Do Česka přichází trend stavitelství, který je odpovědný vůči lidem i okolí - Euro.cz

Přihlášení

Do Česka přichází trend stavitelství, který je odpovědný vůči lidem i okolí

Frank Bold Advokáti,
Do Česka přichází trend stavitelství, který je odpovědný vůči lidem i okolí
Komerční sdělení

Když řadu kancelářských budov BB Centrum v Praze stavěl developer Radim Passer, tak jako každý správný developer poté svůj hotový projekt prodal. Jak se ale ukázalo, nenechal budovy být. Později je vykoupil zpátky a začal se o ně starat. Nezajímal se přitom jen o samotné domy, ale také o jejich okolí a veřejné prostranství mezi nimi. Chtěl, aby se lidem žijícím ve čtvrti dobře žilo.

Radim Passer tak předznamenal trend, který do České republiky začíná přicházet. “My mu říkáme odpovědný development. Developer se pomalu ale jistě ocitá v trochu jiné roli, než na jakou je doposud zvyklý. Jestliže standardem trhu bylo „vydevelopovat“ území a jít dál, přichází nyní změna tohoto přístupu,” uvádí ředitel advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která se specializuje mimo jiné na územní plánování, Pavel Franc. Developeři se podle něj nově začínají  starat o to, zda jejich stavby dobře slouží svým lidem, zda jsou v nich spokojeni a vše funguje v souladu s okolím.

Jak se proměňuje postoj developerů?

Důvodů, proč tento trend přichází, je více. Od čistě tržní reality, kdy pořizovací cena bydlení je zvláště v Praze stále méně dostupná, a proto prodej bytů nahrazují nájmy, přes zvýšený tlak obyvatel na citlivější zacházení s životním prostředím, až po důvody provozně-technologického rázu. Domy přestávají být pouze zdmi, ale stávají se složitými technologickými celky. Ať už se tím myslí příležitost vyrábět na střechách budov elektřinu, řízení rekuperace, osvit budov nebo další ekologické možnosti, které je při výstavbě možné vzít v úvahu.

Ani přes využití všech těchto možností se ne vždy daří udržet pasivní budovu skutečně pasivní. “Objevují se stížnosti lidí, kterým se nelíbí, že pasivní dům nedosahuje předpokládaných energetických úspor,” říká Franc a dodává: “Samotná stavba v pasivním standardu výsledek nezaručuje, protože budova musí být následně také odborně spravována.” Z developera, který do území vstoupí, postaví domy, a zase z území rychle vystoupí, se tak neodvratně stává někdo, kdo se o své budovy bude muset starat. Stavebníci najednou musí zůstávat v konkrétním území delší dobu a stává se z nich také někdo, kdo má zájem být dobrým sousedem. Někdo, kdo vnímá urbanistické souvislosti, má větší pochopení pro návaznosti svého území na okolí a současně  má perspektivu dalšího byznysu v podobě správy budov, která zvláště díky energetice a navazujícím službám nabývá na významu.

Odpovědná architektura

Příchod odpovědného developmentu

V roce 2009 byla založena Rada pro šetrné budovy. Takový krok tehdy potvrdil, že do České republiky konečně dorazil trend udržitelného stavebnictví, které se primárně soustředí na energetickou úspornost, pasivní standard a technologická řešení. Po uplynutí jedné dekády přichází navazující trend odpovědného developmentu. Nová výstavba je od začátku koncipována v širších souvislostech, klade se důraz na chytré umisťování budov do území a citlivější přizpůsobování se lokálním podmínkám. Dobrým příkladem takového přístupu jsou projekty developerské skupiny Sebre. Ať již oceňovaný dům Drn na Národní třídě, tak připravovaný projekt Šemíkův břeh na Smíchově mají jedno společné – citlivý přístup k okolí.

Developerské smlouvy

Proto jako nástroj nabývají na významu developerské smlouvy uzavírané mezi developerem a samosprávami. Ty mají zajistit transparentní, jasné podmínky, za kterých developer vstupuje do území. Měly by přispívat ke zlepšení spolupráce mezi obcí a developerem ve prospěch  místních obyvatel, díky čemuž by naopak developer měl získat možnost hladšího vstupu do území za předem vyjasněných podmínek. “Dalším nástrojem se stává technické i smluvní nastavení vztahů souvisejících s energetickým hospodařením budov. Šetrné nakládání s vodou a braní ohledů na přehřívání zvláště urbálního území, to vše přichází s nutností zavádět adaptační opatření související se změnou klimatu,” zmiňuje advokát Franc

O tom, že odpovědný development je přicházejícím trendem svědčí také nově vznikající iniciativa jakou je například Architects for Future, inspirovaná britskou iniciativou UK Architects declare. “Tak, jako se stále rychleji mění naše společnost, technologie a prohlubující se environmentální krize, mění se i očekávání a nároky na nové stavební projekty. Odpovědný, ale i efektivní přístup se ve stavebnictví stane nutností, nikoliv mimořádností,” říká Pavel Franc.