Jana Černochová: Babiš je v bezprecedentním střetu zájmů - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Jana Černochová: Babiš je v bezprecedentním střetu zájmů

, Tereza Čapková,
Jana Černochová: Babiš je v bezprecedentním střetu zájmů
Zdroj: MČ Praha 2

Památník heydrichiády v kostele svatého Cyrila a Metoděje by měla spravovat pravoslavná církev, Palach s Toufarem si zaslouží důstojnou připomínku, Andrej Babiš se podle ní nachází v bezprecedentním střetu zájmů a masivní propojení politického a mediálního vlivu s privátními obchodními zájmy je nezdravé a pro demokracii krajně nebezpečné, i to řekla starostka Prahy 2 a poslankyně Jana Černochová (ODS) v rozhovoru pro Euro.cz.

Praha 2 nesouhlasí se změnou provozovatele památníku heydrichiády v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, místo pravoslavné církve by jej měl spravovat Vojenský historický ústav (VHÚ), co vám na záměru magistrátu vadí?

Nájemní smlouva na kostel i kryptu byla uzavřena mezi hlavním městem Prahou a pravoslavnou církví v roce 1996 na dvacet let. Pravoslavná církev opět deklarovala zájem o pronájem kostela i s kryptou. Společný pronájem je logický vzhledem k historickým událostem, kdy se v kryptě ukrývali parašutisté po akci Anthropoid, tedy po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Při obléhání kostela nacisté zabili výsadkáře a následně popravili biskupa Gorazda z pravoslavné církve, který odbojářům nabídl v kryptě útočiště.

Pravoslavná církev má kostel včetně krypty v pronájmu průběžně již od první republiky. Památník parašutistům, který vznikl v kryptě roku 1995, nechala zbudovat právě pravoslavná církev. Je zcela proti historické pravdě chtít tato dvě místa nyní rozdělovat a pronajmout je odděleně subjektům, které byly ve sporu a hrozilo by, že si budou dělat schválnosti…. Jsem ráda, že minulý týden vyšla v médiích zpráva, že mezi Pravoslavnou círví a VHÚ došlo k dohodě.

Proč město vlastně navrhuje změnu správce?

To se musíte zeptat zátupců hlavního města Prahy.

Majitel bývalého Borůvkova sanatoria v Legerově ulici, kde zemřeli student Jan Palach a farář Josef Toufar, slíbil, že by v budoucím hotelu mělo vzniknout pietní místo. Jakou má mít podobu? Na budově už dva roky visí nelegální připomínka s podobiznami obou studentů obětí.

Nový vlastník nám přislíbil, že v rámci svého plánu přestavět dům na hotel bude jedna, veřejně přístupná, místnost vyhrazena výstavě na památku obou statečných a tragicky zemřelých mužů. Odkaz Jana Palacha je pro mě nesmírně vzácný a důležitý. Stála jsem u poslanecké iniciativy, díky níž se 16. leden, kdy se Jan Palach zapálil, zařadil mezi významné dny České republiky. A byla jsem velmi poctěna tím, že loni v lednu představil medailér Otakar Dušek svůj pamětní artefakt v podobě Palachových rtů, odlitých ve stříbře z Palachovy posmrtné masky, u nás – na radnici Prahy 2. Je mým osobním zájmem, aby v budově, kde Jan Palach a komunisty umučený kněz Josef Toufar zemřeli, byla důstojná připomínka obou těchto obětí komunistického režimu.

 Podobizny Jana Palacha a Josefa Toufara
Podobizny studenta Jana Palacha a faráře Josefa Toufara.(Zdroj Wikimedia Commons)

Kdy by měla začít rekonstrukce?

Majitelé Borůvkova sanatoria ji váží na zklidnění Severojižní magistrály, po němž dlouhodobě volá i naše městská část. Bohužel humanizace magistrály je věcí pražského magistrátu a Institutu pro plánování a rozvoj. Nezbývá mi než věřit, že se konečně brzy dočkáme – a to nejen kvůli vzniku památníku pátera Toufara a Jana Palacha.

Proč chcete zrušit komunitní zahradu na Vinohradech?

