O kosmickém festivalu Czech Space Week s Terezou Kubicovou

23. 11. 2022
Zdroj: Czech Space Week
I přesto, jak malá země Česká republika je, na poli kosmického průmyslu a vědy svými dosaženými úspěchy ukazuje, že patří ke světové špičce.

Oslavit úspěchy českých firem podnikajících v kosmickém průmyslu a seznámit s nimi širokou veřejnost chce festival Czech Space Week, který potrvá od 28. 11. do 2. 12. O cílech festivalu a programu jsme si povídali s jeho zakladatelkou Terezou Kubicovou.

Jaké je poslání festivalu Czech Space Week?

Prostřednictvím festivalu Czech Space Week chceme široké veřejnosti ukázat, na jak vysoké úrovni je kosmický průmysl v České republice. Našim cílem je demonstrovat, že letem pana Remka do vesmíru, se rozkvět kosmického průmyslu v Česku nezastavil, ale právě naopak. 

České firmy se podílí na úspěšných mezinárodních projektech, etablovaly se jako přední dodavatelé vybavení a subsystémů pro kosmické mise a nyní se začínají soustředit i na vývoj, výrobu a integraci komplexních systémů a celých kosmických misí, které mají významnou ekonomickou a strategickou přidanou hodnotu a vyšší návratnost investic. Našim hlavním cílem je tedy veřejnosti prostřednictvím řady akcí, které se v průběhu celého festivalu konají, představit úspěchy a novinky, které hýbou českým kosmickým průmyslem.

 Pro koho je festival určený?

Kromě široké veřejnosti, cílíme speciálně na vysokoškolské studenty, pro které chystáme akci Space Job Fair, kde se mohou setkat s úspěšnými kosmickými firmami, najít si stáž nebo domluvit diplomovou práci. A uplatnění je opravdu široké, protože kosmický průmysl má přesah do řady oborů od mobility, přes kreativní průmysly až po umělou inteligenci. Samostatná cílová skupina jsou také startupy, pro které existuje řada inkubačních programů, například ESA BIC nebo nově vznikající Space Hub, který je součástí obrovského projektu Technologická inkubace. 

Chystáme pro ně program, kde se i startupy mimo kosmický sektor dozví, jak se do něj mohou zapojit, proč by se o něj měly zajímat a jakou má přidanou hodnotu k jejich podnikání. Dále cílíme na kosmické i nekosmické firmy, které chceme v rámci festivalu propojit na akademický sektor, a vytvořit tak zázemí pro to, aby ještě více projektů vznikalo pouze na území Česka a nemuseli jsme se pro pomoc obracet do zahraničí. V neposlední řadě připravujeme také zábavný online program pro děti, ve kterém je chceme seznámit s vesmírem a zasadit u nich semínko zájmu o tuto oblast už v předškolním věku.

 Hlavní událostí celého festivalu bude akce Space2Business. Můžete nám ji více popsat?

Akce se uskuteční v pondělí a v úterý 28. a 29. listopadu v prostorách Kongresového centra Praha. Jedná se o průmyslový den kosmických firem společně s mezinárodní konferencí, B2B sekcí, veletrhem a bohatým doprovodným programem pro návštěvníky se zájmem o inovativní (nejen) vesmírné technologie. Cílem akce je podporovat podnikání v kosmickém průmyslu a vytvářet nová obchodní partnerství. Dorazí na ni zástupci z Evropské vesmírné agentury (ESA) i Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Evidujeme registrace z více než 30 zemí, včetně USA, Japonska, Číny, Filipín nebo Mexika. Mezi předními hosty bude i Pete Worden, předseda nadace Breakthrough Prize Foundation a bývalý šéf výzkumného centra NASA.

Jaké další akce se v rámci festivalu konají?

Ani v letošním roce nebude na festivalu chybět už tradiční akce s názvem Space4Women, tentokrát v českém pojetí. V diskuzi vystoupí úspěšné ženy z Česka, kterým se podařilo prosadit v oblasti kosmického průmyslu s přesahem do dalších technických oborů. Akce je určena pro veřejnost a je možné se registrovat zde. Dále můžu pozvat například na a minikonferenci s názvem Příští zastávka: Vesmír, kterou pořádá Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Planetum. Další doprovodné akce chystají naši partneři napříč regiony po celé České republice. Jejich přehled je možné najít v mobilní aplikaci Vesmírné Česko.

Jak se mohou lidé na jednotlivé akce hlásit a registrovat? Poběží nějaký program i online?

Bližší informace k jednotlivým akcím a ke způsobu registrace najdou zájemci na stránkách czechspacenews, stejně jako program celého týdneOnline bude na sociálních sítích Českého kosmického portálu a na youtubovém kanálu Czech Space News streamovaný konferenční program akce Space2Business, a také akce Space4Women. Vše bude navíc možné shlédnout i ze záznamu.