ČEPS chystá změny v Kodexu PS - Euro.cz

Přihlášení

ČEPS chystá změny v Kodexu PS

Jakub Veselý,
ČEPS chystá změny v Kodexu PS
Zdroj: Archiv

Energetický sektor je svědkem principiálních změn. Rozvoj nových technologií, proces decentralizace i transformace energetiky na nízkouhlíkovou přináší zásadní změny i pro ČEPS. Národní provozovatel přenosové soustavy se na příchod „nové energetické éry“ intenzivně připravuje. V nedávné době zpracoval návrh změn Pravidel provozování přenosové soustavy. V nich chce umožnit zapojení nových technologií a subjektů do řízení přenosové soustavy. „Chystané změny jsou v procesu energetické transformace významné. Projevit by se měly i pozitivním dopadem na spotřebitele elektřiny,” říká v rozhovoru Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a. s. 

S jakými změnami ČEPS přichází?

Jednoduše řečeno chceme umožnit zapojení nových technologií a rozšířit portfolio dodavatelů služeb výkonové rovnováhy (SVR). Změny se týkají integrovaného agregátora, kodexových minim a bateriových systémů akumulace energie, konkrétně samostatně stojících baterií. V procesu energetické transformace jsou tyto změny významné. Zapojení nových dodavatelů také znamená, že se rozšíří dosavadní portfolio poskytovatelů služeb, což by mělo mít pozitivní dopad i na samotné spotřebitele elektřiny.

Můžete tyto jednotlivé kategorie blíže vysvětlit?

Agregátor je subjekt, který využívá flexibilitu (schopnost změnit cíleně velikost své výroby nebo spotřeby) od většího počtu zařízení (výrobních i spotřebních). V podstatě je to obchodník s flexibilitou – flexibilitu přeměňuje do definovaných produktů, které pak nabízí na různých trzích s elektřinou nebo na trhu se službami výkonové rovnováhy pro ČEPS. Bateriové systémy akumulace energie v režimu stand-alone, tedy samostatně stojící, jsou baterie, které jsou schopny se na povel nabíjet či vybíjet, a tedy vlastně spotřebovávat či „vyrábět“ elektřinu podle potřeby.

Snížení kodexových minim pro poskytování SVR znamená, že se budou moci certifikovat zařízení s nižším výkonem a následně se účastnit elektronických výběrových řízení na poskytování SVR. 

Kodex PS
Pravidla provozování přenosové soustavy (Kodex PS) obsahují informace pro účastníky trhu a minimální technické, konstrukční a provozní požadavky pro připojení a užívání přenosové soustavy. Stanoví také podmínky pro poskytování přenosových služeb a služeb výkonové rovnováhy. Přenosové služby souvisí s přenosem elektřiny mezi výrobci a distributory.

Pomocí služeb výkonové rovnováhy (SVR) ČEPS udržuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je předpokladem fungování celé elektrizační soustavy.
V současné době ČEPS pro SVR využívá flexibilitu elektráren, tepláren a strany spotřeby, respektive zvyšování či snižování jejich výroby nebo spotřeby na pokyn dispečinku. Zapojení nových technologií dlouhodobě testuje.

Změny tedy zjednodušeně řečeno umožní, aby se do trhu se službami výkonové rovnováhy pro ČEPS zapojili další účastníci trhu. Zapojení nových technologií dlouhodobě testujeme v rámci různých inovačních projektů. Jde například o projekt Dflex, jehož cílem je ověřit možnost využití agregované flexibility spotřebitelů pro udržování výkonové rovnováhy, nebo projekt BAART, který testuje různé provozní režimy velkokapacitní baterie.

Současně jsou připraveny změny na zavedení standardních produktů SVR pro přeshraniční sdílení regulační energie v průběhu roku 2022. To znamená, že elektřina sloužící k vyrovnávání výroby a spotřeby bude moci probíhat i na mezinárodní bázi.

Nyní tedy, v podobě návrhu změn Pravidel provozování přenosové soustavy, přichází další krok, který už přímo umožňuje zapojení nových subjektů do poskytování SVR?

Změny předkládáme s účinností od 1. ledna 2021, musí je však nejprve schválit Energetický regulační úřad (ERÚ). Nyní realizujeme veřejnou konzultaci, v rámci které mohou účastníci trhu a další subjekty zaslat své případné připomínky. Po jejich vypořádání, které plánujeme do konce srpna, odešleme návrh změn na ERÚ ke schválení.

Diskuze