Menu Zavřít

DVEŘE JSOU STÁLE DOKOŘÁN

23. 7. 2001
Autor: Euro.cz

Apatie a vyčkávání není na místě

Nekonečné diskuse o definitivním termínu přidružení České republiky k Evropské unii, spekulace o výčtu konkrétních zemí, jichž se vstup bude týkat, a jaká omezení či zvýhodnění je čekají, to vše mnohdy v konečném souhrnu vytváří určitou falešnou představu: teprve až nás přijmou, tak to všechno začne. Ale sjednocování Evropy bylo zahájeno prakticky už před padesáti lety. Postupovalo od Schumanova plánu a založení Uhelného a ocelářského společenství přes Amsterdamskou smlouvu až k současnému stavu Evropské unie a jejímu dalšímu rozšiřování. Tento proces, mnohdy označovaný za vizi budoucnosti, probíhá kontinuálně. Bylo by chybou stavět se k němu z pozice výše uvedené a bohužel poměrně rozšířené představy o našem náhlém raketovém startu do Evropy. Naopak, ti, kteří chtějí s Evropou do budoucna komunikovat, hledají už nyní nové obchodní partnery a formy spolupráce. Snaží se být co nejlépe a hlavně dopředu připraveni na pomyslný den „D . Je škoda, že podnikatelské subjekty v České republice projevují v tomto směru značnou dávku apatie. Těžko posoudit, zda to je důsledkem neinformovanosti, nezájmu či už naší tradiční dávky skepticismu. Rozšiřování na východ. Zejména středním a menším podnikům pomáhá třetím rokem Evropská hospodářská komora pro obchod, podnikání a průmysl (EEIG) se sídlem v Bruselu, založená z iniciativy evropských obchodníků a podnikatelů. Směřuje k harmonizaci Evropské unie a funguje na základě jejích směrnic. Hlavním cílem EEIG je příprava všech členů, spolupracovníků a partnerů pro globální konkurenční prostředí. Mimo to se komora snaží podpořit dosahování ekonomických záměrů a cílů vlád zemí Evropské unie. Jedná se zejména o rozšiřování směrem na východ. To by mělo v prvé řadě vést k plnění sociálních cílů, například zajišťování pracovních míst, ochraně životního prostředí, ochraně spotřebitelů a přispět k podpoře obchodního styku mezi státy unie a dalšími členy EEIG. V současné době má Evropská hospodářská komora delegatury jak v členských zemích Evropské unie, tak i v dalších státech, jež se jeví jako perspektivní partneři pro rozvoj obchodní spolupráce. Patří k nim dnes i Česká republika. Mezi členskými státy EEIG najdeme (mimo zemí EU) také Slovensko, Maďarsko, Polsko, Litvu, Estonsko, Rusko, Turecko, Kanadu, Mexiko, Indii, Japonsko, další země se připravují na přičlenění. Evropská hospodářská komora pro obchod, podnikání a průmysl tedy neusnadňuje spolupráci jen v rámci Evropy, ale akcentuje vztahy i s dalšími mimoevropskými zeměmi. Užitečné papírování. Velkou pomoc nabídla českým podnikům právě Evropská hospodářská komora. Snad jen kvůli nevědomosti či neinformovanosti ji nevyužívají v širší míře, jak je to obvyklé ve většině podstatně rozvinutějších států. Naši podnikatelé a manažeři doposud podceňují přednosti přímého kontaktu se zahraničními partnery, kdy se prostřednictvím databáze ocitnou na seznamech pro obchodní spolupráci v rámci celé EEIG, mají k dispozici poradenské služby, mohou se účastnit pravidelných setkání členů EEIG či využívat podpůrných programů v krizových situacích. Zdaleka nedoceňují, snad z tradičního odporu k papírování, možnost vyplnění speciálního dotazníku pro vyhodnocení jednotlivých firem a podniků centrálou v Bruselu z pohledu požadavků Evropské unie. Jinými slovy lze touto cestou dostat odpověď na otázku, do jaké míry splňují kritéria pro úspěšné začlenění do Evropské hospodářské komory pro obchod, podnikání a průmysl, popřípadě získat doporučení, co je třeba ještě změnit, zlepšit a dopracovat. Konečným cílem je pak vydání certifikace EUSS (Evropský servisní standard), úředně registrované u Evropské unie pod registračním číslem 100 000. Tyto certifikace jsou odstupňovány podle stanovené bonity firmy (vlaječka Evropské unie standardní, stříbrná a zlatá) a EEIG jich vydává v jednotlivých oborech činností jen limitované množství. Členové EEIG pak mají značně zjednodušenou pozici jak při jednání s obchodními partnery, tak především se zahraničními institucemi, kde certifikace a členství v EEIG jsou garantem míry serióznosti firmy a spolehlivosti takového obchodního partnera. Navíc vlaječka umístěná na etiketě potvrzuje nejen certifikaci produktu, ale také zvyšuje i pravděpodobnost komerčního úspěchu takového výrobku nebo služby. Žádný strach z certifikace. České firmy a podniky chtějí do Evropy a přitom se bojí certifikace. Chtěly by prodávat výrobky do světa, nejdou však s kůží na trh. Hledají obchodní partnery, ale nevědí jak na to… Jak dál z tohoto začarovaného kruhu? Především se nebát, o spolupráci s námi je zájem. Evropa nám nabídla pomocnou ruku i velkou příležitost. Ještě před přičleněním k Evropské unii si může každý prověřit, jak na tom dnes je. Tím získá prostor i čas na odstranění nedostatků, možnost navázat kontakty, které bude později jen obtížně získávat a budovat. EEIG má navíc širokou základnu expertů s dlouholetou praxí v nejrůznějších oborech. Jejich znalosti místní specifiky trhu a schopnosti vzájemně propojovat obchodní partnery z různých geografických regionů vysoce zefektivňují obchodní činnost a spolupráci jednotlivých členů EEIG. A konečně, naši podnikatelé si tak posílí mnohdy přišlápnuté sebevědomí.

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).