Takto otázka nestojí. Zahradě Smetanka končí pronájem na dobu určitou v dubnu 2017. Zástupci zahrady od počátku vědí, že jim pronájem skončí, a že Praha 2 jim tento pozemek pronajala podmíněně, než bude realizovat na pozemku vlastní projekt multifunkčního hříště pro děti. Vybrali si tento pozemek, i když jsme jim nabízeli před třemi roky i jiné, kde jsme jim mohli dát nájem na dobu neurčitou, ne podmíněný na dobu určitu, jako v případě Smetanky. Jsem z jejich jednání znechucená a zklamaná, chovají se agresivně a arogantně vůči vedení školy i vůči radnici, která se k nim po celou dobu nájmu chovala velmi slušně. Navíc paní ředitelka základní školy Na Smetance nabízí z dobré vůle aktivistům velmi pěkné náhradní prostory, ale ani o tom se v médiích nemluví, aktivisté to zamlčují i před svými členy. Já opravdu považuji jednání radnice i školy za velmi férové.

A domnívám se, že přesunutí truhlíků stovky členů komunitní zahrady o pár metrů dál, které umožní vznik sportoviště pro stovky dětí z mateřských a základních škol Prahy 2, by měli uvítat i příznivci zahrady, kteří nejsou členy strany Zelených, která si z toho udělala politické téma. Abych byla přesná, mluvíme o pozemku vedle Základní školy Na Smetance, na rohu ulic Na Smetance a Italská, který byl jako sportoviště využíván historicky.

Nabídla Praha 2 nějaká náhradní místa?

Ano, jak jsem zmínila, ředitelka Základní školy Na Smetance nabídla velmi pěkné prostory nedaleko současného působiště, kde budou moci návštěvníci zahrady využít i dětské hřiště, kuchyňku či sociální zázemí.

Za dva roky by měla začít rekonstrukce Vinohradské ulice, co vše se změní?

Přibude stromů, přechodů pro pěší, zastávky MHD budou bezbariérové, zároveň s opravou tramvajové trati dojde k opravám inženýrských sítí – bude to sice náročná, téměř dvouletá rekonstrukce, ale snad se při ní stihne opravdu všechno. Koncepční studii vypracoval IPR, který záměr rekonstrukce konzultoval s našimi občany na několika setkáních. Rozpracovanou studii pak IPR projednal s Prahou 2.

Mnohé požadavky Prahy 2 byly do studie zakomponovány, některé nikoli. Nepodařilo se například prosadit vložení další tramvajové zastávky do úseku mezi Jiřího z Poděbrad a Vinohradskou tržnicí, když tato zastávka bude posunuta k Sázavské ulici ve vazbě na plánovaný výstup z metra D. Vzdálenost zastávek bude na mezi únosnosti. Nepodařilo se do stavby zahrnout posun zastávky autobusů v Italské ulici do kontaktu s tramvajovými zastávkami na Vinohradské. Podstatné je, že se mj. podařilo prosadit rozšíření stavby o úsek mezi Legerovou a Španělskou ulicí včetně zřízení bezbariérové tramvajové zastávky Muzeum a provedení úrovňového přechodu přes Legerovu, který původně stavba neměla obsahovat.

Praha 2 měla u původního návrhu rekonstrukce ulice z dílny IPR problém s tím, že by se měl snížit počet parkovacích míst, jak se to vyřešilo?

Parkovací místa na Vinohradské, které bylo třeba v jednotlivých případech zrušit, byla nahrazena v dosud nevyužitém pruhu a části chodníku přilehlé Šumavské ulice.

Jakou částkou se Praha 2 na rekonstrukci podílí? Jaké jsou celkové náklady?

Praha 2 není ani projektantem, ani investorem akce. Celkové náklady rekonstrukce trati a ulice se pohybují v rozmezí 548 až 610 milionů korun. Zatím jde o odborné odhady, k jejichž hodnocení nemá Praha 2 podklady. Proto je nemůže komentovat. Nejprve bude třeba vypracovat podrobnější plány a navrhnout rozpočet.

