Vládo, povol šrouby, vyzývají podnikatelské svazy

19. 8. 2020
Zdroj: Martin Pinkas/Euro

"Rychlost, s jakou se tuzemské hospodářství vyrovná s dopady vládních kroků proti šíření koronaviru, bude záviset na tom, zda a jak vláda uvolní opatření, která svazují podnikání,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. „Skutečně to není tak, že skončil nouzový stav a podnikatelé se mohli okamžitě nadechnout. Dopady restriktivních opatření budou dlouhodobější,“ doplňuje poradce Michal Dvořáček.

Vladimír Dlouhý vládu chválí za to, jak zvládla krizi - a to včetně uvolnění restriktivních opatření. Zároveň ale kritizuje, že je pomoc pomalá, a to v době, kdy se podnikatelé topí a záchranný kruh potřebují okamžitě. Z více než jednoho bilionu korun, který kabinet slíbil na podporu ekonomiky a byznysu, se podle Dlouhého mezi podnikatele dostalo do června jen zhruba sto miliard.

Uvolňovací třicítka

Svazy nyní předložily sadu třiceti konkrétních opatření pro uvolnění podnikání. Navrhují například dočasně snížit spotřební daň z motorové nafty, která se promítá do ceny přepravy zboží, či mimořádné odpisy nově pořízeného majetku.

Prospěšné by podle nich bylo také úplné prominutí DPH za měsíce nouzového stavu, zavedení plošného reverse charge (přenesení daňové povinnosti na příjemce) či zrušení nebo alespoň snížení záloh u daně z příjmů v krizovém období. Jen Hospodářská komora nabízí vládě dvacet receptů (viz box).

Podle představitelů podnikatelských organizací končí fáze, kdy zaměstnavatelé a živnostníci potřebovali okamžitou pomoc státu. Další osud podnikatelů bude záviset především na jejich vlastních schopnostech. „K ozdravení ekonomiky bude nicméně potřeba, aby do konce letošního roku vláda přijímala již jen taková opatření, která budou mít prokazatelný potenciál stimulovat dotčená odvětví ekonomiky ČR,“ doplňuje Dlouhý.

Cestovní ruch údajně potřebuje přímé dotace a také marketingovou podporu ČR jako turistické destinace. Českému průmyslu by podle zástupců podnikatelských organizací pomohlo systémové nastavení kurzarbeitu po vzoru německého modelu.

„Do té doby by bylo dobré prodloužit program Antivirus,“ domnívá se zástupce komory. Peníze z programu Pětadvacítka jsou potřebné, ale podle komory jde jen o jinou formu podpory v nezaměstnanosti - peníze směřovaly na živobytí lidí, nikoli na podporu jejich podnikání.

Velkou část balíku vládní pomoci pak tvoří bankovní záruky za nově poskytnuté úvěry. „Tyto peníze podnikatelé stejně vrátí do státního rozpočtu. A protože jsou úročené, tak i s úroky. Ale aby mohli podnikat, platit daně do státní kasy, potřebují k tomu od vlády dobré podmínky,“ upřesňuje Vladimír Dlouhý.

Obchody zaplatily dvě miliardy

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy stála zvýšená hygienická opatření obchody do konce června 1,8 miliardy korun, které zaplatily nikoli z veřejných, ale z vlastních zdrojů. Obchodu se přesto zatím daří držet zaměstnanost a jako jeden z mála sektorů tvořil nová pracovní místa i během nouzového stavu.

„Aktuálně vzrostl počet zaměstnanců v retailu o 8600 lidí. Pro nepotravinářský sektor ale bude udržení zaměstnanosti obtížné, neboť poptávka se k normálu vrací mnohem pomaleji, než se očekávalo. Proto bude klíčové, aby program Antivirus pokračoval i na podzim a lidé byli přesvědčeni, že si dokážou práci udržet dlouhodobě,“ potvrzuje Prouza.

Také podle Prouzy budou podnikatelé v ubytovacích službách potřebovat spíše přímou dotaci než úvěry. Program Antivirus podle nového šetření Asociace hotelů a restaurací využilo skoro 79 procent poskytovatelů ubytovacích služeb mimo Prahu. V metropoli to bylo téměř 90 procent podniků.

„Díky tomu většina podnikatelů v ubytovacích službách mimo Prahu zatím drží své zaměstnance. Propustit museli pouze do pěti procent zaměstnanců. Více (do deseti procent) zaměstnanců propustila zatím pouze sedmina zaměstnavatelů. Většina firem ale stále ještě čeká, jak se bude dále vyvíjet pomoc státu pro udržení a podporu cestovního ruchu,“ shrnuje prezident asociace Václav Stárek.

V Praze je situace dramatičtější. Mezi pěti až deseti procenty svých zaměstnanců propustila třetina firem. Další třetina podnikatelů propustila do 30 procent zaměstnanců a sedmina firem v asociaci uvedla, že musely propustit až polovinu pracovníků.

Vybraná doporučení Hospodářské komory ČR
Státní kompenzace úroků a pokut placených bankám. Pokud se OSVČ zpozdí se splátkou úvěru bance, stát jí má polovinu úroku z prodlení či pokuty kompenzovat.
Státní kompenzace úroků a pokut dodavatelům energie a síťových služeb (stejný postup jako u bank).
Prodloužení programu Antivirus do konce roku.
Odklad pojistného bez penalizace. Zaměstnavatelům by měl stát umožnit zaplatit pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění minimálně o tři měsíce později, a to bez sankcí či úroků.
Úplné prominutí DPH za měsíce nouzového stavu těm, kteří museli zavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády.
Snížit spotřební daň z motorové nafty.
Náhrada škod. Hospodářská komora prosazuje přijetí nového speciálního zákona, který by poškozeným podnikatelům umožnil získat určitou paušální náhradu.

Strmý pád průmyslu

Vláda by se měla soustředit i na průmysl. V ČR zajišťuje jednu třetinu míst v soukromém sektoru. Samotný automobilový sektor přitom zaměstnává zprostředkovaně až půl milionu zaměstnanců a tvoří devět procent českého HDP. Tuzemský průmysl se nicméně v dubnu meziročně propadl téměř o 34 procent.

„Stát by proto měl cílenými opatřeními podpořit likviditu a zaměstnanost, zejména zakotvit do českého právního řádu německý model kurzarbeitu. Aktivoval by se podle předem stanovených pravidel po skončení programu Antivirus,“ navrhuje vládě jedno z několika opatření pro průmysl předseda Průmyslové sekce HK ČR Zdeněk Petzl.

„Na podporu konkurenceschopnosti v rámci úzce provázaných mezinárodních dodavatelských řetězců je pro český automobilový průmysl v době ekonomického poklesu klíčová podpora investic do digitalizace, automatizace a rozvoje environmentálních řešení ve výrobě. Zároveň je zapotřebí pokročit v budování infrastruktury,“ dodává Petzl.

Lépe být připraven

Podnikatelské organizace zároveň deklarovaly, že jsou připravené kromě svých návrhů s vládou jednat také o tom, jak vylepšit epidemiologická opatření v podnicích, jež by mohla být zavedena na podzim jako prevence proti případné druhé vlně koronaviru.

„Je lepší být připravený než nepřipravený. Nikdo si nepřeje, aby vláda opět plošně vypnula českou ekonomiku. Lokální ohniska se týkají i lokálních zaměstnavatelů, a proto je nezbytné i do firem poslat jasné instrukce, jak mohou efektivně přispět k prevenci šíření nákazy,“ uzavírá Vladimír Dlouhý.

  • Našli jste v článku chybu?