Esej: Poručíme větru, chrámu - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Esej: Poručíme větru, chrámu

,
Esej: Poručíme větru, chrámu
Zdroj: Richard Cortés

Místo lekce národu a světu se přesun mosteckého kostela stal symbolem devastace Podkrušnohoří.

„Jde o akci, na kterou byly vynaloženy značné finanční prostředky. Je nežádoucí, aby akce nebyla provedena, neb by tím byly způsobeny značné finanční škody. Navíc by utrpěla i dobrá pověst ČSR, neboť o plánovaném přesunu jsou informovány zahraniční odborné kruhy a česká veřejnost,“ je hůlkovým písmem psacího stroje vyťukáno na zažloutlém dokumentu z 8. července 1969.

Major Karel Mejzlík, specialista Správy vyšetřování Veřejné bezpečnosti Praha, dále píše: „Vyhodnocením shromážděných dokumentů bylo zjištěno, že v uvedeném případě nelze zahájit trestní stíhání, ačkoli v přípravě akce přesunu mosteckého kostela došlo k řadě nedostatků. Nedostatky jsou zejména ve zbytečných průtazích při zpracování technickoekonomických alternativ záchrany kostela, v průtazích při schvalování projektového úkolu, v nedostatečném zajištění předpokladů pro úspěšnou činnost účelové organisace ministerstva kultury Transfera, která měla zpracovat projekt přesunu a provést speciální práce.“

Tolik dobový dokument s názvem Informace o přesunu historického cenného kostela, který se dnes nachází v Archivu bezpečnostních složek. Dokresluje důležité okolnosti „záchrany“ pozdně gotické stavby z 16. století, která stejně jako celé staré a vzácné město s padesáti tisíci obyvateli stálo na ložisku hnědého uhlí.

I z tehdejší aktivity Josefa Wünsche, odstraněného šéfa podniku Transfera, jež vyústila v policejní vyšetřování stěhování mosteckého svatostánku Nanebevzetí Panny Marie, je zřejmé, že logistická akce za 150 milionů tehdejších československých korun byla především propagandistickou lekcí, již chtělo komunistické politbyro uštědřit svému národu a okolnímu světu, a že potřeba chránit vzácnou památku nebyla zdaleka nejdůležitějším hlediskem. Prostě jen nástrojem, jak ukázat…

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?