Platy učitelů 2022: platové tabulky a o kolik jdou nahoru - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Platy učitelů se v roce 2022 zvýšily o dvě procenta. Platí to ale pouze pro zaměstnance ve státní sféře

,
Platy učitelů se v roce 2022 zvýšily o dvě procenta. Platí to ale pouze pro zaměstnance ve státní sféře
Zdroj: Depositphotos

V posledních letech se platy učitelů výrazně zvýšily. Zatímco v roce 2016 činil průměrný učitelský plat méně než 30 tisíc korun, v roce 2022 se už blíží 50 tisícům. Na první pohled to vypadá líbivě, nicméně je potřeba brát v potaz srovnání s průměrnou hrubou mzdou, která každým rokem roste, a nepříznivý vývoj ekonomické situace v posledních měsících. Je diskutabilní, zda se plat učitelů zvedá dostatečně.

O tom, jak je pro budoucnost našeho národa důležité vzdělání, není žádných pochyb. Učitelská profese patří společně s lékaři, zdravotníky a výzkumnými pracovníky mezi ty nejváženější. Ačkoliv se kvalitní vědomostní základ, který učitel dětem předá, do ekonomického zisku státu nepromítne okamžitě, patří vzdělávání bezesporu mezi nejvyšší priority.

Učitelé v posledních letech několikrát stávkovali a požadovali vyšší platy. Vláda na tyto požadavky reagovala tím, že každý rok učitelům přidává. Zatímco v roce 2015 činil průměrný učitelský plat 27 809 korun, v roce 2022 se již přibližuje 50 tisícům. Jedná se o hrubou mzdu.

Rozdíly mezi finančním ohodnocením zaměstnanců ve školství jsou ovšem značné – záleží, zda učitel pracuje ve veřejném, nebo naopak privátním sektoru, ale i na jeho pozici a počtu let započitatelné praxe.

Platy učitelů na soukromých školách

Učitelé zaměstnaní na soukromých školách nedostávají platy, ale mzdy. Minimální úroveň zaručené mzdy určuje vláda. Problém je, že většina soukromých škol nemá bohaté sponzory, a proto nemůže všechny své zaměstnance dostatečně finančně ohodnotit. Udává se, že většina pedagogů na soukromých školách pobírá výrazně nižší mzdy než učitelé ve státní sféře.

Soukromé školy tvoří sice menšinu všech vzdělávacích zařízení v republice, ale jejich podíl pomalu roste. Udává se, že vzdělávají až čtrnáct procent české populace:

  • MŠ – čtyři procenta,
  • ZŠ – dvě procenta,
  • SŠ s maturitou – 14 procent,
  • VŠ a VOŠ – 13 procent.

Platy učitelů na veřejných školách

Ve státní sféře jsou platy učitelů a pedagogických pracovníků jasně dány a odstupňovány podle platových tabulek. V platových tabulkách jsou zohledněny takzvané platové třídy a platové stupně. Platová třída odpovídá nejvyššímu dosaženému vzdělání zaměstnance a složitosti a odpovědnosti práce. Platový stupeň pak reprezentuje dobu opracovaných let na stejné (nebo podobné) pracovní pozici.

Celkem je v platové tabulce učitelů a pedagogických pracovníků rozlišeno sedm platových stupňů a rozmezí čtvrté až čtrnácté platové třídy. V praxi to vypadá tak, že například začínající učitelka v mateřské škole pobírá téměř poloviční plat v porovnání s kolegyní, která je ředitelkou střední školy a má za sebou více než 32 let praxe v oboru.

Platové tabulky učitelů 2022

Platová tabulka učitelů nese označení Platová tabulka č. 5. Týká se zaměstnanců, kteří jsou pedagogickými pracovníky podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. V této tabulce lze zaznamenat dvouprocentní narůst oproti roku 2021.

