Přikázání první: Neprozrazuj žádná moudra, apeluje na učitele Milan Hejný

„Ty nejpodstatnější věci je možné hodnotit, ale není možné je kvantovat,“ říká Milan…

16. června 2018