Evropa se vzdaluje Americe. Ne kvůli politice, ale v důsledku geologických jevů 600 km hluboko pod dnem Atlantiku

Oba americké kontinenty se vzdalují od Evropy a Afriky tempem zhruba čtyř … Pokračování textu Evropa se vzdaluje Americe. Ne kvůli politice, ale v důsledku geologických jevů 600 km hluboko pod dnem Atlantiku