CEO, HR, CRM i další firemní zkratky - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

CEO, HR nebo CRM. Bez znalosti angličtiny se dnes snadno ztratíte i v práci

, Tomáš Bohuslav,
CEO, HR nebo CRM. Bez znalosti angličtiny se dnes snadno ztratíte i v práci
Zdroj: Shutterstock

Zavítáte-li v dnešní době na stránky nabízející volná pracovní místa, dost možná se nestačíte divit. Inzertují se zde totiž pozice, jejichž názvy na první pohled příliš smysl nedávají. Co se za těmito zkratkami a označeními skrývá? Ve skutečnosti nejde o nic až tak mytického. To jen v důsledku globalizace, a protože je to podle řady firem takto „in“, převedly mnohé z nich česká označení pro nejrůznější administrativní i vedoucí pracovníky či jednotlivá oddělení a systémy do angličtiny.

Kdo ani na konci druhé dekády jednadvacátého století neovládá tento cizí jazyk, může se vcelku lehce ztratit i ve vlastní práci. Tím spíš, když v některých případech se firmy dokonce ani neobtěžují tyto a podobné názvy rozepsat v celé své délce, a na místo nich uvádějí pouze zkratky typu CEO, CFO či CTO. A nemusí to nutně končit jen u označení jednotlivých pracovních pozic. Anglické zkratky lze najít i jinde – od interních programů počínaje po jména jednotlivých oddělení konče. Jak si je tedy správně vyložit?

Správný šéf začíná na „C“

CEO – zřejmě ta nejpoužívanější zkratka vůbec. Jako Chief Executive Officer bývá označován generální ředitel společnosti, potažmo předseda představenstva, tedy osoba, která je pověřena vedením celé firmy.

CFO – další z klíčových lidí ve vrcholovém managementu. Chief Financial Officer neboli finanční ředitel má zpravidla na starost, jak už název funkce sám napovídá, veškerou problematiku spojenou s financemi, případně ekonomikou dané firmy.

CMO – takto bývá označován Chief Marketing Officer, tedy osoba, která vede marketingové oddělení inkriminované
společnosti.

COO – česky provozní ředitel, anglicky Chief Operations Officer. Zkrátka osoba, jež je zodpovědná za každodenní chod firmy.

CSO – Chief Sales Officer nebo také Sales Director či Sales Manager má pod sebou zpravidla celé obchodní oddělení a stará se o to, aby měla daná společnost dostatek zakázek. V češtině se pro tuto pozici používá označení obchodní ředitel.

CTO – jako Chief Technical Officer bývá pro změnu označován technický ředitel společnosti.

Account Manager – v podstatě klientský pracovník, hlavní osoba ve firmě, s níž je zákazník v kontaktu.

Executive Assistant – do češtiny by se toto označení dalo doslovně přeložit jako výkonný asistent. Úkolem takového člověka je plnit příkazy nadřízeného, aniž by on sám disponoval jakýmikoliv rozhodovacími pravomocemi.

Junior Manager – takto bývají označovány pozice, které firmy nabízejí především mladým lidem a čerstvým absolventům vysokých škol. Jedná se o místo, na němž dotyčný stráví zpravidla nanejvýš několik málo let, během nichž sbírá pod vedením zkušenějšího kolegy zkušenosti, aby se z něj jednoho dne mohl stát sám plnohodnotný manažer.

Další pojmy, s nimiž se ve firmě můžete setkat

ASAP – As soon as possible neboli jak nejrychleji to půjde. Je-li na konci emailu od šéfa tato zkratka, rozhodně byste neměli s daným úkolem zahálet.

B2B – Business to Business čili firmy firmám. Jedná se o obchodní model, při němž jsou výrobky či služby prodávány dalším firmám, nikoliv přímo koncovým zákazníkům.

B2C – obchodní model založený na prodeji konkrétního produktu koncovému zákazníkovi, tedy běžnému občanovi. Nezkrácená verze tohoto označení zní Business to Customer.

Board – představenstvo či jiné nejužší vedení společnosti.

Budget – česky rozpočet. Ať už na konkrétní projekt, pro dané oddělení nebo celou firmu.

CRM – Customer Relationship Management, což lze doslova přeložit jako řízení vztahů se zákazníky. Může se jednat jak o nějaký firemní proces, tak o konkrétní počítačový program.

CV – na rozdíl od zbytku zde uvedených zkratek nevychází tato z angličtiny, nýbrž z latiny. Jedná se totiž o Curriculum Vitae, což lze doslova přeložit jako „běh života“. V praxi se nicméně těmito dvěma písmeny označuje profesní životopis, který uchazeč o práci posílá firmě nejčastěji ve chvíli, kdy se rozhodne zareagovat na její inzerát.

Home Office – jeden z nejoblíbenějších benefitů současnosti. Pod tímto označením se skrývá možnost práce z domova.

HR – těmito dvěma písmeny je zkracováno anglické spojení Human Resources, tedy doslova lidské zdroje nebo též jednoduše personální oddělení.

KPI – v případě této zkratky lze hovořit o jakýchsi klíčových výkonnostních ukazatelích (Key Performance Indicators), na jejíchž základě bývá zaměstnanci přiznáváno osobní ohodnocení či případné prémie a odměny.

Meeting – tento anglický pojem se v českém slovníku poměrně dobře ujal. Máte-li během dopoledne na programu meeting, znamená to, že se zúčastníte nějaké pracovní schůzky. Ať už s klientem, kolegy či někým úplně jiným.

Sick Day – další z velice oblíbených benefitů nad rámec řádné dovolené. Do češtiny jej lze přeložit jako zdravotní volno nebo též den zdravotního volna. Firmy ho v poslední době nabízejí stále častěji. Poslouží ve chvíli, kdy se zaměstnanec necítí být zcela ve své kůži a potřebuje se doma takříkajíc vyležet, aniž by si kvůli tomu musel zařizovat potvrzení od lékaře.

Čtěte také:

Základ platu pracovníků kultury by mohl od ledna růst až o 3180 korun

Kolik budete brát? Pozor na mzdový výměr, hraje do karet zaměstnavateli

Nové programy zjednodušily nábor pracovníků v zahraničí. Proces se zrychlí a zefektivní

Ohodnoťte tento článek
Diskuze