Jak zajistit práci s břemeny: Podívejte se na nejdůležitější pravidla - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Jak zajistit práci s břemeny: Podívejte se na nejdůležitější pravidla

, PNM International,
Jak zajistit práci s břemeny: Podívejte se na nejdůležitější pravidla
Zdroj: PNM International

Jak předcházet rizikům úrazu při práci s břemeny? Existují zásady správné manipulace? Pokud vám tyto otázky běží hlavou, už si nemusíte dělat starosti s hledáním odpovědí, protože jsme je pro vás sepsali na jedno místo.

Skladníci, dopravci, stavaři, ale i třeba pošťáci. Zaměstnání, při kterých dochází k manipulaci s břemeny, je opravdu mnoho. Ne vždy je však dodržen správný postup práce s břemeny a zaměstnavatelé si jen málokdy uvědomují rizika, která se s touto prací pojí. Co vše se označuje jako břemeno a jak předejít rizikům úrazu?

Co se skrývá pod pojmem břemeno?

Břemenem můžeme nazvat jakýkoliv předmět, se kterým se manipuluje: zvedá, tahá, strká, pokládá, přemisťuje – a podobně. V jistých případech lze za břemeno označit také zvíře či člověka, a to tehdy, jedná-li se o péči o nemocné.

Jaké jsou hygienické limity pro manipulaci s břemeny?

Při občasné manipulaci je hygienický limit pro manipulaci s břemenem pro muže stanoven na 50 kg, při častější manipulaci se tento limit snižuje na 30 kg. Pro ženy je hygienický limit při občasné manipulaci s břemeny 20 kg a při častější manipulaci dochází ke snížení na 15 kg.

Co všechno má vliv na možnost rizika úrazu?

• Vlastnosti břemen: hmotnost, tvar, možnost úchopu.
• Způsob manipulace: zvedání, tahání, přenášení atd.
• Správné pohyby a poloha při manipulaci.
• Pomůcky, které jsou při manipulaci použity.
• Fyzická síla osoby, zdravotní stav osoby atd.

Jak rizikům předejít?

Než se začne s břemenem manipulovat, vždy je nutné znát vlastnosti břemene. Je těžké nebo lehké? Kde má těžiště? Také je důležité znát předem trasu, kterou s břemenem budete překonávat. Abyste předešli rizikům úrazu, je dobré znát pravidla správné manipulace s břemeny.

10 pravidel správné manipulace s břemeny

1. Břemeno je ze zdravotních důvodů nutné zvedat z podřepu, aby nedocházelo k nadměrné zátěži páteře.

2. Má-li břemeno ostré hrany, je nutné používat při manipulaci s ním ochranné rukavice.

3. Pokud je břemeno příliš těžké, je nutné požádat o pomoc s manipulací další osoby.

4. Než bude s břemenem manipulováno, musí být připraven prostor, kam se bude břemeno ukládat.

5. Dlouhá či těžší břemena je doporučeno přenášet na rameni.

6. Má-li břemeno nebezpečný obsah, musí zaměstnavatel zajistit ochranné pomůcky potřebné k manipulaci (ochranné brýle, plášť…).

7. Je-li to možné, měl by zaměstnavatel obstarat stroje a zařízení, které práci s těžkými břemeny usnadní.

8. Těžká břemena mohou být ukládána maximálně do výšky ramen.

9. Je nutné, stanovit těžiště břemene.

10. Pokud břemena přenášíte často, je doporučeno střídat polohy nošení, aby nedocházelo k poškození páteře.

Ať už se s prací s břemeny setkáváte běžně nebo jen výjimečně, myslete vždy na pravidla, která se s touto manipulaci pojí, dbejte zvýšené opatrnosti.

Správné vybavení pro práci s těžkými břemeny naleznete v obchodě ARDON.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze