Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Apartmán v Krkonoších: chalupa 21. století bez starostí a s výnosem

Pokud si pořídíte vlastní horský apartmán, můžete trávit zimní a letní dovolenou…

Zajímavosti o golfu, které jste nevěděli

Golf je vyhledávaným sportem, který se těší čím dál větší oblibě. Má dlouholetou tradici…

AAA Auto: Zdaleka nejen obchodník s ojetými vozy

Síť autocenter AAA Auto působí v České republice už bezmála třicet let. Aktivity firmy…

Nový šéf SÚRAO Jan Prachař
Nový šéf SÚRAO Jan Prachař
Autor: Správa úložišť radioaktivních odpadů

Aby příští generace nezačínaly od nuly

19. června, 09:00 - Redakce
Nový šéf SÚRAO Jan Prachař
Nový šéf SÚRAO Jan Prachař
Autor: Správa úložišť radioaktivních odpadů
19. června, 09:00

Zlepšení komunikace a větší otevřenost – to je jeden ze stěžejních úkolů, které si stanovil nový ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Jan Prachař, jenž byl do funkce jmenován 19. února. Jaké jsou jeho další priority a jaké úkoly SÚRAO pod jeho vedením čekají?

Rada SÚRAO schválila v březnu plán dalšího postupu prací při výběru potenciálních lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště. Jaké úkoly tedy před SÚRAO stojí a v jaké fázi je příprava projektu hlubinného úložiště?

Nyní nerozhodujeme o hlubinném úložišti, o stavbě samotné se bude rozhodovat až v roce 2050, ukládat by se mělo začít v roce 2065. Naším úkolem je teď z geologického hlediska prozkoumat podloží v České republice, aby naše budoucí generace, v případě, že to v roce 2050 budou muset řešit, nemusely začínat od nuly.

Cílem prací, které probíhají v letošním roce, je dokončit probíhající měření na lokalitách v takovém rozsahu, aby bylo možné zodpovědně přistoupit k transparentnímu hodnocení a následnému zúžení počtu lokalit na základě celistvých informací. Stát nám uložil zhodnotit geologii. To je stávající úkol SÚRAO.

Jako jeden ze svých hlavních cílů uvádíte zlepšení komunikace a větší otevřenost. Na co konkrétně by se mělo SÚRAO zaměřit?

SÚRAO by jako státní organizace měla být otevřená a výsledky své práce by měla zpřístupňovat veřejnosti. Zaměřit bychom se chtěli i právě na zmíněné potenciální lokality, kde v jedné z nich by případně v budoucnu mohlo vzniknout hlubinné úložiště, a více komunikovat a spolupracovat s obecními samosprávami i občany. Už jsem měl možnost setkat se se zástupci lokalit a seznámit se s jejich názory a problémy. Právě diskuse všech zainteresovaných stran zůstává naší prioritou.

Jakých akcí se mohou zastupitelé a občané dotčených obcí zúčastnit?

Pro občany a zástupce obcí z lokalit vytipovaných pro možné umístění hlubinného úložiště jsme letos opět připravili exkurze. První možností je návštěva našeho podzemního výzkumného pracoviště na Bukově. Pracoviště slouží jako testovací laboratoř pro získání dat o chování horninového prostředí v předpokládané hloubce budoucího hlubinného úložiště. Nabízíme také možnost navštívit jaderné elektrárny Dukovany a Temelín, seznámit se s jejich provozem, meziskladem použitého paliva a v Dukovanech i s úložištěm nízkoaktivních odpadů.

Konference pro odborníky i laickou veřejnost

SÚRAO není uzavřenou organizací, naopak velmi intenzivně rozvíjí i mezinárodní spolupráci a pořádá i odborné konference nebo se na nich podílí. Jsou určeny jen odborníkům, nebo se některých z nich může účastnit i veřejnost?

Určitě se některých akcí může veřejnost zúčastnit. V květnu například proběhla konference Bezpečný a udržitelný kone