Nekonečný příběh děčínského jezu. Připomínky má Brusel - Euro.cz

Přihlášení

Nekonečný příběh děčínského jezu. Připomínky má Brusel

,
Nekonečný příběh děčínského jezu. Připomínky má Brusel
Zdroj: Foto ŘVC

Projekt „Plavební stupeň Děčín“, který počítá s prohloubením dna Labe tak, aby se po řece mohlo přepravovat zboží, nabere další zpoždění. Ministerstvo životního prostředí vrátilo dokumentaci Ředitelství vodních cest České republiky. To bude muset plán kvůli připomínkám Evropské komise přepracovat. Posuzovací proces se proto rozeběhne nanovo.

„Ministerstvo životního prostředí vrátilo Ředitelství vodních cest dokumentaci ke zmíněnému záměru k dopracování. Hlavním důvodem pro vrácení je vyhlášení nové evropsky významné lokality Porta Bohemica,“ potvrzuje pro Euro.cz mluvčí resortu životního prostředí Jana Taušová.

K vyhlášení labského údolí evropsky významnou lokalitou donutil Českou republiku Brusel. Evropské komisi se nelíbilo vymezení unikátní přírody z lokality Natura 2000, která splňuje méně přísná a významná kriteria. Lokalitu Porta Bohemica uznala vláda schválením v květnu.

Projekt děčínského jezu proto musí splňovat přísnější ekologická kriteria. „Oznamovatel musí provést aktualizaci naturového hodnocení, tedy vyhodnotit vliv záměru na tuto předmětnou lokalitu,“ říká Taušová.

Hrozba z Bruselu

Ředitelství vodních cest teď musí nanovo zhodnotit kumulativní dopad všech akcí souvisejících se zvýšením splavnosti Labe, objasnit, zda budou nově distribuované plochy ve vodním toku Labe poskytovat ve stejné míře podmínky pro výskyt ryb a ptactva, přepracovat protipovodňová opatření či navrhnout nový způsob ochrany podzemních vod.

Až předkladatel dokumentaci přepíše, bude ji muset nově předložit k posuození vlivu na životní prostředí i zhodnocení samosprávami. Není přitom jasné, zda bude opětovné posouzení (ať už pozitivní, nebo negativní) pro pokračování plánu na vybudování děčínského jezu stačit.

Evropské komisi se totiž nelíbí příliš mírné body, které v květnu v rámci vyhlášení evropsky významné lokality Porta Bohemica vláda přijala. Kabinet Bohuslava Sobotky třeba navzdory požadavku Bruselu vypustil z ekologických pravidel pro oblast takzvané bahnité náplavy.

Lobbing podniků

Bahnité náplavy se vytvářejí na štěrkovém substrátu a roste na nich specifická vegetace. Evropská komise chtěla, aby tento druh ochrany, spolu s chybějící ochranou pro lososa a bobra vláda přijala. Nestalo se, a tak Brusel nevylučuje případné sankce.

Projekt jezu by tak nabral další zpoždění. Podle ředitelství vodních cest je jeho hlavním úkolem zajištění takových plavebních podmínek, které odpovídají podmínkám na německém úseku Labe až po loděnice v Boleticích. Záměr předpokládá výstavbu plavební komory s pohyblivým jezem, který zajistí požadovanou plavební hloubku proti proudu řeky až do Boletic. Součástí záměru je i vodní elektrárna Děčín.

Ve prospěch projektu už několik let lobbují průmyslové podniky z Polabí. Přeprava zboží po řece by jim totiž v mnoha případech šetřila výraznou část nákladů na dopravu. Jedním z největších beneficientů by přitom byla chemička Lovochemie z portfolia ministra financí Andreje Babiše. V jejím případě by úspora při přepravě surovin a zboží po Labi dosáhla oproti až poloviny nákladů. Kontroverze vzbuzuje fakt, že aktuální ministr životního prostředí Richard Brabec byl donedávna generálním ředitelem Lovochemie.


Čtěte také:

Děčínský jez zvýhodní konkurenci

Hospodářská komora podporuje labské jezy

Richard Brabec: Nebudu sbírat frčky, předsednictvo stačí