Kdy má MBA smysl? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Kdy má MBA smysl?

, European Business School,
Kdy má MBA smysl?
Zdroj: Ústav práva a právní vědy

Titul MBA (Master of Business Administration) není v zahraničí ani v České republice automaticky považován za prestižní. Představuje záruku na dobrou kariéru pouze za předpokladu, že studium absolvujete na prestižní škole.

Potvrzují to i zkušenosti personálních manažerů a lektorů. Jana Urban, viceprezident České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a zároveň člen správní rady European Business School k tématu uvádí: „Personalisté ve firmách mají velmi dobrý přehled o poskytovatelích titulů a kvalitě jejich studia. Kvalitu titulů firmy umí dobře posoudit, nerozhodují se nějak nahodile.“

První možnosti získat titul MBA se v Česku objevily v poslední dekádě minulého století. Od té doby vznikly desítky institucí, které tento titul poskytují. A právě relativně snadná dostupnost a různé kvality těchto škol vedou personalisty a headhuntery k tomu, že se na něj dívají s potřebnou pečlivostí.

Rozhoduje kvalita školy a výuky

Stejně jako firemní personalisté, i Jan Urban je přesvědčen, že vedle renomovaných poskytovatelů bohužel existuje řada pochybných institutů, na kterých studium MBA nesplňuje základní parametry kvality a zaměstnavatelé na něj právem nahlížejí s určitým despektem.

Na co si dát především pozor? „Kvalitní studium MBA rozhodně nelze zvládnout za několik týdnů nebo dokonce dnů,“ zdůrazňuje Jan Urban. Stejně důležitý jako titul je totiž i prestiž školy a úroveň její výuky. Zaměstnavatelé posuzují vedle titulu i znalosti a odbornost, které držitel titulu v rámci studia načerpal.

Mnohé české MBA školy také nekladou dostatečný důraz na praktickou rovinu. Praxe by přitom měla programy MBA odlišovat od magisterského nebo inženýrského studia na vysoké škole. Právě proto je pro zájemce o tento typ studia důležité zajímat se o kvalitu a složení lektorského týmu a jeho zkušeností.

„Na naší škole studenti rozhodně nenarazí na ryzí akademiky a teoretiky. Lektoři mají praktické zkušeností z firem různých typů a velikostí. Nedostatku praktického zaměření u některých škol jsme si vědomi, a proto velmi dbáme, aby naši lektoři byli úspěšní i v praxi a měli potřebné zkušenosti,“ prohlašuje Patrik Spannbauer, statutární ředitel European Business School, který sám působil několik let jako manažer v oblastech financí a pojišťovnictví.

 Titul MBA lze získat za 12 až 14 měsíců studia

Při výběru školy není pro část lidí důležité, jak kvalitní studium zvolili, ale stačí jim titulem získaná prestiž. Uchylují se k laciným nabídkám krátkého studia u nepříliš známých institucí, často bez jasného zázemí a právní formy. „Před takto krátkozrakým přístupem bych varoval. Držitelé těchto levných titulů jsou posléze překvapeni, že na ně zaměstnavatelé nehledí se zvláštním nadšením,“ dodává Patrik Spannbauer.

Kvalitní školy totiž dodržují určitá pravidla. Ta respektuje i European Business School. Například délka studia je minimálně 12 měsíců, studenti procházejí průběžným hodnocením výstupů, jasná pravidla má i závěrečná práce a zkouška. Mezi přijímací kritéria patří ukončené vysokoškolské vzdělání nebo relevantní praxe, potvrzená zaměstnavatelem.

S MBA na cestě k úspěchu

Stejně jako v západní Evropě či v USA ani v Česku nejde o to mít MBA, nebo nemít, ale velmi záleží na tom odkud. Zejména větší firmy pečlivě monitorují a hodnotí jednotlivé poskytovatele a doporučení se sdílejí mezi zaměstnanci. „V případech, kdy studium MBA hradí zájemcům zaměstnavatelé, si firmy cíleně vybírají poskytovatele tohoto vzdělávání na základě studijní náplně konkrétních specializací a referencí,“ doplňuje Patrik Spannbauer.

