Jak se změnil život od listopadu 1989 - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

28 let poté. Jak se změnil život od listopadu 1989?

, red,

Projděte si srovnání života před pádem komunismu v listopadu 1989 a dnes. Ve většině oblastí se svět okolo Čechů změnil k nepoznání.

Životní podmínky se za skoro tři desetiletí změní tak nějak z podstaty i bez zásadních politických a společenských obratů. V případě Česka a dalších zemí takzvaného sovětského bloku ale na konci roku 1989 k takovému obratu došlo. Jeho obětí se stal mimo jiné samotný československý stát, který přežil jen další dva roky.

Hospodářství vyčerpané čtyřmi dekádami nekompetentního a ideologizovaného centrálního plánování prošlo transformací, během níž byla naprostá většina státních podniků privatizována. Popírači blahodárnosti ekonomické transformace se vždy najdou, statistika ale hovoří jednoznačně.

Vývoj HDP Česka

 Vývoj HDP v Česku

Zdroj: ČSÚ

Socialistické hospodářství stálo na rigidně řízených státních podnicích, prim hrálo zastarávající těžké strojírenství. Celá ekonomika byla spolu s ostatními státy východního bloku součástí Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), jejímž hlavním smyslem v posledních letech před vlastním kolapsem bylo zakrývat fatální nekonkurenceschopnost produkce socialistických zemí.

Co a za kolik jsme si mohli na sklonku roku 1989 koupit?

Po zhroucení RVHP následoval propad i československé ekonomiky. Postupná modernizace výrobních zdrojů privátním kapitálem, přístup na nové trhy, konvertibilita měny, to vše vedlo k pozvolnému ozdravení národního hospodářství a růstu životní úrovně obyvatel. V loňském roce dosáhl český HDP 88 procent průměru Evropské unie.

Ještě zřetelněji ve prospěch společenských změn vypovídají některé demografické údaje. Čistší životní prostředí a vyšší kvalita potravin vedly k prodloužení předpokládané délky života u mužů o 8 a u žen o 7 let. Díky lepší osvětě klesl počet interrupcí o 90 procent.

Demografie
1989 2016
Počet obyvatel (v mil.) 10,36 10,58
Naděje dožití (muži, ženy) 68, 75 76, 82
Sňatky (v tis.) 81,3 50,7
Rozvodovost (v %) 37,1 45,2
Umělé přerušení těhotenství (v tis.) 112 20
Počet vysokoškoláků (v tis.) 648* 1653

*údaj za rok 1993
Zdroj: ČSÚ

Peníze až v první řadě

Se svým současným příjmem není většina Čechů spokojena a tempo přibližování k výplatám v Německu či Rakousku považuje za neúnosně pomalé. Svědčí to ale spíše o jejich přehnaném očekávání.

Češi se rádi srovnávají se Západem, ale neuvědomují si, že dostávají za úplně stejnou práci nesrovnatelně víc než třeba Srbové, natožpak Ukrajinci.

Trh práce
1989 2017
Průměrná hrubá měsíční mzda (v Kč) 3170 29 346
Průměrná míra nezaměstnanosti (v %) 0,6* 3,6

* údaj za rok 1990

Hrubé nominální měsíční mzdy v Česku vzrostly od revoluce více než devítinásobně. V prvních sedmadvaceti letech existence Spolkové republiky Německo, tedy v letech 1949 až 1976 za zlatého období „hospodářského zázraku“, stouply brutto nominální mzdy pětinásobně. Pravda, při nižší inflaci.

Vývoj meziroční inflace v Česku

 Vývoj inflace v Česku
Zdroj: inflation.eu

Vývoj meziroční inflace v Německu

Vývoj inflace v Německu
Zdroj: inflation.eu

Holubičí Češi režimům navzdory

Za minulého režimu bylo Československo de facto policejním státem s nízkou násilnou kriminalitou. Pod heslem „kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“ kvetla drobná hospodářská kriminalita. Po sametové revoluci a amnestii prezidenta Václava Havla v roce 1990 výrazně stoupl počet trestných činů a růst pokračoval celá devadesátá léta. Od roku 1999 trestných činů setrvale ubývá, přičemž v loňském jich policie evidovala méně než v roce 1991. Tuto křivku kopírovala i míra vražednosti. Ne všechno ve společnosti tedy rok 1989 radikálně změnil.

Kriminalita
1991 2016 nejvyšší hodnota
Počet trestných činů (v tis.) 283 218 426 (rok 1999)
Počet vražd 107 137 313 (rok 1998)

Zdroj: ČSÚ

Je dobře

V uplynulých 28 letech urazila česká společnost velký kus cesty. Samostatné Česko vstoupilo do NATO (1999) a do Evropské unie (2004). Počítá se mezi demokratické právní státy se svobodnou politickou soutěží a je členem všech významných mezinárodních organizací. Zemi to svědčí, Češi se nikdy neměli lépe. Pro korekce směru není důvod.