Stále platí rozhodnutí radních, že okolo kulturně chráněné roubenky u vedle nuselského schodiště má vyrůst deveroperský projekt s byty a garážemi, proti rozhodnutí radních se loni v prosinci postavili občané i zastupitelé.

Praha 2 se dlouhodobě snaží donutit investora ke změnám projektu tak, aby projekt v nejvyšší možné míře prospěl svým sousedům a okolí, a aby roubenka zůstala zachována. To se podařilo, a proto jsme předloženou projektovou dokumentaci vzali na vědomí. Rada dále svým prosincovým usnesením akceptovala pozměňovací návrh Michala Uhla (SZ), tak, jak zazněl na prosincovém zastupitelstvu, kde pro něj paradoxně sám Michal Uhl nakonec nehlasoval. Opakovaně zdůrazňuji, že samospráva Prahy 2 vůbec nemá rozhodovací pravomoc a veškeré rozhodování o tom, zda a jak se začne stavět, je na orgánech státní správy.

Jednání Sněmovny ohledně novely o střetu zájmů jste okomentovala slovy: „Mě nezajímají zákulisní informace z ložnice vládní koalice. Nezajímají mě informace ani z vaší kuchyně ani koupelny, to si řešte na koaličním jednání vaší koalice.“ Co vás tak rozlítilo?

Důvodem byla evidentní snaha poslanců z řad ANO o záměrné protahování jednání, které se týkalo jejich stranického šéfa. Z postupu byla patrná účelovost a nevěcná snaha zneužít příležitost k zisku vyšší podpory voličů. A za tímto účelem poslanci tohoto hnutí vytahovali argumenty z koaličního zákulisí, což nebylo na místě. Právě nevěcnost a zneužívání situace nám jako opozici byly vyčítány zástupci vlády a zejména představiteli hnutí ANO při projednávání elektronické evidence tržeb, přičemž tehdy šlo o osudy několika set tisíc živnostníků a podnikatelů, a zde se jednalo pouze o osud Andreje Babiše coby osoby nacházející se v bezprecedentním střetu zájmů s potenciálními nezvratnými důsledky pro naši zemi. Ze strany kolegů z hnutí ANO mi toto jejich jednání připadalo jako krajně pokrytecké, a proto ten komentář.

Jste ráda, že novela Sněmovnou prošla?

Nejsem vůbec nadšená z toho, že se touto problematikou musíme zabývat. Kdyby Andrej Babiš byl tím, za koho se vydává, tedy čestným člověkem, který přišel řídit naši zemi v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím, pak by podobných kroků nebylo třeba. Nicméně problém je ten, že jeho byznys je velmi úzce provázán se státem, a že se mu za dobu jeho účasti ve vládě nebývale daří. Proto je vytvoření určité bariéry zamezující zneužívání exekutivní pozice k rozkvětu vlastní společnosti nezbytností. Stejně jako se stalo nezbytností oddělení politické a mediální moci. Nejsem příznivcem omezování svobody podnikání a vstupu úspěšných podnikatelů do politiky, ale případ Andreje Babiše ukazuje, že masivní propojení politického a mediálního vlivu s privátními obchodními zájmy je nezdravé a pro demokracii krajně nebezpečné.

Myslíte, že něco změní?

To ukáže samozřejmě čas. Ale jak jsem již uvedla, jedná se o určitou překážku, o důvod k zamyšlení pro ty, kteří chtějí obdobně jako Andrej Babiš vstoupit do politiky za účelem posílení svého impéria a svých firem. Babiš ukázal, že pro něj není problém své firmy převést na blízké osoby, jen aby vyhověl zákonným podmínkám zajišťujícím profit. Nedělám si iluze o tom, že pokud bude chtít v politicepokračovat, že by se zcela vzdal svých jiných aktivit. Tento zákon ale přinejmenším otevřeně říká, že to není zdravé, a že každý soudný člověk by si měl vybrat.

Dále čtěte:

Komentář: Babiš odkryl karty. Šlachta je jeho člověk

Popřel Babiš holokaust? Lety u Písku podle něj koncentrák nebyly