Sněmovna schválila řadu opatření na zmírnění dopadů pandemie. Dotknou se rozpočtu, EET či ošetřovného - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Sněmovna schválila řadu opatření na zmírnění dopadů pandemie. Dotknou se rozpočtu, EET či ošetřovného

ČTK,
Sněmovna schválila řadu opatření na zmírnění dopadů pandemie. Dotknou se rozpočtu, EET či ošetřovného
Zdroj: čtk

Stát zřejmě zaplatí ošetřovné rodičům dětí do 13 let věku, kteří s potomky zůstali doma v souvislosti s uzavřením škol kvůli koronavirové krizi. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu po celou dobu, co budou školy nepřístupné, a to i zpětně. Návrh zvláštního vládního zákona, který to předpokládá, schválila dnes Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze se dvěma změnami. Dále sněmovna odsouhlasila pozastavení elektronické evidence tržeb, a to na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Vláda také zřejmě odpustí drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy na sociální pojištění za půl roku od března do srpna a navýší schodek státního rozpočtu z původních 40 miliard korun na 200.

Ošetřovné

Nyní se ošetřovné vyplácí nejvýše devět dní, přičemž děti nesmějí být starší deseti let. U samoživitelek a samoživitelů jsou podmínky mírnější. Stát ale podle předlohy uhradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem.

Ošetřovné se bude po sněmovních úpravách vztahovat i na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu. V těchto případech tedy nebude existovat věkové omezení. Rodiče se nově budou moci na ošetřovném i vícekrát vystřídat, dávka se bude vyplácet jednou za měsíc.

Návrh zákona by měl patrně ve středu projednat Senát. Následně ho ještě bude muset podepsat prezident Miloš Zeman.

Elektronická evidence tržeb

V souvislosti s úpravami týkajícími se EET nebude muset žádný podnikatel evidovat své tržby a úřady tuto povinnost nebudou kontrolovat. Sněmovna předlohu přijala v podobě, v jaké ji předložila vláda. Poslanci neschválili ani jeden pozměňovací návrh. Pro zákon hlasovalo 96 z 98 přítomných poslanců.

Vláda uvádí, že s ohledem na opatření související s bojem proti koronaviru nelze zcela zajistit, že všichni podnikatelé spadající pod EET budou mít dostatečnou podporu, ať již technickou, nebo administrativní. Důvodem je snaha o minimalizaci fyzických návštěv finančních úřadů, což je nezbytné pro plnění jejich evidenčních povinností.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění hrazené podnikateli

Co se týče minimálních měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění, ty nebudou muset drobní podnikatelé hradit od března do srpna vůbec, byť by byly vyšší. Odvody doplatí až při ročním zúčtování. Předlohu však ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

Základní minimální měsíční záloha činí 2 544 korun. Hradí ji lidé, kteří vykonávají drobné podnikání jako hlavní činnost. Pro vedlejší činnost činí minimální záloha 1 018 korun za měsíc. Opatření má pomoci živnostníkům překonat propad příjmů způsobený vládními opatřeními proti současné koronavirové epidemii.

Pokud drobní podnikatelé zálohu na důchodové pojištění za některý z měsíců od března do srpna zaplatí, použije se na splatné závazky a na zálohy za další měsíce. Půlroční neplacení pojistného se záporně neodrazí v důchodech živnostníků. Období šesti měsíců se zahrne k takzvaným vyloučeným dobám, k nimž obvykle patří třeba doba nemoci.

Státní rozpočet

Schválený schodek letošního rozpočtu se zvýší z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Příjmy rozpočtu tak proti původnímu plánu klesnou o 89,8 miliardy korun, naopak výdaje mají vzrůst o 70,2 miliardy korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Schodek chce vláda pokrýt hlavně vydáním státních dluhopisů. Vláda uvádí, že při sestavování rozpočtu na letošní rok se vycházelo z tehdy aktuálních dat a prognóz, které nepředpokládaly rozšíření nemoci COVID-19. Tato nemoc s sebou přinesla významný propad ekonomické aktivity, a tím i omezení daňových příjmů státního rozpočtu. Zároveň bude muset stát vydat z rozpočtu víc peněz na boj proti šíření epidemie a na podporu ekonomiky.

Celkové příjmy rozpočtu by měly letos činit nově 1,488 bilionu korun a výdaje 1,688 bilionu korun.