Digitalizace firmám pomáhá reagovat na změny - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Digitalizace firmám pomáhá reagovat na změny

Barbora Vojtová,
Digitalizace firmám pomáhá reagovat na změny
Komerční sdělení

Obchodní ředitel O2 David Petrov mluví o přibývajícím množství dat a vysvětluje nevyhnutelnost digitalizace, zejména v souvislosti s retailem.

Jak byste firmám jednoduše vysvětlil pojem digitalizace?

Každý si pod pojmem digitalizace umí představit, že obraz nebo dokument převedete do digitální formy. Ale je důležité, jak s těmito daty pracujete. Jednoduše řečeno – digitalizace je o tom, že máte přístup k datům, že jim rozumíte a že s nimi umíte dále pracovat.

Jak se k digitalizaci staví české firmy?

Firmy si často myslí, že data a informace, které vlastní, musí mít kvůli přístupu a bezpečnosti u sebe, například na centrále. Ale tím, že množství dat roste geometrickou řadou, je to nereálné a neflexibilní a je potřeba využívat cloudová řešení. Firmy si to uvědomují – zatímco v roce 2018 pracovala s cloudovými službami pouze pětina firem, v roce 2022 to podle expertních odhadů bude více než polovina.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

Změnu vidíme třeba v bankovnictví – před několika lety bylo nemyslitelné, že by si banka uložila data v cloudovém prostředí. Dnes kvůli množství dat, se kterým banky pracují, využívají tzv. hybridní cloud. To znamená, že část dat nekritického režimu umístí do veřejného cloudu. A na zabezpečeném privátním cloudu drží kritické aplikace, například platební karty.

Jak lze digitalizaci vnímat v souvislosti s O2?

O2 nyní prochází zásadní digitalizační změnou, která nespočívá pouze v implementaci systému a softwaru, ale ve změně celkového myšlení. Představte si, že zaběhlý telekomunikační operátor s miliony zákazníků vytváří nové digitální prostředí. To jsme provedli minulý rok. Digitalizací jsme dosáhli na lepší péči a obsluhu zákazníka, na realizaci služeb digitální formou a na fakturaci. Díky tomu vnímáme výraznější spokojenost na straně zákazníka a zároveň flexibilní řešení pro změny – ať už legislativní, produktové či propoziční.

Mnoho firem řeší především bezpečnost, je třeba se něčeho v této souvislosti obávat?

S takovými otázkami se potýkáme každý den. Samozřejmě obava z bezpečnosti zde je, ale ze zkušeností víme, že největších bezpečnostních chyb se na sobě obvykle dopouští samotné firmy, respektive jejich zaměstnanci. Takže je lepší svěřit data odborníkům, kteří mají vytvořené fungující algoritmy, a procesy na to, že když se stane něco, co není běžné, umí na to bezprostředně zareagovat.

Jaké další výhody digitalizace pro firmy obnáší?

Digitalizace je především o změně myšlení, jak už jsem zmínil. Je důležité vědět, co zákazník dělá, jak se v tom cítí a když něco požaduje, tak abyste mu dokázali nabídnout správné řešení. Pokud tomu tak není, zákazník je nespokojený. Důležité je, že digitalizace umožňuje reagovat na změny, které trh přináší, a nabízí flexibilitu řešení.

Co chrání běžného zákazníka, aby neměl strach ze sběru dat?

Obecně lze říct, že je to legislativa a etický kodex a zároveň to, jakým způsobem chce daná společnost pracovat. My v O2 k tomu máme navíc jasně nastavená pravidla a pracujeme s agregovanými daty, ze kterých není poznat chování jednoho konkrétního zákazníka.

Můžete dát konkrétní příklad využití dat – ideálně v souvislosti s obchodním řetězcem?

Poznáte to například tak, že v místě, kudy chodíte vznikne nový obchod, takže vy jste pro něj potenciálním zákazníkem. Pak je ale důležité, aby obchod zjistil, o co vy jako zákazník máte zájem. Nejen z pokladních bloků, ale i z chování – tedy, kde se daný člověk pohyboval a u čeho se zastavil. Prostřednictvím těchto agregovaných dat můžete následně uzpůsobovat prostředí a nabídku obchodu. V konečné fázi zákazníkovi nabídnete přesně to, co chce.

Jak dlouho vám trvá vytvořit řešení pro klienta?

Do jednoho měsíce po zadání jsme schopni řešení připravit. Samozřejmě je potřeba jej pravidelně aktualizovat, protože trh je neustále v pohybu.

Nedávno proběhla akce Retail Summit 2020, kde jste byli platinovým partnerem a předávali cenu O2 Digital Retailer. O jaké ocenění šlo?

O2 je samo retailerem, takže máme předpoklady a zkušenosti pro to, abychom našim zákazníkům z retailového oboru pomohli. Rozhodli jsme se podpořit retailery, kteří prochází právě takovou velkou transformační změnou. Není pro ně jednoduché kvůli dlouhodobě zaběhnutým systémům a principům chování zaměstnanců a vzhledem k očekávaným tržbám, takový krok udělat. A právě touto cenou je chceme podporovat ke změně.

Co nás čeká v rámci digitalizace za dalších deset let?

Určitě vstoupí do hry umělá inteligence. Tou získáme zcela nový rozměr zpracovávání dat a zároveň způsob, jak je můžeme využít. Věřím tomu, že nám to pomůže pro lepší život, třeba v tom, abychom předcházeli škodám, které mohou v dané lokalitě vzniknout. Právě proto, že získáme miliardy dat, které umíme vyhodnotit a můžeme na základě zkušeností a sledování různých parametrů predikovat, že k něčemu dojde a můžeme na ně reagovat.

Jak je na tom Česká republika v digitalizaci retailu?

Záleží na tom, s kým se porovnáme. V Česku jsou ale velmi dobré předpoklady pro jeho další rozvoj. Například máme kvalitní telekomunikační infrastrukturu. V tomto ohledu jsme jedni z nejlepších v Evropě. Máme několik distribučních telekomunikačních sítí, které k tomu můžeme použít a ty vyloženě nahrávají k tomu, aby digitalizace šla správným směrem a my ji mohli řádně využít.

Zajímá vás téma digitalizace? Navštivte www. digitalizujemeretail.cz

Advertisement