nemovitostí, vybavení, zásob, patentů a dalších aktiv přispívá k celkové ceně firmy. Zároveň výše dluhů a závazků může snížit hodnotu firmy.
  3. Tržní postavení: Tržní postavení firmy, jako je podíl na trhu, konkurenční výhoda, pověst a loajalita zákazníků, ovlivňuje vnímání její hodnoty. Firma s dominantním postavením na trhu a silnými konkurenčními výhodami může mít vyšší cenu než podobné firmy bez těchto faktorů.
  4. Potenciál růstu: Potenciál růstu firmy je také důležitým faktorem při určování její ceny. Schopnost expandovat do nových trhů, rozšiřovat sortiment, zvyšovat tržby a ziskovost v budoucnosti přispívá k vyšší hodnotě firmy.
Autor: Freepik.com

Velkou roli pak hrají také lidský kapitál, právní a regulatorní faktory a v neposlední řadě i ekonomické a tržní podmínky jako například míra inflace či trendy.

Metody zjištění tržní ceny společnosti

Ačkoliv on-line kalkulačka hodnoty firmy je poměrně přesná, existují i jiné metody výpočtu hodnoty společnosti. Mějte však na paměti, že i tak je ocenění některých z výše uvedených hodnot pouze odhadem s větší či menší relevancí.

V praxi se nejčastěji lze setkat s těmito metodami oceňování firem:

  • Metoda finanční analýzy: Tato metoda se zaměřuje na analýzu finančních ukazatelů a výkazů společnosti. Zahrnuje faktory jako tržby, ziskovost, hotovostní toky a další. Pomocí různých ukazatelů, jako je poměr P/E (cena/zisk) nebo diskontovaný peněžní tok (DCF), lze určit hodnotu firmy na základě finančních výsledků.
  • Srovnávací analýza: Tato metoda porovnává hodnotu firmy s podobnými společnostmi na trhu. Zkoumá se tržní cena podobných firem a provádí se porovnání různých faktorů, jako je tržní podíl, růst, ziskovost a konkurence. Tento přístup poskytuje přehled o tom, jak se daná firma srovnává s ostatními na trhu.
  • Expertní odhady: V případech, kdy jsou finanční ukazatele nedostatečné nebo nespolehlivé, může být nezbytné využít odbornou pomoc. Finanční experti s bohatými zkušenostmi v oboru mohou provést komplexní analýzu a poskytnout expertní odhad hodnoty firmy.

„Z vlastní zkušenosti bych odhad ceny firmy externí společnosti spíše nesvěřil. Reálnou cenu při prodeji navrhuje kupec a vaším cílem by mělo být, aby tento návrh byl, co nejvyšší.” nastinuje Jiří Gálik ze společnosti Galik In, možnost, jak učinit firmu před prodejem hodnotnější. 

Pro zvýšení hodnoty firmy před prodejem je vhodné například snížit míru zadlužení společnosti, aby nový majitel mohl požádat o úvěr u banky nebo zajistit, aby ve firmě zůstali relevantní manažeři, kteří i po prodeji dokáží zajistít plynulý chod.

Pro konzultaci a komplexní servis při prodeji firmy se můžete obrátit na společnost Galik In https://galikin.cz/.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).