Studium MBA přináší unikátní znalosti i šanci na vyšší plat - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Studium MBA přináší unikátní znalosti i šanci na vyšší plat

, European Business School,
Studium MBA přináší unikátní znalosti i šanci na vyšší plat
Zdroj: European Business School

Vzdělání je v dnešní době jedním ze stavebních kamenů úspěšného a plnohodnotného života. Nejenže přináší vyšší šance v uplatnění na trhu práce a otevírá brány k prestižním pracovním nabídkám, ale zároveň formuje i osobnost.

Češi si velmi dobře uvědomují důležitost vzdělání, s čímž jde ruku v ruce skutečnost, že akademický titul z klasické vysoké školy již nepředstavuje dostačující výhodu na trhu práce, jak tomu bylo v minulosti. Počet absolventů klasických vysokých škol za posledních deset let výrazně narostl, proto je pro nejatraktivnější pozice nutno nabídnout něco navíc. V případě studia MBA se investice velmi rychle vrací v podobě vyššího platu i profesního uznání.

Roste počet studentů využívajících možnosti profesního vzdělávání, které dále rozšiřuje odborné znalosti a kompetence. Neakademické profesní studium MBA, BBA, DBA či LL.M. využívají manažeři a specialisté z různých oblastí podnikání, ale i ze zdravotnictví nebo veřejné správy.

 Studium na EBSchool trvá 12 až 14 měsíců

Titul MBA (Master of Business Administration), je uznávaným titulem, který má v České republice charakter profesního titulu a je synonymem pro ucelené manažerské vzdělání. Titul MBA z prestižní školy se stal zavedenou značkou, kterou dokážou u ucháčů o práci náležitě ocenit zahraniční i české firmy.

Pozvánka na Den otevřených dveří

V mnoha společnostech se profesní titul stal předpokladem, nebo vítaným bonusem při obsazovaní určitých typů manažerských pozic. Úspěšně zakončené studium zároveň vytváří ty nejlepší předpoklady k vyššímu platu. Podle dostupných průzkumů dosahují absolventi MBA výrazně vyššího ohodnocení, a to napříč různými obory. Více než 80 % absolventů EBSchool potvrzuje návratnost investice do studia do jednoho roku.

 EBSchool nabízí široký výběr studijních specializací MBA

Vyplatí se spolehlivá škola s tradicí

Pražská EBSchool patří mezi vyhledávané vzdělávací instituce poskytující profesní vzdělání. V České republice působí od roku 2009 a za tu dobu si vydobyla pověst spolehlivé školy, kterou si ke studiu vybírají i studenti ze zahraničí.

Podle statistik je nejvíce studentů MBA ve věku mezi 25 až 50 lety, kteří následně nacházejí lepší uplatnění u prestižních domácích i zahraničních firem. Velká část z nich po studiu začíná s vlastním podnikáním nebo úspěšně investuje know-how do nových podnikatelských projektů. Pro většinu z absolventů je motivací k dosažení titulu MBA získání praktických znalostí, konkurenční výhoda na trhu práce a také vyšší plat.

Výuka probíhá formou lektorských setkání, na která navazují prakticky zaměřené seminární práce z jednotlivých studijních modulů. Studentům je k dispozici online sekce, která je platformou pro komunikaci se školou a umožňuje snadnou kontrolu plnění veškerých studijních povinností. Celé studium MBA je ve finále zakončeno úspěšným obhájením závěrečné práce a zkouškou.

Studium MBA jako benefit

Výdaje na studium MBA může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Zajímavým trendem je poskytovaní MBA studia jako benefitu vybraným manažerům a specialistům. „Mohu potvrdit, že roste počet studentů, kterým studium zčásti nebo zcela hradí zaměstnavatel ve formě benefitu. Kromě motivačního efektu rozšířit si znalosti se tímto upevňuje loajalita manažerů k zaměstnavateli, což je v dnešní době pro firemní kulturu a stabilitu velmi důležité,“ upřesňuje Bc. Jana Bočáňová, LL.A., výkonná ředitelka EBSschool.

 Bc. Jana Bočáňová, LL.A., výkonná ředitelka EBSchool

Studijní programy EBSchool nabízejí možnost výběru té nejvhodnější specializace. Kromě obecných manažerských programů – MBA Management, MBA Leadership a dalších, lze v nabídce nalézt například specializace pro realitní nebo zdravotnické manažery – MBA Real Estate, MBA Management ve zdravotnictví.

Čerstvým absolventům škol je určena nabídka studia BBA ve dvou specializacích (BBA Manažerská specializace, BBA Právní specializace).

Žádaným programem je rovněž studium MSc. Management, v rámci kterého si lze samostatně volit většinu předmětů dle svých preferencí.

Pro všechny zájemce o studium je připraven pravidelný Den otevřených dveří, na kterém se zájemci seznámí s vedením školy a jejím zázemím. Pro návštěvníky je připraven i zajímavý bonus ve formě cenového zvýhodnění školného. „Den otevřených dveří je ideálním způsobem jak poznat zázemí školy i její vedení. Zájemci o studium si vytvoří ucelenou představu o tom, co je čeká a jaké všechny výhody je škola schopna nabídnout,“ uzavírá Jana Bočáňová.

Další informace najdete na www.ebschool.cz.

Studium MBA přináší unikátní znalosti i šanci na vyšší plat
5 (100%) 2 hlasování
Diskuze