Robert Bednarski: Jak sociální sítě ovlivňují ekonomiku - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Robert Bednarski: Jak sociální sítě ovlivňují ekonomiku

Facebook,
Robert Bednarski: Jak sociální sítě ovlivňují ekonomiku
Zdroj: Facebook

Jen zřídkakdy máme možnost vidět stopu, kterou ve světě zanecháváme. Poznat, jak naše jednání ovlivňuje okolí – lidi, se kterými se setkáváme, společnost nebo prostředí. Uvědomit si tuto skutečnost může být opravdu obohacující.

Totéž platí pro firmy – obzvláště pro ty, které jsou tak cílevědomé jako je Facebook. Naše platformy mají bezesporu výrazný vliv na životy lidí. Sociální sítě proměnily to, jak komunikujeme, jak poznáváme svět a jak podporujeme a přistupujeme k charitativním akcím. A rozhodně ovlivnily i to, jak lidé podnikají.

Všichni jsme si tohoto vlivu vědomi, přesto však nedokážeme říci, jak by dnes svět bez sociálních sítí vypadal. Ve Facebooku proto pokračujeme i nadále v naší práci a snahách tento vliv prozkoumat.

Pověřili jsme Copenhagen Economics – jednu z předních ekonomických firem v Evropě – aby nám pomohla porozumět tomu, jak rozsáhlý je vliv aplikací Facebooku na evropskou ekonomiku. V rámci této studie bylo osloveno 7 700 podniků různých velikostí a z různých odvětví, z celkem 15 zemí včetně regionu Střední a východní Evropy – Česka, Polska, Maďarska a Rumunska.

Ze zprávy vyplynula řada zajímavých výsledků.

Nejprve se na ně podívejme širší optikou – jaký vliv mají sociální sítě na evropskou ekonomiku jako na celek. Dotazované podniky uvádějí, že díky aplikacím společnosti Facebook, které vedle samotného Facebooku zahrnují také Instagram, Messenger a WhatsApp, generovaly v uplynulém roce dodatečné tržby v hodnotě 208 miliard eur. Což se skrze standardní ekonomické modely dá přepočítat odhadem na 3,1 milionu pracovních míst.

Studie zároveň poskytuje pohled na to, jak digitální technologie a sociální média ovlivňují podnikání z pohledu společností samotných.

Digitální technologie snižují náklady na marketing. Už delší dobu tvrdíme, že Facebook „demokratizuje marketing – poskytuje totiž stejné nástroje jak mezinárodním korporacím, tak i nejmenším místním podnikům. Ukazuje se, že s tím souhlasí také samotní podnikatelé – 69 % malých a středních podniků považuje nízké náklady na marketing za jednu z hlavních výhod využívání digitálních nástrojů a sociálních sítí během podnikání.

Výsledky studie také naznačují, že existuje vazba mezi exportními aktivitami firem a využíváním sociálních sítí. Celkem 7 z 10 podniků využívajících Facebook úspěšně vyváží své zboží či služby do zahraničí. Pro porovnání – ze společností, které na Facebooku nepůsobí exportuje pouze 5 z 10. Aplikace společnosti Facebook dokonce dle výzkumu pomohly v předcházejícím roce evropským firmám generovat v exportu dodatečných 98 miliard eur, z čehož 58 miliard eur tržeb bylo realizováno v EU.

Studie také dokazuje, jak důležitou roli hrají sociální sítě při podpoře žen v podnikání. Podle separátního výzkumu celkem 44 % podniků využívajících aplikace Facebooku vedou ženy. Ze zprávy od Copenhagen Economics také vyplývá, že jsou to právě ženy, kdo nejlépe chápe výhody využívání sociálních sítí v podnikání. 58 % ženami založených firem tvrdí, že aplikace společnosti Facebook hrají pro ně důležitou roli při zakládání podnikání. Podle 60 % jsou aplikace důležité pro překonání podnikatelských výzev.

Ačkoli je vliv sociálních sítí na evropskou ekonomiku již nyní velmi výrazný, je třeba se v této oblasti i nadále vyvíjet – to odpovídá třem pilířům politiky EU, jejíž cílem je vytvořit jednotný digitální trh. Ta zahrnuje také snahu o odstranění zbývajících bariér v mezinárodním obchodě, zaměření se na hlubší propojenost a rozvíjení digitálních dovedností.

Pokroku lze v těchto oblastech dosáhnout pouze skrze intenzivní snahu mnoha aktérů – Facebook se bude na těchto snahách i nadále podílet a bude i v budoucnu podporovat evropské podniky. K dnešnímu dni používá naše služby měsíčně odhadem 25 milionů (nejčastěji menších) podniků napříč celou Evropskou unií. Uděláme všechno pro to, aby tyto podniky mohly maximalizovat svůj potenciál, stejně jako ty, které teprve vzniknou.

Úplné znění zprávy z výzkumu naleznete na tomto odkazu.

Robert Bednarski: Jak sociální sítě ovlivňují ekonomiku
4.5 (90.91%) 11 hlasování
Diskuze