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 let 15 540 Kč 16 860 Kč 18 230 Kč 19 750 Kč 25 040 Kč 31 290 Kč 31 550 Kč 32 120 Kč 32 820 Kč 33 600 Kč 34 860 Kč
2 do 6 let 16 110 Kč 17 460 Kč 18 990 Kč 20 560 Kč 25 760 Kč 31 560 Kč 31 850 Kč 32 690 Kč 33 500 Kč 34 620 Kč 36 490 Kč
3 do 12 let 17 120 Kč 18 620 Kč 20 200 Kč 22 000 Kč 26 430 Kč 31 930 Kč 32 330 Kč 33 100 Kč 34 850 Kč 36 070 Kč 38 450 Kč
4 do 19 let 18 300 Kč 19 870 Kč 21 600 Kč 23 380 Kč 27 650 Kč 32 590 Kč 33 330 Kč 34 340 Kč 36 300 Kč 38 720 Kč 41 640 Kč
5 do 27 let 19 470 Kč 21 170 Kč 23 000 Kč 25 020 Kč 28 870 Kč 33 600 Kč 34 380 Kč 35 780 Kč 38 560 Kč 41 700 Kč 45 750 Kč
6 do 32 let 21 130 Kč 22 980 Kč 24 890 Kč 27 050 Kč 30 920 Kč 35 330 Kč 36 290 Kč 37 770 Kč 41 780 Kč 45 140 Kč 49 450 Kč
7 nad 32 let 21 720 Kč 23 580 Kč 25 590 Kč 27 810 Kč 31 800 Kč 36 130 Kč 37 060 Kč 38 790 Kč 42 780 Kč 46 260 Kč 50 630 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Platové třídy se odvíjí od náročnosti a obtížnosti dané pracovní pozice. Na nejvyšších příčkách jsou tedy logicky manažerské a vedoucí pozice (ředitelé škol).

Pozice pedagogického pracovníka Odpovídající platová třída
učitel v MŠ 8.–13. platová třída
ředitel MŠ 10.–13. platová třída
učitel na ZŠ 9.–14. platová třída
ředitel ZŠ 12.–14. platová třída
učitel na SŠ 9.–14. platová třída
ředitel SŠ 12.–14. platová třída
učitel odborného výcviku 9.–13. platová třída
vychovatel ve školní družině 8.–12. platová třída
speciální pedagog 11.–13. platová třída
asistent pedagoga 4.–9. platová třída
pedagog volného času 8.–13. platová třída

Zdroj: Ministerstvo školství

Průměrný plat učitele

Průměrná hrubá měsíční výplata učitelů je vypočítávána Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Při výpočtu tohoto parametru už se nebere ohled na to, zda zaměstnanec pracuje v soukromém či státním sektoru. Provádí se tak, že se sečtou všechny platy a mzdy. Tento součet se poté vydělí počtem výplatních pásek (počtem zaměstnanců).

V současné době překonává průměrný plat učitele 45 tisíc korun a pomalu se blíží hranici 50 tisíc. Stále je ale potřeba brát v potaz to, že se jedná o celorepublikový aritmetický průměr. Je jasné, že například plat asistenta pedagoga a plat ředitele základní školy nelze srovnávat.

Podle čeho se vypočítávají platy učitelů?

Platy učitelů ve státním sféře se odvíjí od hodnot v platových tabulkách. Platová tabulka operuje s takzvanými platovými třídami, které reprezentují nejvyšší dosažené vzdělání a obtížnost pracovní pozice, a s platovými stupni, které odpovídají počtu odpracovaných let v daném oboru. Učitelé na soukromých školách pobírají mzdy, které nesmí být nižší než minimální zaručená mzda.

Jaké číslo má platová tabulka pedagogických pracovníků a učitelů?

Platová tabulka týkající se učitelů a pedagogických pracovníků nese číslo pět. Tato tabulka se týká všech zaměstnanců ve školství, kteří jsou pedagogickými pracovníky podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících.

Jaký je průměrný plat vysokoškolského učitele?

Průměrný plat učitelů na VŠ a VOŠ činí 56 452 korun. Toto číslo ale nezohledňuje fakt, že na akademické půdě panují mezi finančním ohodnocením jednotlivých pracovníků velké rozdíly.