Starostka Hujová: Mucha patří na Vítkov - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Starostka Hujová: Mucha patří na Vítkov

, Tereza Čapková,
Starostka Hujová: Mucha patří na Vítkov
Zdroj: MČ Praha 3

Mauzoleum Klementa Gottwalda, husitský vojevůdce v nadživotní velikosti Jan Žižka, a teď i pavilon Alfonse Muchy, starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09) usiluje o to, aby Praha podpořila stavbu zázemí pro Slovanskou epopej na žižkovském vrchu Vítkov.

Pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy byste ráda nechala postavit samostatný pavilon na vrchu Vítkov, proč myslíte, že tam patří? Nejsou v Praze vhodnější místa?

Důvodů, proč navrhuji vrch Vítkov, je několik. Slovanská epopej je symbolické dílo, které se věnuje historii národa a jeho postavení v dějinách a vrch Vítkov, stejně jako Pražský hrad a Vyšehrad je místem, které ve spojitosti s Národním památníkem symbolizuje státnost. Z historických dokumentů také vyplývá, že vrch na Žižkově je místo, které vybrala magistrátní komise již v roce 1925 a Alfons Mucha s ním souhlasil.  

Alfons Mucha také jedno z dvaceti pláten Slovanské epopeje, věnoval bitvě na Vítkově, která se odehrála v roce 1420, kdy husité za podpory Pražanů porazili křižácká vojska. Blíží se rok 2018, kdy si budeme připomínat sto let od vzniku samostatného demokratického Československa a přála bych si, abychom oslavili tento významný mezník v našich dějinách položením základního kamene pavilonu pro Slovanskou epopej na vrchu Vítkově.

Přispěla by městská část na výstavbu pavilonu?

Praha 3 je připravena poskytnout Praze maximální součinnost, aby hlavní město dostálo svému závazku a vybudovalo pro Slovanskou epopej vlastní budovu odpovídající významu díla. Zastupitelům Prahy 3 na zářijovém zasedání budu navrhovat zřízení „Nadačního fondu pro podporu realizace pavilonu Alfonsa Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej“, jehož cílem bude vypsání architektonické soutěže s respektem k podmínkám, které stanovil sám Alfons Mucha a podpora následné realizace pavilonu.

Městská část Praha 3, zřizovatel nadačního fondu, by přispěla 300 tisíci korun a další finance na podporu záměru by mohly být získány například veřejnou sbírkou. Vítězný architektonický návrh a případně i projektovou dokumentaci předá nadační fond hlavnímu městu Praze k realizaci.

Co pro to chce městská část dělat, už o tom jednáte s magistrátem?

Paní primátorku jsem se záměrem Prahy 3 seznámila.

Jaká je odezva?

Jsem potěšena, že s myšlenkou se ztotožňují představitelé České obce Sokolské a Československé obce legionářské, jejichž zásluhou vznikl Národní památník na vrchu Vítkově. Symbolizují vznik Československa a jak řekl T. G. Masaryk při svém návratu do vlasti v listopadu 1918: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!“. Také se setkávám s podporou významných osobností kulturního a společenského života.

  Slavná Muchova Slovanská epopej
Slavná Slovanská epopej Alfonse Muchy.(Zdroj MHMP)

Hovořili jste o tom s dědici malíře? Jak se k záměru městské části staví?

Jsem v kontaktu panem Johnem Muchou i paní Jarmilou Mucha Plockovou a velmi si vážím toho, že oba hledají cesty, jak naplnit odkaz svého dědečka. Je velmi smutné, že Praha za 90 let nebyla schopna splnit jedinou podmínku Alfonse Muchy, kterou stanovil, když Slovanskou epopej daroval Praze a všemu československému lidu, a to že Praha na vlastní náklady postaví budovu určenou výhradně pro toto umělecké dílo, kde bude epopej umístěna a zpřístupněna veřejnosti.

Praha 3 jako jedna z městských částí zavedla funkci ombudsmana pro seniory, jak se osvědčil?

Služba evidentně chyběla a jsem ráda, že ji senioři využívají. Ombudsman poskytuje své služby v neformálním prostředí našeho informačního a kulturního centra, poradí a seniory nasměruje, aby se orientovali při vyřizování administrativy při řešení kolikrát velmi složitých problémů.

S jakými problémy se na něj lidé nejčastěji obrací?

Jedná se o problémy bydlení, sociální, příspěvky na péči, zajištění pečovatelské služby, ale významnou roli pro seniory hraje i to, že jim někdo naslouchá a snaží se pomoci.

Už se mu povedlo pomoci v nějakém konkrétním případě?

Obrátila se na něj s žádostí o pomoc 84letá paní, která byla po zlomenině nohy čtyři měsíce hospitalizována v léčebně dlouhodobě nemocných mimo Prahu.  Po návratu obdržela od majitele domu výpověď nájmu bytu pro neplacení nájemného. Vzhledem k tomu, že výpověď daná majitelem domu neměla právní náležitosti, podali jsme k obvodnímu soudu žalobu na určení neplatnosti výpovědi nájmu. Následně došlo k jednání s majitelem domu a podepsání splátkové dohody na částky, které byly únosné finanční situaci paní. Žaloba u obvodního soudu byla stažena.

Dlouho se hovořilo o proměně náměstí Jiřího z Poděbrad, jaké s ním má radnice aktuální plány?

V lednu 2014 bylo podepsáno mezi Prahou 3 a hlavním městě „Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad“ a na jeho základě jsme objednali vypracování projektové dokumentace dle vítězného návrhu, který vzešel z veřejné architektonické soutěže. Po doplnění dokumentace dle návrhů některých účastníků řízení je vydáno územní rozhodnutí. Realizace projektu je však velmi finančně náročná a pro Prahu 3 je v současné době prioritní rekonstruovat Kostnické náměstí a Komenského náměstí.

Ponechá na náměstí oblíbenou betonovou kašnu?

Kašna je součásti projektu a je plánováno pouze její mírné posunutí z důvodů plynulého využívání komunikačních cest v parku.

Městské části Praha 5 a 7 přistoupily na svém území ke snížení rychlosti, zvažuje vaše městská část podobný krok?

V Praze 3 na nejfrekventovanějších komunikacích Koněvova a Jana Želivského je již ve vybraných časech omezena rychlost na 30 kilometrů v hodině. S rozšířením zón placeného stání na oblast Jarova došlo k omezení rychlosti v sídlištní zástavbě v této lokalitě.

Dokážete si snížení rychlosti představit na celém jejím území nebo třeba jen ve vybraných částech-pokud ano, tak ve kterých?

Pro Praha 3 je v současné době prioritní požádat magistrát, aby dále nebyla prodlužována hluková vyjímka a zklidnil se provoz na ulici Jana Želivského.

Praha 3 chtěla podat kvůli občanskému centru Klinika trestní oznámení, jak to dopadlo?

V červnu jsem na základě usnesení rady podala trestní oznámení na možné spáchání několika trestních činů v souvislosti s objektem Jeseniova 60 a dle sdělení policie probíhá prověřování šíření poplašné zprávy v souvislosti s opakovaným nahlášením nástražného výbušného systému v této budově, kterou stát vypůjčil soukromé osobě pro potřeby takzvané Kliniky.

Více se dozvíte zde:

Praha 3 prodá pozemky u Viktorky

Slovanská epopej patří Praze

Epopej se z Krumlova stěhovat nebude