Fond r2p invest SICAV navýšil očekávaný roční výnos prioritních investičních akcií na 8,4 % p.a. - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Fond r2p invest SICAV navýšil očekávaný roční výnos prioritních investičních akcií na 8,4 % p.a.

, MediaTrust Communications,
Fond r2p invest SICAV navýšil očekávaný roční výnos prioritních investičních akcií na 8,4 % p.a.
Zdroj: MediaTrust Communications

Investiční fond r2p invest SICAV, a.s. založený společností SNAPCORE a.s. navýšil očekávaný roční výnos u prioritních investičních akcií, které lze stále upisovat, z 7,9 % na 8,4 % p.a. Současně rozšířil možnosti investování také na dividendové investiční akcie s pravidelnou čtvrtletní výplatou zálohy na podíl na zisku.

„Troufám si tvrdit, že jsme navýšením výnosu překročili pomyslný mezník v oblasti investičních produktů. Zhodnocení finančních prostředků je opravdu nadprůměrné, a navíc ti investoři, kteří akcii fondu drží po dobu tří let, nemusí tento výnos nijak danit. Čtvrtletní výplata dividend, která srážce daní podléhá, je přitom standardem na vyspělých investičních trzích a r2p invest SICAV tento standard přináší i na český kapitálový trh,“ popisuje nové možnosti investování do fondu Pavel Makovec ze společnosti Snapcore.

Fond r2p invest SICAV, a.s. je určen výhradně pro tzv. kvalifikované investory, což jsou fyzické a právnické osoby přesně definované zákonem č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Minimální výše investice je pro investory z řad veřejnosti, kteří nejsou profesionálními zákazníky, stanovena na 1 milion korun. Hodnota fondového kapitálu r2p invest SICAV v současné době přesahuje 136 mil. Kč, přičemž do konce příštího roku je s ohledem na probíhající úpis investičních akcií očekáván nárůst až na 500 mil. korun. Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je AVANT investiční společnost, a.s.