Jaké jsou aktuální trendy v oblasti udržitelných obalů pro logistiku? - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti udržitelných obalů pro logistiku?

,
Jaké jsou aktuální trendy v oblasti udržitelných obalů pro logistiku?
Zdroj: Schoeller Allibert Czech Republic

Podívejte se s námi, jaké jsou výhody a možnosti používání udržitelných obalů v logistice, jak tuto oblast ovlivní aktuální koronavirová situace a jak se bude oblast udržitelných obalů vyvíjet do budoucna. 

Celá řada společností pracuje na zlepšení udržitelného rozvoje ve světě prostřednictvím nových technologií a poznatků v logistice. Využívají vratné obaly z tradičních materiálů jako je plast, kov, ale i vícecestné kartonové obaly. Jinak to není ani v naší společnosti.

Proto jsme v Schoeller Allibert začali nově vyrábět a dodávat vratné přepravky a paletové kontejnery z recyklovaného plastu do oblastí technického a automobilového průmyslu a tím jsme snížili spotřebu nového materiálu. Kvalita těchto produktů z recyklovaného materiálu je stejná jako z materiálu nového. Nový materiál je nadále používán pro potravinářské účely.

Použití recyklovaného materiálu pro výrobu logistických obalů nemá žádný vliv na funkčnost ani kvalitu – má však zásadní dopad na naši planetu

Svaz automobilového průmyslu (VDA) odsouhlasil přidávání recyklovaného materiálu do standardních přepravek pro automobilový průmysl VDA R-KLT a VDA RL-KLT. Podmínkou je dodržet stejné parametry nosnosti a barevný odstín.

I v automobilovém průmyslu se začíná využívat recyklovaného materiálu

I v automobilovém průmyslu se začíná využívat recyklovaného materiálu

Co se týče přepravy potravin, paletové kontejnery na ovoce vyrábíme z potravinářského vysokohustotního polyethylenu tmavě zelené barvy, který je získán z recyklovaných poolingových přepravek.

Pro přepravu a skladování ovocných šťáv, přísad do potravin apod. nahrazujeme doposud používané nerezové tanky plastovým „bag in box“ kontejnerem Combo Fructus nebo Excelsior. Pro umytí nerezového tanku se po každém použití spotřebuje až 800 litrů vody a čistících chemikálií. V bag-in-boxu je jednorázový plastový vak, který se po použití zrecykluje. Díky tomu se ušetří mnoho litrů pitné vody.

Do plastového IBC kontejneru Combo Excelsior® lze umístit vratný Bag-in-Box IBC System

Které materiály se pro výrobu udržitelných obalů pro logistiku využívají nejvíce a které z hlediska zatížení životního prostředí nejsou vhodné?

Společnost Schoeller Allibert vyrábí vratné plastové obaly z polypropylenu (PP) a vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Oba materiály mají tu výhodu, že se snadno recyklují. Jejich recyklace je navíc méně náročná na energii a životní prostředí než recyklace obalů z kovu nebo kartonu.

Naopak problematická je recyklace plastových obalů z tenkých fólií (LDPE a PP sáčky) a ze zpěněných plastů (EPP, EPE, EPS). Tyto materiály jsou velmi lehké, obsahují mnoho vzduchu a špatně se recyklují.

Některé společnosti upouští od používání obalů, které uvolňují vlákna a drobné nečistoty, jako jsou dřevo nebo karton. Kousky těchto obalů se dostávají do dílů strojů a zařízení a způsobují znehodnocení. Například v palivovém okruhu automobilu se našly kousky třísek, což vedlo k jeho ucpání. Kartonový prach může ulpívat na plastových dílech a způsobovat nekvalitu při jejich následném pokovení nebo lakování. Kovové obaly (kontejnery, palety) jsou obvykle těžké, což ztěžuje jejich manipulaci a zvyšuje spotřebu paliva při jejich transportu. Navíc korodují a uvolňuje se z nich rezavý prach a kovové šupiny. Tento prach je magnetický a ulpívá na kovových dílech jako jsou ložiska, ozubené převody apod. Zde poté způsobuje jejich nekvalitu.

Je údržba tzv. vícecestných obalů náročnější než údržba obalů jednorázových?

Vícecestné (vratné) obaly je potřebné po každém oběhu zkontrolovat a ujistit se, zda nejsou poškozené. Dále je nutné je zbavit nečistot a zbytků starých etiket (pokud to jejich následující použití vyžaduje). Některé potravinářské nebo technické provozy, vyžadující extrémní čistotu, umývají vícecestné obaly při každém oběhu. Umytí přepravky v tomto případě stojí zhruba 5 Kč/ks.

Co se týče jednorázových obalů, ty se sice po použití nemusí umývat, ale musí se zlikvidovat. V současné době se za likvidaci jednorázových obalů z kartonu platí, což dříve nebylo běžné (karton se naopak vykupoval).

Nakolik se aktuálně využívá pronájem vícecestných obalů pro logistiku? Lze říci, že míra využití pronájmu v této oblasti roste?

V České republice není zatím pronájem vícecestných obalů v logistice tak rozšířený, jako je tomu na západ od nás. V souvislosti s globalizací průmyslu v rámci Evropy zasahuje pronájem vícecestných obalů přes poolingové operátory i do Česka.

U našich klientů jsme v současnosti zaznamenali větší zájem o pronájem vícecestných obalů. Důvodem bývá např. nejistota u projektů – klienti často nedovedou dopředu odhadnout, zda projekt bude trvat déle než 2 – 3 roky. Na krátkodobé projekty (1 – 2 roky) firmy obvykle buď zvažují pronájem vícecestných obalů, nebo použijí jednorázové obaly. Pokud je jistota projektu na 3 roky a více, firmy obvykle investují do nákupu vlastních vícecestných obalů. Další motivací pro pronájem vícecestných obalů je rozložení cashflow v delším časovém horizontu.

Jaké hlavní přínosy z hlediska udržitelnosti má paletový pooling? Jaká jsou jeho úskalí?

Pokud mluvíme čistě o paletovém poolingu, který v současné době v Česku probíhá jen na dřevěných paletách, je jeho přínos v tom, že poolingový operátor optimalizuje vrácení prázdných palet na svoje nejbližší depo a tím redukuje množství spalin produkované kamiony při jejich transportu. Toto má význam především tehdy, pokud klient dopravuje zboží na velké vzdálenosti do zahraničí. Důslednou kontrolou a pravidelnými opravami udržuje poolingový operátor v oběhu palety v dobrém stavu. Pokud se však budou stále používat dřevěné palety, které mají životnost 10 oběhů (7 oběhů do generální opravy a pak 3 oběhy po opravě), tak je udržitelnost limitovaná.

V západních zemích se již používají plastové palety, které svou životností a možností následné recyklace přispívají k udržitelnosti mnohem více. Někteří poolingoví operátoři začínají nabízet plastové palety už i v Česku.

Jaký je výhled dalších trendů v oblasti obalů pro logistiku z hlediska udržitelnosti? Je možné, že v důsledku zpomalení ekonomiky kvůli koronaviru se v blízké budoucnosti bude klást na udržitelnost obalů pro logistiku menší důraz?

V Schoeller Allibert vidíme velký potenciál v nasazování vícecestných plastových obalů, které nahrazují jednocestné obaly, anebo vícecestné dřevěné a kovové obaly. Jejich přínos z hlediska udržitelnosti je: 

  • lehkost  = úspora paliva,
  • snadná údržba = úspora vody, čistící chemie, energie na sušení,
  • recyklovatelnost = snížení spotřeby nového materiálu při výrobě nových produktů.

Očekáváme, že zpomalení ekonomiky kvůli koronaviru bude mít významný vliv nejen na aktuálně běžící, ale i budoucí projekty pro vícecestné obaly v logistice. Tyto projekty jsou plánované na delší dobu (2 roky a více) a firmy budou při rozhodování na tak dlouhý časový horizont velmi opatrné.

Na druhou stranu, naše společnost nabízí produkty, které významně šetří logistické náklady a mohou pomoci firmám dosáhnout úspor, které jim pomohou udržet rentabilitu. Jako příklad může posloužit nahrazení velice rozšířeného a používaného kovového kontejneru Gitterbox plastovým skládacím kontejnerem Magnum Optimum.

Z hlediska udržitelnosti je jasným trendem pro logistiku nahrazení klasických přepravních obalů (např. gitterboxů) jejich plastovými, recyklovatelnými verzemi

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti udržitelných obalů pro logistiku?
4 (80%) 3 hlasování
Diskuze