Obce i kraje v pololetí hospodařily s přebytkem, ten ale meziročně klesl - Euro.cz

Přihlášení

Obce i kraje v pololetí hospodařily s přebytkem, ten ale meziročně klesl

, čtk,
Obce i kraje v pololetí hospodařily s přebytkem, ten ale meziročně klesl
Zdroj: ČTK

Obce v pololetí hospodařily s přebytkem 28,2 miliardy korun, což je o tři miliardy meziročně méně. Kraje vykázaly přebytek hospodaření 16,4 miliardy korun, meziročně o 3,5 miliardy korun méně. Vyplývá to z údajů zveřejněných ministerstvem financí.

Celkové příjmy obcí, kterých je v Česku 6248, činily 144,9 miliardy korun, což je meziroční růst o 7,3 miliardy korun. Celkové výdaje obcí meziročně stouply o 10,3 miliardy na 116,7 miliardy korun.

Celkové příjmy krajů meziročně stouply o 2,8 miliardy na 102,8 miliardy korun, celkové výdaje vzrostly o 6,3 miliardy na 86,4 miliardy korun. Za vyššími příjmy krajů i obcí byl především růst daňových příjmů.

Příjmy obcí a krajů jsou tvořeny například penězi ze sdílených daní, mezi které patří daň z přidané hodnoty, daně z nemovitosti nebo daně z příjmu. Dále dostávají peníze ze státního rozpočtu například na činnosti související s rozšířenou působností obcí nebo kraje nově na financování sociálních služeb.

Celkové konsolidované příjmy obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v pololetí stouply meziročně o 7,2 miliardy na 246,1 miliardy korun. Výdaje stouply o 14,6 miliardy na 200,9 miliardy korun. Hospodaření územních rozpočtů tak v pololetí skončilo s přebytkem 45,2 miliardy korun, což je meziroční pokles o 7,4 miliardy korun.

Meziroční srovnání souhrnných výsledků podle MF výrazně ovlivňuje změna postavení a činnosti regionálních rad, která souvisí s přechodem na nové programové období 2014 až 2020. V rámci předchozího období bylo hlavním úkolem regionálních rad spravovat peníze z fondů EU prostřednictvím regionálních operačních programů, což znamenalo značné objemy příjmů a výdajů, které procházely jejich rozpočty. Letos finance z regionálních operačních programů již neproplácejí. „Tato skutečnost se promítá nejen ve výrazném poklesu příjmů a výdajů regionálních rad, ale současně ovlivňuje i výši příjmů a výdajů územních rozpočtů celkem,“ uvedl úřad.

Vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů (v mil. Kč):
Kraje 1. pololetí 2017 1. pololetí 2016
příjmy 102 814,89 100 038,97
výdaje 86 414,15 80 064,18
saldo 16 400,74 19 974,79
Obce
příjmy 144 952,63 137 690,66
výdaje 116 700,10 106 408,53
saldo 28 252,53 31 282,13

Zdroj: MF

Přečtěte si o navyšování rozpočtů rezortů:

Ministerstvo průmyslu dostane 1,5 miliardy navíc. Havlíček je částečně spokojen

Doprava dostane o 1,5 miliardy méně. Ťok šel přitom žádat o vyšší rozpočet

Štech chce 400 milionů na podporu inkluze. Rozhodne vláda

Šlechtová čtyři miliardy navíc nedostane