Lze stárnout dobře? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Lze stárnout dobře?

, Euro TV,

Docentka Iva Holmerová, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti, a Mgr. Kateřina Macháčová z Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se v novém rozhovoru shodují, že stáří přináší problémy, ať již v oblasti ztíženého pohybu či úbytku kognitivních funkcí a smyslů, ale že je třeba k nim přistupovat aktivně a včas je kompenzovat.

Populace naší planety stárne a česká populace není výjimkou – patří celosvětově k těm nejrychleji stárnoucím. Významně se sice prodloužila naděje dožití, až k 80 letům, ale doba zdraví a plné soběstačnosti je mnohdy mnohem kratší. S touto skutečností se musí vyrovnat nejenom zdravotní a sociální systémy, ale musí k ní aktivně přistoupit celá společnost a každý z nás.

Každý by si měl uvědomit, že má zodpovědnost za vlastní zdraví a stáří a že případné deficity zaviněné nezdravým životním stylem se ve stáří dohánějí již těžko.

Obě dámy komentují i nevhodné nálepkování a diskriminaci starších lidí, na které ale podle docentky Ivy Holmerové mají svůj podíl například některé seniorské organizace. Je třeba překonat ageismus v každém z nás a mít se rád.