Vzduch v Praze: desetina nejšpinavějších aut produkuje tři pětiny prachových částic - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Vzduch v Praze: desetina nejšpinavějších aut produkuje tři pětiny prachových částic

, red,
Vzduch v Praze: desetina nejšpinavějších aut produkuje tři pětiny prachových částic
Zdroj: IPR Praha

Praha má výsledky pilotního projektu založeného na dopravním průzkumu a měření množství ultrajemných prachových částic měření v reálném provozu. Přibližně u 9 procent z vozidel, která měla být vybavena filtrem pevných částic, jsou filtry nefunkční nebo zcela chybí. Přestože se jedná o poměrně malou skupinu vozidel, bylo prokázáno, že vozidla s vysokými emisemi částic mají značný podíl na celkových emisích částic. Zhruba 10 % vozidel s nejvyššími emisemi produkuje přibližně tři pětiny částic.

Měření prokázalo, že problém částic není omezen pouze na vozy s vadným filtrem pevných částic. Také starší vozy bez filtru jsou podstatným zdrojem částic.

„Technickému stavu vozidel je třeba věnovat zvýšenou pozornost. S prakticky beztrestným provozováním vozidel s nadměrnými emisemi je třeba skoncovat. Aby se zabránilo praktikám odstraňování nebo cíleného poškozování filtrů pevných částic, bude nutné zaměřit silniční kontroly i na technický stav vozidel a emisní parametry. Jedině častějšími a důslednými kontrolami stavu vozidel lze výrazně snížit počty emisně problematických vozidel na komunikacích, a tím významně přispět ke zlepšení imisní situace ve městech a obcích s vyšší hustotou provozu,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Velmi závažnou komplikací je charakter zdrojů částic, které na rozdíl od stacionárních zdrojů, jakými jsou topeniště a kotle, emitují výfukové plyny přímo uprostřed ulic, tj. v bezprostřední blízkosti lidí, kteří se zde pohybují, pracují a v mnoha případech i bydlí. Každodenní působení rizikových látek se velmi negativně projevuje na zdraví značné skupiny lidí.