VÝZVY - UZÁVĚRKY - PŘÍLEŽITOSTI

03. května 2004, 00:00 - admin
03. května 2004, 00:00

Oblast: Podpora regionálního rozvoje Popis: Program eContent je součástí akčního plánu eEurope 2002. Jedná se o grantový program Evropské unie, který se zaměřuje na rozvoj a používání digitálního evropského obsahu a podporu evropských jazyků.

PROGRAM e CONTENT

Tato část programu se zaměřuje na demonstrační projekty z oblasti přeshraničních služeb založených na informacích veřejného sektoru a posilování jazykové infrastruktury. Datum uzávěrky přijímání žádostí: 14. 5. 2004 Kontakt: Technologické centrum Akademie věd ČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6, Tel.: 220 390 700, fax: 220 922 698, www.egrant.cz

PODPORA PORADENSTVÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

Oblast: Podpora zemědělství Popis: Účel dotace je pomoc při zohledňování principů ochrany životního prostředí v zemědělské praxi. Předmět dotace je zemědělské poradenství poskytované v průběhu roku poradci vedenými v Registru poradců MZe zaměřené na: dodržování právních předpisů vycházejících ze směrnic EU v oblasti ochrany vod; welfare zvířat; přechod z konvenčního na ekologický způsob hospodaření (konverze) u žadatelů, kteří mají k 1. 1. 2004 všechny pozemky v ekologickém zemědělství zařazeny do přechodného období. Vypisovatelem programu je Ministerstvo zemědělství ČR, které poskytuje neinvestiční dotaci prostřednictvím příslušné zemědělské agentury. Datum uzávěrky přijímání žádostí: 31. 5. 2004 Kontakt: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. Tel.: 221 811 111, www.mze.cz

PODPORA PRO CENTRA STRATEGICKÝCH SLUŽEB

Oblast: Investiční pobídky Popis: Účelem Programu je podpora hospodářského rozvoje ČR formou podpory projektů do progresivních technologií a aktivit s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem, vedoucích ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v oblasti inovací, informačních technologií a strategických služeb, a podpora vytváření nových pracovních příležitostí v těchto oblastech pro vysoce kvalifikované pracovníky. Tuto dotaci na podnikatelskou činnost a na školení a rekvalifikaci poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím agentury CzechInvest. Datum uzávěrky přijímání žádostí: 30. 6. 2004 Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Tel.: 296 342 579, fax: 296 342 543, www.czechinvest.cz

DALŠÍ VÝHODNÉ ÚVĚRY PRO MALÉ A S TŘEDNÍ PODNIKATELE

Dne 2. dubna byla uzavřena mezi Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. (ČMZRB) a bankou Kreditanstalt für W iederaufbau smlouva, na jejímž základě bude získáno 15 mil. EUR k poskytování výhodných úvěrů pro malé a střední podnikatele (MSP). Smlouva navazuje na předchozí úvěrovou linku uzavřenou v říjnu roku 2001, ze které v průběhu dvou let čerpání bylo v rámci programu KREDIT refinancováno 220 podúvěrů v souhrnné sumě téměř 500 milionů Kč, z toho 41 takzvaných mikroúvěrů, každý v částce do 1 milionu Kč. Úvěry v programu KREDIT budou v první polovině roku 2004 poskytovány podnikatelům s méně než 50 zaměstnanci v české měně do výše až 7 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a., se splatností až 6 let (ve vybraných regionech, v ostatních do 4 mil. Kč s úrokem 5 % p. a.), popřípadě tzv. mikroúvěry do 1 mil. Kč s úrokovou sazbou 3 % p. a. a splatností do 4 let. Výše úvěru může činit až 80 % předpokládaných nákladů financovaného projektu. Bude se jednat o úvěry investiční, maximálně 40 % je možné využít na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů souvisejících s realizací projektu. Výhodnost podmínek pro podnikatele je umožněna v důsledku využití grantu Evropské unie a zapojením Banky Rady Evropy. Příjem žádostí o další úvěry v programu KREDIT již probíhá, úvěry budou poskytovat pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni a Praze. Po vyhlášení programů zvýhodněných úvěrů v rámci Operačního programu průmysl a podnikání budou prostředky úvěrové linky využívány pro spolufinancování úvěrů, které budou poskytovány v těchto programech. Kontakt: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB), Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1. Tel.: +420 -255 721 111, fax: +420-255 721 110, info@cmzrb.cz, http://www.cmzrb.cz

NABÍDKA OBCHODNÍHO ZAST OUPENÍ VE SLOVINSKU

Slovinský podnikatel nabízí obchodní zastoupení ve Slovinsku a Chorvatsku pro české výrobce chemických přísad, laků, barev a kosmetiky atd. Kontakt: Mecen - zastopstvo in svetovanje, d. o. o., Mucherjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenia, attn: Mrs Darinka Jurjevec, tel.: +38615655740, fax: +38615655745, e-mail: darinka.jurjevec@siol.net export www.BusinessInfo.cz. Projekt realizuje spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu jeho agentura CzechTrade. Partnery projektu jsou ministerstva, jejich agentury, nestátní podnikatelské instituce, komory a svazy.

INFORMACE O MOŽNOSTECH NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH: MARKET ACCESS DATABASE

Průvodce s názvem „Market Access Database“ je nejdůležitějším pracovním nástrojem Evropské komise při realizaci strategie vstupů na zahraniční trhy, který slouží především k podpoře nepřetržité výměny informací mezi institucemi EU, členskými státy EU a evropským trhem. Market Access Database poskytuje informace o vstupních podmínkách na trhy nečlenských zemí EU, metodické pokyny pro Evropskou komisi k odstraňování vstupních bariér na trzích nečlenských států, ujišťuje, že váš obchodní partner dodrží mezinárodní obchodní závazky atd. Průvodce najdete na http://mkaccdb.eu.int.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Velký dovolenkový speciál: jak nejlépe používat platební kartu na dovolené
Finance.cz nově najdete v aplikaci Tapito
Čeká naši společnost revoluční změna díky technologii blockchain?
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Auta
Proč má být Kia Stinger tak dobrá? Protože na Nürbrugringu…
Test na pondělí: Porsche Macan 2.0T
Také SUV Lada XRay může být „exkluzivní“. Stačí k tomu pár dílů z Dacie
BMW dnes odpoledne ukáže novou X3. Na první fotky se můžete podívat už teď
Retro na neděli: Ford T může za to, že jezdíme na benzín, ne na elektřinu
Technologie
Tamron představil pořádné tele. První objektiv pro zrcadlovky s 22× zoomem
Českem se šíří další vlna phishingu. Podvodný e-mail se vydává za zprávu KB
Microsoft reaguje na Kasperskyho. Většinu obvinění smetl ze stolu
Asus Lyra je Wi-Fi, které pokryje celý dům. Má tři routery spojené mesh sítí
Spotify se více integruje. Seznamy skladeb můžete s přáteli tvořit i v Messengeru
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít