Plná moc k převodu vozidla – co musí obsahovat? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Převod vozidla pomocí plné moci? Dejte si pozor na podvodníky

, Tereza Tancerová,
Převod vozidla pomocí plné moci? Dejte si pozor na podvodníky
Zdroj: Shutterstock

Koupili jste nebo prodáváte auto? Jeho převod už nemusíte dělat nadvakrát. Odhlášení a následné přihlášení vozidla dnes probíhá současně, a to jak v přítomnosti obou stran, tak pouze jedné. Pozor však na podvodníky, udělení plné moci k přepisu vozidla se nemusí vyplatit.

Složitý polopřevod je už minulostí. Novější způsob je sice rychlejší a jednodušší, přináší s sebou ale určitá rizika. Odhlásit a následně přihlásit vozidlo nelze od roku 2015 postupně, nýbrž najednou, a to nejpozději do deseti dnů od podpisu kupní smlouvy. V opačném případě hrozí majiteli pokuta až 50 tisíc korun.

Učinit tak můžete na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou působností. Není navíc nutné, aby byly přítomny obě strany, k úkonu je možné jednu z nich zmocnit. Převod vozidla pak zařizuje buď vlastník nebo kupující. Výjimkou není ani třetí strana. Ta však musí být způsobilá k právním úkonům. Pokud se u převodu nesejdou obě strany, je nutné, aby měl ten, kdo proces vyřizuje, u sebe úředně ověřenou kopii plné moci k přepisu vozidla.

Jak by měla plná moc vypadat?

Ačkoli plná moc nemá předepsanou formu a může být klidně napsána i rukou, musí být z dokumentu jasné, kdo koho a k jakým úkonům zmocňuje. Plná moc může být sjednána na neurčito, ale lze ji zároveň časově a místně omezit. Musí navíc obsahovat tyto informace:

  • Jména a příjmení obou stran
  • Jejich bydliště
  • Rodná čísla
  • Popřípadě IČ a sídla (právnické osoby)

V plné moci je dále nutné také přesně specifikovat vozidlo, jehož se převod týká. Konkrétně musí být uvedena tovární značka i model vozidla, výrobní číslo karoserie a číslo registrační značky.

Co si vzít s sebou?

Prodávající by si měl na úřad vzít tyto dokumenty:

  • Vyplněnou přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel
  • Kupní smlouvu
  • Velký a malý technický průkaz
  • Ověřenou plnou moc
  • Protokol o evidenční kontrole starý maximálně 14 dnů
  • Doklad o pojištění vozidla v podobě zelené karty

Kromě těchto dokumentů je potřeba přinést také doklad totožnosti a pokud je auto koupeno na leasing, tak i leasingovou smlouvu. Často se také stává, že je auto prodáváno cizincem. V takovém případě musí předložit doklad o povolení k pobytu nebo doklad o udělení azylu na území České republiky.

Pozor na podvodníky

Může se stát, že jako prodávající dáte plnou moc k přepisu vozidla někomu, kdo je už dopředu rozhodnutý, že na sebe vozidlo nikdy nepřevede. Typicky se jedná o člověka, který je v exekuci nebo chce auto použít jen na náhradní díly. Vy jako majitel pak můžete marně čekat, až se přepis uskuteční a dostávat pokuty, které jdou za majitelem.

Dokud kupující neuskuteční převod, nemůže majitel ukončit povinné ručení a je nucen jej dál platit. Nese navíc odpovědnost za neuskutečnění převodu do 10 dnů, což znamená, že mu hrozí pokuta 50 tisíc korun. Bez dokladů od vozidla nemůže ani podstoupit evidenční kontrolu, která je k převodu potřebná.

Někteří prodávající podobné situace řeší tak, že značku uloží do depozitu. Majitel tak nemusí platit povinné ručení, ale pokud bude kupující vozidlem v depozitu jezdit, půjdou následky stejně za ním.

Podvod může přijít i ze strany prodávajícího, který si převod vozidla může rozmyslet, a to až po tom, co za auto kupující člověk řádně zaplatil. Ve finále tak může jezdit v autě, které nebude moci prodat ani odhlásit z evidence.
Jak problémům předejít? Ideálně tak, že se obrátíte na odborníky. Přepis vozidla tak proběhne bez starostí a za podmínek, které jsou stanoveny zákonem.