Antimonopolní fraška. Nový šéf ÚOHS byl vybrán v netransparentní soutěži - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Antimonopolní fraška. Nový šéf ÚOHS byl vybrán v netransparentní soutěži

,
Antimonopolní fraška. Nový šéf ÚOHS byl vybrán v netransparentní soutěži
Zdroj: profit

Netransparentní soutěž vynesla na post šéfa ÚOHS Petra Mlsnu. Jaké změny chystá?

Vítězství náměstka ministra vnitra pro legislativu Petra Mlsny ve výběrovém řízení na nového předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je paradoxem. Mlsna ve své koncepci, se kterou otevřenou soutěž vyhrál a kterou má týdeník Euro k dispozici, slibuje transparentnost téměř na všech frontách.

„ÚOHS se musí otevřít veřejnosti a být otevřený nejenom z hlediska rozhodovací činnosti, ale i vůči kritice zvnějšku,“ tvrdí Mlsna hned v úvodu. Dále navrhuje, aby jména všech představených, tedy nejvyšších úředníků úřadu, byla uvedena na webu a nebyla tak před veřejností tajena jako dosud. Dalším Mlsnovým cílem je zlepšení komunikace s veřejností, státní správou i neziskovým sektorem.

V kontrastu s plánovaným otevíráním nejdůležitějšího ekonomického úřadu v zemi veřejnosti je celý průběh výběrového řízení. Byli utajeni jeho účastníci, kritéria výběru vítěze, hodnocení všech kandidátů a jejich koncepce. Nelze tak ověřit, zda vítěz skutečně „splnil veškeré podmínky a požadavky výběrového řízení“, jak konstatovala výběrová komise složená z místopředsedkyně vládního Výboru pro personální nominace Yvony Charouzdové, ředitele odboru práva veřejných zakázek ministerstva pro místní rozvoj Vlastimila Fidlera a státního tajemníka ministerstva vnitra Josefa Postráneckého.

„Vedle prokázání odborné znalosti problematik spadajících do kompetence ÚOHS, včetně právních předpisů a jejich odpovídající schopnosti interpretace (mimo jiné podle smyslu a účelu těchto předpisů), byla výběrovou komisí hodnocena koncepce, která měla systematickou strukturu, byla orientována na cíl, byla dostatečně konkrétní a jasně zahrnující dílčí cíle, které by uchazeč v pozici předsedy ÚOHS prosazoval. Výběrová komise dále vyzdvihuje konkrétně definovaný cíl spolupráce s neziskovým sektorem, spolupráce s dalšími subjekty (vysoké školy – právní, ekonomické, technické) a odformalizování postupu řízení,“ popisuje komise Mlsnův výkon v soutěži v předkládací zprávě, která není veřejnosti dostupná, ale kterou má týdeník Euro k dispozici.

Dosud ale není zřejmé, za co konkrétně získal Mlsna vítězných 86 bodů z celkových 90. Ve své koncepci mimo jiné požaduje, aby členové vedení ÚOHS byli držiteli osvědčení Národního bezpečnostního úřadu na stupeň tajné, což by podle něj mělo být zakotveno přímo v zákoně.

Úřad by měl aktivně vyhledávat porušování pravidel hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek z úřední činnosti, nespoléhat jen na podněty zvenčí a také posílit a zvýšit ekonomické a analytické kapacity úřadu kvůli definici relevantního trhu nebo spojování podniků či dominanci. Mlsnovým cílem ve funkci bude také aktivní vyhledávání případů porušování zákona o významné tržní síle ze strany obchodních řetězců.

Prvním krokem, ke kterému se Mlsna ve funkci zřejmě odhodlá, je odvolání všech členů rozkladových komisí a jmenování nových členů na návrh právnických a ekonomických fakult, neziskových protikorupčních organizací, advokátní komory a orgánů ústřední státní správy, a to na dobu určitou, což by podle něj mohlo omezit rizika korupčního ovlivnění rozhodování komise.

Podle Mlsny je nutné otevřít odbornou diskusi nad alternativami zrušení kritizovaného druhostupňového rozhodování v oblasti veřejných zakázek, kdy ve druhém stupni rozhoduje sám předseda úřadu. Mlsna navrhuje založit řízení o rozkladu na principu plné apelace, druhostupňový orgán by tedy mohl rozhodnutí potvrdit nebo změnit, nikoli však zrušit. „Princip plné apelace by odstranil kritizovaný ping-pong mezi prvostupňovým a druhostupňovým orgánem,“ tvrdí Mlsna.

Mlsnovu koncepci však není možné srovnat s koncepcemi všech ostatních kandidátů, jelikož ty nebyly zveřejněny. Kandidáti ani sami nevědí, na základě čeho byli hodnoceni. „Nevíme, za co konkrétně nám byly ty body uděleny,“ říká jeden z uchazečů, který si nepřál být jmenován. Komise se ho při pohovoru ptala výhradně na služební zákon, nikoli na jeho koncepci vedení antimonopolního úřadu.

„Padla dokonce otázka, jaký je rozdíl mezi manažerstvím a lídrovstvím,“ dodává uchazeč. Jiný kandidát byl komisí zkoušen z legislativy v oblasti veřejných zakázek, ačkoli je to právník, který má s touto oblastí dlouholeté zkušenosti. Týdeník Euro požádal Úřad vlády o poskytnutí podrobných informací o výběrovém řízení na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, ale zatím nedostal žádnou odpověď.

Kromě Petra Mlsny se soutěže účastnil Robert Neruda, Vladimír Kremlík, Michal Petr, Kamil Rudolecký, Jan Sixta, Hynek Brom, Daniel Donath, Petra Jungová a Michal Petr. Jméno jedenáctého kandidáta není známé, jelikož ten odmítl udělit souhlas se zveřejněním svého jména ve vládní předkládací zprávě. Petr Mlsna by se měl vedení úřadu ujmout 1. prosince.