Libor Hadrava: Kriminalitě musíme umět předcházet - Euro.cz

Přihlášení

Libor Hadrava: Kriminalitě musíme umět předcházet

, vhz,
Libor Hadrava: Kriminalitě musíme umět předcházet
Zdroj: Archiv

Bezpečnost. Téma, které obecně patří k nejsledovanějším. Na území české metropole již čtyři roky ochrana občanů a dodržování zákona podléhá gesci radního hlavního města Prahy Libora Hadravy. Ten je považován za jednoho z největších zastánců prevence kriminality. Její nástroje považuje za účinný způsob, jak omezit páchání trestné činnosti.

Soudíte, že Praha je bezpečné místo k životu?

Rozhodně je považována za jedno z nejbezpečnějších hlavních měst na světě.

Dal by se z toho vytěžit politický kapitál?

To by byla chyba. Bezpečnost je příliš vážná věc, než aby na ni člověk stavěl osobní kredit. Na místě je spíše zdravá soudnost. Dobře víme, jak funguje naše společnost. Nemáme rádi konflikty, oceňujeme osobní komfort, většinově nepodléháme extrémním náboženským ani sociálním proudům. Záleží nám na tom, abychom měli svůj prostor, a jsme velice náchylní k nervozitě, pokud nám někdo cizí do něčeho zasahuje. Navíc geograficky se nacházíme v území, které se vyhýbá lokálním konfliktům i sociálním nepokojům. To, že se u nás žije relativně bezpečně, jde v první řadě na vrub společnosti, která se naučila respektovat pravidla a zákony pro své vlastní dobro. Proto by žádný politik, natož na obecní úrovni, neměl z takové situace těžit, ale kategoricky se snažit takovýto stav zachovat či ještě lépe trvale pracovat na jeho dalším zlepšení.

Řídíte se tím ve svém úřadu, když pravidelně prosazujete prevenci kriminality?

Ano. Prevence kriminality je totiž proces, který páchání trestné činnosti předchází. Mnozí lidé sice často volají po trestu pachatele, který je sice také na místě, ale bohužel už neřeší to podstatné. A to ochranu potencionálních i skutečných obětí. Trest už vám nevrátí zdraví ani majetek. Soudím, že pro každého občana bude vždy vědomě i nepřímo nejdůležitější kriminálním činům předcházet. Proto v této oblasti podporuji i programy, které kriminalitu eliminují nejenom v samém zárodku, ale utužují a chrání také občanskou sounáležitost nebo komunitní život.

Je známo, že ve velkých městech jsou kriminalitou nejvíce ohroženi senioři. Tento fakt byl často v minulosti opomíjen. Vy jste byl jeden z prvních, kdo se na tuto problematiku zaměřil cíleně. O co konkrétně šlo?

V rámci zapojení hl. m. Prahy v dotačním řízení Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality jsem položil důraz na dva neinvestiční projekty. Jedním z nich je „Hl. m. Praha-Praha BEZPEČNĚ online 2016: Prevence online kriminality páchané na seniorech“ a „Hl. m. Praha-Stáří v bezpečí“. Velmi jsem se také zasazoval o projekt Bezpečí pro seniory, jehož obsah vychází z bezpečnostní analýzy cílové skupiny a zaměřuje se na potřeby týkající se bezpečí starších spoluobčanů, ale také na jednoduchá a praktická řešení pro konkrétní krizové situace. Všechny projekty se setkaly s průkazným ohlasem, který v určitých rovinách překvapil i mě samotného.

Bezpečnost se řídí jasnými pravidly. O politice se pro změnu hovoří jako o umění kompromisu. A vy jste bývalý profesionál z oblasti bezpečnosti, který vstoupil do politického života. O co se za takové situace můžete nejvíce opírat, pokud chcete prosadit věci, které považujete z výkonu své funkce za důležité?

O spolupracovníky. Prověřené ředitele podřízených institucí, svědomité úředníky a rozumem či odpovídajícími zkušenostmi obdařené politické kolegy. Všichni společně přitom musíme smeknout před řadovými příslušníky jednotek Integrovaného záchranného systému. Tihle chlapi, kteří se pohybují v terénu, jsou kovaní profesionálové. Pravidelně, a to i nezřídka nad rámec svých povinností, nastavují svoje zdraví i životy pro bezpečí nás všech. Běžný smrtelník vidí nehody či různá neštěstí a přírodní kalamity nejčastěji v televizi či ve filmu. O skutečnosti ale nemá sebemenší představu. Neví, jak velké riziko představuje pro hasiče zprvu třeba i nenápadný požár, jak velké psychické vypětí zažívají záchranáři při pomoci zraněným, s jak vysokou mírou asertivity a na jak rizikovém základě musí policisté a strážníci vyhodnocovat zásah proti pachatelům trestné činnosti.

V tomto roce jste předložil novou Koncepci městské policie hl. m. Prahy, kterou podpořili dokonce i opoziční politici. Předpokládám, že je to pro vás úspěch?

Je to úspěch všech, kteří pochopili, že bezpečnost občanů nesouvisí s politickými rozepřemi ani s osobními zájmy. Je to okamžik, kterého si velmi cením a děkuji za něj všem bez ohledu na jejich jinak rozdílné politické názory.