Modernizace Chvaletic se komplikuje, soud musí znovu řešit stavební povolení - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Modernizace Chvaletic se komplikuje, soud musí znovu řešit stavební povolení

, čtk,
Modernizace Chvaletic se komplikuje, soud musí znovu řešit stavební povolení
Zdroj: Martin Pinkas/Euro

Městský soud v Praze se musí znovu zabývat stavebními povoleními na modernizaci dvou bloků tepelné elektrárny Chvaletice na Pardubicku. Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti spolku Frank Bold Society. Městský soud se musí detailněji věnovat otázce, zda a v jaké míře se na modernizaci vztahoval zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Stavební povolení byla vydána konkrétně na opravu elektrostatických odlučovačů a denitrifikaci bloků B3 a B4. Práce za přibližně tři miliardy korun jsou už hotové. Kritizovali je ekoaktivisté, kteří poukazovali na to, že obnova obou bloků prodlouží jejich životnost až do roku 2030, a zároveň tak budou pokračovat ekologické dopady provozu.

Úřady vyhodnotily modernizaci jako takzvaný podlimitní záměr, který nevyžaduje povinné projednání podle EIA. Neprovedly ani takzvané zjišťovací řízení. Městský soud v Praze následnou žalobu spolku Frank Bold Society zamítl.

NSS se ztotožnil s městským soudem v tom, že oba záměry, tedy denitrifikace a renovace odprášení, nedosáhly svou vlastní kapacitou nebo rozsahem příslušné limitní hodnoty, a to ani ve vzájemné kombinaci. Správní orgány tedy neměly povinnost automaticky posuzovat vliv na životní prostředí podle zákona EIA.


České jádro jako priorita. Korejci zesilují lobbing v okolí Dukovan

Jaderná alektrárna Dukovany


Rozsudek městského soudu však NSS vyhodnotil jako částečně nepřezkoumatelný v další otázce, zda záměry, a zejména denitrifikace výroby, nemohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, a tudíž zda k nim nemělo být provedeno zjišťovací řízení podle jiného ustanovení zákona o EIA.

„V části týkající se toho, zda mělo proběhnout k danému závěru zjišťovací řízení, není z odůvodnění napadeného rozsudku městského soudu vůbec patrné, proč soud nepovažoval za důvodnou žalobní argumentaci a proč žalobní námitky považuje za liché, mylné nebo vyvrácené,“ uvedl soudce zpravodaj Tomáš Langášek.

NSS nepředjímá, jak má městský soud rozhodnout. Musí se ale otázkou potenciálních negativních vlivů denitrifikace detailněji zabývat. Podle NSS nelze v obecné rovině vyloučit, že i technologie, jejímž hlavním cílem je dosáhnout snížení nepříznivého vlivu spalování hnědého uhlí na životní prostředí, bude mít sama vedlejší negativní efekty. Pak by bylo nutné v řízení podle zákona o EIA vyhodnotit, zda cena za snížení některých dopadů provozu elektrárny nebude příliš vysoká z hlediska životního prostředí jako celku.

Proti modernizaci bloků a prodloužení životnosti elektrárny protestovala také ekologická organizace Greenpeace. Začátkem října 2016 její aktivisté na tři dny obsadili chladicí věž elektrárny. Elektrárna označila protesty Greenpeace za absurdní, neboť modernizace sníží emise škodlivých látek i prachu.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Současný majitel, společnost Severní energetická (Sev.en), elektrárnu koupil od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

Čtěte také:

Miliardář Tykač porcuje mostecké doly. Obchod s uhlím převádí na lichtenštejnskou firmu

Křetínského EPH a Seven Energy chtějí získat německé elektrárny Engie

Pravda vyjde najevo, říká exmanažer MUS a buddhista Koláček

 Antonín Koláček