Logistika Vaše budoucnost - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Logistika Vaše budoucnost

, Pohunkova,
Logistika Vaše budoucnost
Zdroj: Tarentia Group s.r.o
Komerční sdělení

Vysoká škola logistiky o.p.s v Přerově a v Praze je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, která jako jediná v ČR nabízí terciární vzdělání v jedinečném studijním programu Logistika. Hlavním cílem bakalářského a magisterského studijního programu je připravit odborníky pro řízení logistických procesů v oblasti materiálových toků a fyzické distribuce s využitím všech módů dopravy.

V bakalářském studijním programu Logistika v prezenční i kombinované formě studia jsou nabízeny specializace dopravní logistika, logistika služeb a informatika pro logistiku.
Magisterský studijní program Logistika připravuje absolventy k samostatnému výkonu a řešení úloh inženýrského charakteru. Volitelnými předměty si student může přizpůsobit studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele do oblastí výrobních nebo dopravních systémů.

 Logistika Vaše budoucnost

Curriculum zahrnuje předměty základních teoretických znalostí a odborné předměty jako je logistika jednotlivých druhů dopravy, zpětná logistika, výrobní logistika, city logistika, operační výzkum, informatika, ekonomické předměty a právní disciplíny. Teoretické znalosti jsou prohlubovány a ověřovány v praktických učebnách a laboratořích a při výkonu praktické výuky ve výrobní i nevýrobní sféře. Škola je vybavena odbornou učebnou s funkčním modelem dopravních systémů, odbornou učebnou pro obalové materiály a laboratoří pro označování a zjišťování zboží pomocí čárových a radiofrekvenčních kódů. Absolventi bakalářských studijních programů i magisterského studijního programu jsou velmi dobře připraveni pro výkon náročných pracovních činností v reálném pracovním životě.

 Logistika Vaše budoucnost

V porovnání s jinými školami se může Vysoká škola logistiky pochlubit jedinečností v přípravě absolventů pro obor logistika. Žádná jiná vysoká škola nemá studijní program tak úzce zaměřen na logistiku jako Vysoká škola logistiky. Dále lze vyzdvihnout provázanost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi ověřenými v odborných učebnách a laboratořích a při praktické výuce na praxích ve výrobnách i nevýrobních institucích. Škola velmi úzce spolupracuje s významnými firmami a veřejnými institucemi.