 Mezi prestižní MBA školy v ČR patří European Business School

Doporučuje se tedy vybírat školu i na základě referencí absolventů, které by u prestižních institutů měly být veřejně dostupné a ověřené. Na základě nich lze zjistit počet absolventů i ohlasy na kvalitu celého studia.

V žebříčku prestižních škol dominují ty s širokým výběrem specializací. Jejich absolventi zpravidla nelitují, naopak. „Pokud máte za sebou úspěšnou práci, MBA pro vás může mít vysokou hodnotu ve spojení znalostí a zkušeností. Studium MBA na European Business School mi ukázalo, jak se úspěšně pohybovat v neustále se měnícím podnikatelském prostředí,“ prohlašuje Miroslav Silvar, který se rozhodl pro studium programu MBA Leadership.

Tomáš Štěpnička, zkušený realitní manažer, se rozhodl pro studium stejné specializace. „Rozhodl jsem se pro studium MBA na European Business School, protože mým cílem bylo doplnit si vzdělání na opravdu prestižní škole. Potřeboval jsem zejména prohloubení znalostí v oblasti vedení a motivace lidí,“ vysvětluje Štěpnička.

Anna Kušnírová se naproti tomu rozhodla pro rozšíření obzorů v programu MBA Management ve zdravotnictví. „Do práce i do dalšího života jsem si ze školy odnesla mnoho nových užitečných znalostí, které často využívám. Oceňuji praktické zaměření studia a zkušenosti lektorů,“ poznamenává Kušnírová.

Rozhodujte se podle budoucí praxe

Podle ředitele Patrika Spannbauera má MBA v Česku smysl, ať už chce absolvent působit v lokálním prostředí nebo v mezinárodním managementu. Zároveň se nejedená o úzce zaměřené studium, které by vyhovovalo pouze hrstce top manažerů. „MBA má význam nejen pro manažery, ale i pro IT experty, techniky, lékaře, specialisty ve vzdělávání, realitní makléře a další,“ dodává Spannbauer.

Jan Urban radí rozhodnout se podle toho, kde chce absolvent MBA pracovat. „Uchazeči s ambicemi působit v mezinárodním prostředí a nadnárodních korporacích mohou zvolit prestižní specializaci s výukou ryze v anglickém jazyce.“

Drtivé většině absolventů se studium MBA vyplatí. Přinese jim znalosti a kontakty, které by na vysoké škole jen těžko získaly. Alternativy v podobě postgraduální studia na vysokých školách sice existují, ale přínosy MBA jsou pro většinu uchazečů zajímavější,“ uzavírá Patrik Spannbauer. Jan Urban ho doplňuje: „Lepší uplatnění po studiu u nás najdou čtyři pětiny absolventů. Když vezmu statistiky naší školy, tak více než 80 % absolventů se investice do studia vrací maximálně do dvou let.“

 Programy MBA lze studovat klasicky i 100% online

Přes různé alternativy je studium MBA v porovnání s vysokou školou nebo e-learningovými kurzy a testy, ideální volbou. Nestaví totiž na biflování teorie, ale učí přemýšlet a využívat znalosti v souvislostech. Během výuky nutí studenty aplikovat získané znalosti a ověřovat hypotézy na příkladech z reálné praxe.

Velká část absolventi také na studiu MBA ocení i jiné věci, především je to síť nových profesních kontaktů. „Zajímavou práci lze určitě zastávat i bez MBA. Nicméně cenné kontakty mnoha absolventům velmi pomáhají k novým, často vysněným, příležitostem,“ říká na závěr Jan Urban.

European Business School patří mezi nejprestižnější školy zaměřené na profesní vzdělávání v České republice. Vznikla v roce 2009 a v současnosti poskytuje vzdělání celkem ve 28 studijních programech MBA, DBA, BBA a LL.M. Každá specializace má svého odborného garanta a je sestavena zcela unikátně na základě nejnovějších trendů v oboru. Studium trvá 12 až 14 měsíců. Všechny programy lze studovat klasickou kombinovanou formou nebo 100% online.

Aktuální výše školeného na European Business School činí u všech MBA specializací 85.000 Kč bez DPH. Zvýhodněná cena u nových přihlášek je časově omezena.

Další informace najdete na www.ebschool.cz.