Státní zastupitelství v kauze Via Chem žádá konkurz - Euro.cz

Přihlášení

Státní zastupitelství v kauze Via Chem žádá konkurz

,
Státní zastupitelství v kauze Via Chem žádá konkurz
Zdroj: ČTK

Rozporuplné kroky provádí už nějakou dobu českobudějovické krajské státní zastupitelství v kauze Via Chem Group stíhaného finančníka Petra Sisáka.

Firma je už dva roky v insolvenci a prochází soudem i věřiteli schválenou reorganizací. Policie v souvislosti s tímto případem stíhá několik osob. Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích ale začalo po zhruba dvou letech nepříliš aktivní činnosti, realizovat řadu aktivit, které ve svém důsledku mohou paradoxně nejvíce ublížit těm, které by měly naopak chránit – věřitele Via Chem Group, města či některé pražské městské části.

Z aktuálních kroků jihočeských žalobců vyplývá záměr překlopit reorganizaci Via Chemu proti vůli věřitelů do konkurzu. Což může být pro věřitele krajně nevýhodné, protože ti získávají v rámci konkurzu pouhých 3 až 5 procent z dlužné částky namísto obvyklých 30 až 50 procent od dlužníka v reorganizaci. V praxi by to znamenalo, že by například Praha 10 za své dluhopisy v nominální hodnotě cca 93,5 milionu korun získala pouze 2,7 až 4,6 milionů korun namísto možných 27 až 45 miliónů, kdyby proběhla reorganizace Via Chemu.

Věřitelům, které kontroverzní dluhopisy drží, by tak mohly vzniknout další škody v řádech desítek až stovek miliónů korun.
Dluhopisy Via Chem Group koupila v minulosti společnost Key Investments. Té svěřily stovky milionů městské části Praha 6, 10 a 13, města Sokolov, Lázně Bohdaneč a Votice. V kauze Key Investments, která je od roku 2012 v konkurzu, podle obžaloby přišlo 45 poškozených subjektů nejméně o 873 milionů korun. Dodnes není zcela jasné, kde peníze skončily. Média už delší čas spekulují o tom, že Key Investments údajně skrytě ovládá Petr Sisák. Za manipulování insolvencí ohledně Via Chem Group je se Sisákem obviněno 13 lidí.

Žalobkyně: Sledujeme veřejný zájem

Českobudějovická žalobkyně Dana Koptišová popírá, že by svými kroky mohla připravit věřitele Via Chemu o peníze. „Státní zastupitelství svou účastí v insolvenčním řízení sleduje především veřejný zájem na řádně, nestranně a férově vedeném řízení. Přičemž, jak vyplývá ze zjištění státního zastupitelství, toto základní právo mohlo být porušováno. Musíme ho hájit bez ohledu na to, zda svědčí věřitelské minoritě či majoritě,“ sdělila Koptišová týdeníku Euro. Pokud by podle ní žalobci jen pasivně přihlíželi průběhu insolvence a předstírali, že neví o skutečnostech, které vyšly najevo po obvinění Sisáka a spol., porušila by zákon.

Státní zastupitelství v Českých Budějovicích začalo konat kroky ke konkurzu v době, kdy Via Chem Group prostřednictvím svých právních zástupců na insolvenčním rejstříku zveřejnil aktualizovaný záměr na svůj reorganizační plán. Z dokumentu na rejstříku vyplývá dodatečný návrh Via Chemu na zrychlené vypořádání insolvence společnosti. Návrh počítá s kapitalizací pohledávek všech věřitelů a hotovostní výplatou poměrné dlužné části těm, kteří je kapitalizovat nechtějí. Oproti původnímu plánu by tak zájemci o vypořádání nemuseli čekat pět let a peníze by dostali ihned. Výše výplaty, na níž by peníze poskytla třetí strana – garant – investor, by měla být určena po dokončení znaleckého posudku hodnoty reorganizované společnosti.

Via Chem: Žalobkyně ignoruje presumpci neviny

Do tohoto plánu ale vstoupila žalobkyně Koptišová. Ta zpochybnila například přezkum pohledávek – i přesto, že už prověrkou prošly a zákon další přezkum neumožňuje. Via Chem také namítá, to, že žalobkyně utajuje komunikaci s insolvenčním správcem, což je podle něj v rozporu s principem transparentnosti insolvencí. Žalobkyně také podle vyjádření firmy ignoruje presumpci neviny, což je podle Via Chemu v rozporu se předchozími deklaracemi státního zastupitelství – mimo jiné námitkami proti podjatosti soudce.

