Chaos ve VoZP: ředitel se o svém odvolání dozvěděl z Babišových novin - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Chaos ve VoZP: ředitel se o svém odvolání dozvěděl z Babišových novin

,
Chaos ve VoZP: ředitel se o svém odvolání dozvěděl z Babišových novin
Zdroj: ČTK

Situace ve Vojenské oborové zdravotní pojišťovně (VoZP) se začíná podobat „déčkovému“ hororu. Není vůbec jisté, zda páteční akce, řízená lidmi blízkými ministru financí Andreji Babišovi, která vyvrcholila odvoláním šéfky správní rady Jitky Šebkové a generálního ředitele Karla Šteina, má alespoň jakýs takýs právní rámec. Pokud Babišovi lidé budou v krocích destabilizujících VoZP pokračovat, je podle informací týdeníku Euro z ministerstva zdravotnictví ve hře nucená správa pojišťovny.

Nekompletní správní rada Vojenské oborové zdravotní pojišťovny odvolala v pátek z popudu náměstka ministra obrany Tomáše Kuchty svoji šéfku Jitku Šebkovou. Následně byl odvolán i ředitel pojišťovny Karel Štein. Vedení pojišťovny však považuje odvolání za neplatné, ministerstvo zdravotnictví dokonce za nezákonné.

Jednání správní rady VoZP se účastnilo sedm legitimních členů a další dva, jejichž členství bylo zpochybněno – František Beránek a Jaroslav Kalivoda. První jednání, při kterém byla neočekávaně sesazena šéfka rady Šebková, iniciovala proti názoru Šebkové místopředsedkyně Lenka Poliaková z ministerstva financí. K odvolání Šteina potřebovala Poliaková jeden hlas zpochybněných členů, kteří se evidentně podíleli na sesazení nepohodlné předsedkyně Šebkové, jež stála za Šteinem.

Karel Štein tvrdí, že jeho odvolání je neplatné a vyvine všechny kroky k tomu, aby se jeho konstatování potvrdilo. Neplatnost odvolání podle něj dokládají tři nezávislé posudky i stanovisko ministerstva zdravotnictví.

Zarážející na celé páteční „hurá akci“ je, že Šteina s údajným odvoláním seznámil nejprve list patřící ministru financí a šéfovi hnutí ANO 2011 Andreji Babišovi – Mladá fronta Dnes. Teprve po více jak dvou hodinách jej s rozhodnutím správní rady seznámila místopředsedkyně správní rady Lenka Poliaková, která v radě zastupuje Babišovo ministerstvo financí.

Pochybnosti o třech členech rady

Správní rada pojišťovny měla kvůli odvolání Šteina zasednout už před necelými třemi týdny, její předsedkyně Jitka Šebková ji ale zrušila kvůli právním pochybnostem o členství tří lidí ze Svazu vojáků z povolání Armády České republiky. Podle statutu VoZP se totiž může členem správní rady stát člen odborové organizace a svaz vojáků oficiální odborovou organizací není a nikdy nebyl.

Šebková svůj postup konzultovala s právníky a poté se rozhodla jednání správní rady zrušit. „Všichni právní experti jako ´právně nejčistší´ postup doporučili povolání náhradníků, případně provedení doplňujících voleb, kdy výslovně uvedli, že osoby jmenované za členy správní rady z řad zapsaných spolků se již nesmí účastnit jednání správní rady. Dokonce jsem byla poučena, že pokud by se tak stalo, byla bych trestně odpovědná za trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku. Mým zájmem tedy bylo a je chránit zájmy VoZP a tím i její majetek, postupovat s péčí řádného hospodáře, a proto nejprve vyřešit ryze právní problém s protiprávně jmenovanými členy, který však závažným způsobem ohrožuje nejenom chod rady, ale zejména celou VoZP, jejíž zájmy jsme povoláni chránit a zabezpečovat,“ vysvětlila Šebková členům správní rady, proč jednání zrušila.

Její zástupkyně Lenka Poliaková ale na minulý pátek svolala jednání, aby získala alespoň jeden hlas pro dokončení Šteinova odstřelu. „Vážení členové správní rady, v souladu s článkem 8, odstavcem 3 statutu VoZP požádala více než jedna třetina členů správní rady o svolání mimořádného zasedání tohoto orgánu na 23. 9. 2016. V návaznosti na tuto žádost uvedené jednání v souladu se statutem VoZP svolávám,“ napsala členům správní rady Lenka Poliaková. Přestože zná závažné argumenty předsedkyně Šebkové, kvůli kterým zrušila předchozí radu.

Poliaková spoléhala právě na tři zpochybněné členy správní rady, protože zástupci ministerstva zdravotnictví se posledně svolané schůze nezúčastnili a dosud nedeklarovali, že by pro odvolání Šteina chtěli hlasovat. Proto je na jednání rady pozvala, i když věděla o pochybnostech kolem jejich jmenování.

Mezitím byl na soud podán návrh na předběžné opatření, které by zástupcům vojáků z povolání znemožnilo hlasovat. Na pražské Městské státní zastupitelství pak doputovalo na Poliakovou a tři členy rady – Františka Beránka, Jaroslava Kalivodu a Romana Dobu – trestní oznámení pro pokus trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku.

Pozorovatel dění ve VoZP a oznamovatel Jaroslav Hudec tvrdí, že oficiálním členům rady náleží odměna, a pokud by správní rada za účasti byť jediného zpochybněného člena zasedla, vznikla by pojišťovně škoda „nikoliv malá“. Oznamovatel dal i podnět k prošetření, zda se zmínění tři členové správní rady nedopustili podvodu, když zamlčeli, že nejsou odboráři, a přirovnal jejich jednání k pravomocně odsouzenému pražskému zastupiteli za ČSSD Karlu Březinovi.


O tom, co se děje ve VoZP, čtěte více:

Čistka ve VoZP. Skončila šéfka správní rady, následně i ředitel Štein

http://www.euro.cz/politika/babisovi-lide-chteji-odvolat-sefa-vozp-mohou-pri-tom-porusit-zakon-1305731