Investujte s dotační podporou - Euro.cz

Přihlášení

Investujte s dotační podporou

,
Investujte s dotační podporou
Zdroj: SGEF
Komerční sdělení

Možná by vás překvapilo, na co vše lze získat dotace. Přední finanční společnost SG Equipment Finance (SGEF) spolupracuje s evropskými a českými finančními institucemi, díky čemuž sníží vaše náklady na financování investic na minimum. Podpory jsou zaměřeny na technologie s příznivým vlivem na životní prostředí, zaměstnanost, infrastrukturu měst a obcí, rozvoj podnikání či energetické úspory.

Pro lepší životní prostředí

SGEF je dlouholetým osvědčeným partnerem Evropské investiční banky (EIB), její program Climate Action má v nabídce od loňského roku. Do tohoto programu lze zařadit nejen železniční vozy, lokomotivy a autobusy městské a příměstské hromadné dopravy, ale také
průmyslové stroje a zařízení. Snížení dopadu na životní prostředí je třeba prokázat úsporami, které vzniknou využíváním nových technologií.

Pro obnovu a rozšíření výrobních zařízení

Financování investic malých a středních podniků, měst a obcí SGEF podporuje prostřednictvím spolupráce s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB). Firmy s méně než 250 zaměstnanci mohou využít zvýhodněné financování směřující do obnovy a rozšíření výrobních zařízení v rámci programu „Vytvoření a uchování životaschopných pracovních míst“. Municipalitám je určen program „Zlepšení životních podmínek v městských a venkovských oblastech“, v rámci něhož lze financovat rozvoj infrastruktury, sociálního a kulturního vybavení.

Pro úspěšné podnikání

Podpora v programu Expanze od ČMZRB je určena primárně malým a středním firmám do 250 zaměstnanců, a to především na rozjezd a rozvoj podnikání. Podporu je možné využít na nákup nových strojů a zařízení, k pořízení staveb určených k podnikání, technologických postupů, licencí a software. Spolupráce SGEF a ČMZRB funguje na principu poskytnutí dvou úvěrů. Úvěr od ČMZRB má nulové úročení, maximální výši 45 milionů Kč, odklad splátek jistiny až 3,5 roku a může tvořit až 45 % způsobilých výdajů projektu. Na zbývajících 55 % způsobilých výdajů projektu lze zažádat o komerční úvěr u SGEF, přičemž ČMZRB poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků s ním spojených až do 1 milionu Kč.

Pro nákup zemědělské techniky

Speciálním produktem pro zemědělce v nabídce SGEFu je Agroúvěr, který je kombinovatelný hned s několika dotačními programy. K nejzavedenějším patří úrokové dotace z fondu PGRLF. Na pořízení technologií pro živočišnou i rostlinnou výrobu i na nákup mobilních strojů lze použít také Program rozvoje venkova. V posledních měsících je velmi atraktivním dotační program Úspory energie, který podporuje realizaci energetických úspor, a to mimo jiné i nákupem nových strojů.

www.sgef.cz