Komunikace a fungování úřadů v době pandemie - Euro.cz

Předplatné

 • 49x týdeník Euro
 • 30x Speciál
 • Přístup k premium článkům
 • Web bez reklam
 • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Komunikace a fungování úřadů v době pandemie

,
Komunikace a fungování úřadů v době pandemie
Zdroj: QCM

Vyřizovat něco s úřady v době pandemie koronaviru není jednoduché. Požadavky na omezení osobního kontaktu všem komplikují život. Lidé i úřady tedy oceňují výhody elektronické komunikace, díky níž lze většinu věcí vyřídit z mobilu nebo počítače.

Jak bezpečně komunikovat s úřady v době pandemie koronaviru? Touto otázkou se zabývají jak občané, kteří potřebují na úřadě ve městě či obci něco vyřídit, tak i úředníci, kterým to přímo nařizuje usnesení vlády ze začátku dubna. Ministerstvo vnitra vydalo manuál pro obce, který popisuje, jak by měly úřady fungovat, jak komunikovat, a jaká opatření přijmout (více zde). 

Většina doporučených opatření se týká jedné věci, a to zamezení osobního kontaktu. To, co zatím víme o šíření koronaviru, ukazuje na fakt, že méně osobních kontaktů je bezpečnější pro všechny zúčastněné. Na druhou stranu, komunikace musí být. 

Usnesení vlády sice doporučuje upřednostnit písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním setkáním, ale komunikace musí být efektivní – písemné podání již dávno ztratilo svoji rychlost a flexibilitu, telefonní spojení je sice rychlé, ale postrádá strukturu informací. Sama vláda klade důraz na rychlé a snadné nalezení potřebných údajů na webu včetně zvýraznění možností elektronické komunikace. 

Požadavky vládního nařízení staví obce i úřady do nejednoduchého postavení. Vláda požaduje omezení osobního kontaktu, logicky by měla přijít komunikace elektronická: webové formuláře, emaily, jednoduché webové rozhraní, přes které je možné snadno poslat data na úřad bez osobního kontaktu. 

Ačkoliv elektronizace úřadů mnohde již pokročila, používání různých systémů pro zabezpečování spisových služeb již není nic výjimečného. Elektronizace samotné komunikace s občany se často omezuje jen na uveřejňování dokumentů ve formátu PDF nebo Word. Navíc v dnešní situaci není úplně ideální zahajovat rozsáhlé integrační projekty, které by řešily komplexní napojování formulářových služeb na interní procesy úřadu. 

V této situaci firma QCM přináší jednoduché řešení. Na základě dlouholeté práce pro veřejnou správu jsme vytvořili web formulare-uradu.cz, kde si každý úřad může vybrat ze stále se zvětšující nabídky již hotových formulářů, a vložit si je na vlastní web či jinak propojit s vnitřními agendami. Po registraci a ověření identity úřadu je možné okamžitě systém začít používat. Údaje zadané občany ve formuláři přijdou na registrovanou adresu podatelny emailem, a je možné je dále zpracovávat. Krátké video Formuláře v době elektronické vám poskytne základní informace o systému. Pokud váš úřad ještě elektronickou komunikaci nepoužívá, upozorněte ho na možnost to jednoduše vyřešit.

https://www.youtube.com/watch?v=uhOJpQ2o-PA&t=

V polovině dubna 2020 jsou k dispozici následující formuláře: 

 • Obecní podání – podatelna, 
 • Oznámení o konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese, 
 • Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
 • Přiznání k místnímu poplatku za psa, 
 • Přiznání místního poplatku z ubytovací kapacity, 
 • Přiznání místního poplatku z užívání veřejného prostranství, 
 • Žádost o poskytnutí informace, 
 • Žádost o povolení ke kácení dřevin, 
 • Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro pořádání sportovní nebo kulturně společenské akce, 
 • Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí. 

Systém formulare-uradu.cz vytvořila společnost QCM s.r.o., která od roku 2001 poskytuje služby státní správě a samosprávě. Provozuje systémy na veřejné zakázky E-ZAK a Portál pro vhodné uveřejnění, a zpravodajský web elektronizace-zakazek.cz. Portál Formuláře úřadů je poskytován zdarma pro úřady i veřejnost minimálně do 30. 6. 2020, dále pak na základě předplatného. 

Ohodnoťte tento článek
Diskuze