Dle vyjádření Via Chemu státní zastupitelství úkoluje policii k výrobě účelových důkazů. „Namísto zájmu věřitelů je zřejmým zájmem státního zastupitelství trestní stíhání, probíhajícího proti Petru Sisákovi a spol. To vše za situace, kdy státní zastupitelství účastníkům insolvence nijak neobjasnilo, jaké mají jeho kroky význam pro věřitele,“ tvrdí Via Chem.

Insolvence Via Chemu formou reorganizace byla přitom už schválena většinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. A potvrdily ji i odvolací soudy. Ústavní soud navíc ve svém rozhodnutí označil za „zjevně neopodstatněné“ dřívější stížnosti na věřitelský výbor, který se nyní českobudějovické státní zastupitelství snaží opětovně zpochybnit. Stížnosti přitom už zamítl nejen soud prvního stupně, ale i odvolací pražský vrchní soud.

I o Sisákovi píše ve své nové knize bývalý premiér Topolánek

Topolánkova lekce aneb Hlavně se z toho…

 Topolánek u soudu

Ale zpět k informaci k Via Chemem zmiňované výrobě účelových důkazů. Na nedávné schůzi věřitelů žalobkyně Koptišová uvedla, že nemůže dávat žádné návrhy na postup ve věci s ohledem na probíhající trestní řízení a ctění presumpce neviny. Hned na to ale zadala několik podnětů insolvenčnímu správci, aby prověřil podání návrhů a žalob ve věci sporných nároků na neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů a žaloby pro zmatečnost. A namítla údajnou podjatost insolvenčního soudce Miroslava Veselého s ohledem na jeho údajný vztah k Sisákovu právníkovi a spoluobviněnému, Ivo Halovi.

Snahu o vyřazení soudce Veselého z insolvence dokládá i podnět státního zastupitelství na protikorupční policii, ve kterém podle Via Chemu žádá, aby důkazy o podjatosti soudce policie „de facto“ vyrobila. Policie byla podle tvrzení zástupců firmy konkrétně požádána o to, aby „vyhodnotila a následně zpracovala a předložila státnímu zastupitelství zprávu ohledně důkazů svědčících o podjatosti insolvenčního soudce“ s tím, že tuto zprávu hodlá státní zastupitelství následně předložit jako důkaz o soudcově skutečné podjatosti.

Právníci: Není možné vycházet ze subjektivního hodnocení

Na neoprávněnost takto pořízených důkazů upozorňují ve svém vyjádření na insolvenčním rejstříku, právníci z advokátní kanceláře Strnad, Joch a Lokajíček: „Není možné vycházet z „důkazu“, který je sám subjektivním hodnocením údajných důkazů, a to navíc z pohledu policejního orgánu ovlivněného jasným zadáním nadřízeného státního zastupitelství,“ tvrdí právníci. Potenciální porušování zákona spatřují i v roli státního zastupitelství, kterou má být v insolvenčním řízení ochrana veřejného zájmu. Upozorňují na výklad zákona ministerstva spravedlnosti, podle kterého státní zastupitelství nesmí vystupovat v zájmu některých věřitelů, „byť by se jednalo o majetkové zájmy státu jakožto přihlášeného věřitele“.

Snahu o překlopení reorganizace do, pro věřitele nevýhodného, konkurzu zdůvodňuje státní zastupitelství údajně nepoctivým záměrem dlužníka, protože s ním probíhá trestní stíhání. K dovozování nepoctivého závěru ale podle právníků z advokátní kanceláře Strnad, Joch a Lokajíček nelze vycházet bez soudu a státního zastupitelství. Českobudějovické státní zastupitelství podle advokátů v rozporu s presumpcí neviny a svými předchozími deklaracemi dovozuje vinu osob a automaticky předjímá nepoctivý záměr dlužníka.

Žalobkyně Dana Koptišová ale namítá, že na jarní schůzi věřitelů Via Chemu v Českých Budějovicích učinila „jen“ návrh na přeměnu reorganizace v konkurz. V insolvenčním rejstříku sice zatím u případu Via Chemu zatím stále svítí termín: „Povolena reorganizace“, ale věřitelé začínají být velmi neklidní.