K čemu se používá zemní plyn a čím ho lidstvo nahradí? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

K čemu se používá zemní plyn a čím ho lidstvo nahradí?

,
K čemu se používá zemní plyn a čím ho lidstvo nahradí?
Zdroj: Adobe Stock
Komerční sdělení

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn, který se stal nepostradatelným zdrojem energie moderního člověka. Má širokou škálu použití a mnoho domácností i firem s ním do budoucna počítalo jako s hlavním zdrojem energie. Aktuální situace v Evropě a kolísající ceny zemního plynu ale společnost nutí k přechodu k alternativnímu zdroji energie. Který to bude?

Jaké složky tvoří zemní plyn?

Zemní plyn má dohromady čtyři hlavní složky. Jsou jimi methan, ethan, propan a butan. Největší podíl z těchto látek má methan (až kolem 90 procent). Zemní plyn může dále obsahovat stopy jiných chemických prvků, jako je oxid uhličitý, kyslík, sirovodík nebo dusík.

Podle toho, kolik zemní plyn obsahuje methanu, se určuje jeho výhřevnost. Čím vyšší procento methanu, tím vyšší výhřevnost. Podíl methanu také určuje kvalitu zemního plynu a i zde platí stejná rovnice. Čím vyšší podíl methanu, tím stoupá kvalita zemního plynu.

Na zemním plynu jsme jako lidstvo ještě poměrně závislí, avšak postupně se snažíme přecházet na šetrnější zdroje energie. Koukněte se na srovnání cen energií.

Kde se nachází ložiska zemního plynu?

Ložiska jsou po celém světě rozmístěna nerovnoměrně. Nicméně, největší zásoba tohoto plynu je na Blízkém východě a v Rusku, odkud nám dodavatelé plynu servírují tuto komoditu do našich domácností. Právě Rusko je také jeho největším světovým vývozcem. To je jeden z hlavních důvodu, proč celá Evropa ustupuje od této suroviny.

Těžba zemního plynu

Zemní plyn se těží pomocí vrtů, které se mohou nazývat i sondy. Vrty jsou vedeny do pórovitých ložisek, kde se shromažďuje plyn. Jeho těžba pak probíhá přes produkční kříž. Vytěžený zemní plyn je poté dopravován do sběrného střediska, kde je očištěn od vodní kapaliny a dalších nežádoucích příměsí.

K čemu se používá zemní plyn?

Zemní plyn slouží především jako zdroj tepelné energie pro plynové kotle. V domácnostech se používá k vaření, ohřevu vody a topení. Využívá se také v teplárnách, kde časem nahradil uhlí, které vypouštělo příliš mnoho emisí do ovzduší.

Dále se používá v dopravě. V mnoha městech se můžete setkat s autobusy, které jezdí na stlačený zemní plyn CNG. Roste i počet aut poháněných zemním plynem a setkáte se s ním též v železniční a lodní dopravě.

Co nahradí zemní plyn?

Zemní plyn se dlouho označoval jako palivo budoucnosti. Postupně měl nahrazovat uhlí, které nebylo příliš ekologické. V poslední době se ale řeší, jak nahradit i zemní plyn. Rusko se ukázalo jako nespolehlivý partner, avšak alternativní dovozce, který by dokázal pokrýt celou Evropu, bohužel neexistuje. Co ho tedy nahradí?

Jednou z možností je vodík. Jeho výhodou jsou téměř nulové emise a prakticky nevyčerpatelné zásoby. Prozatím je ale největším problémem chybějící infrastruktura a také cena. I tak už ale v Evropě jezdí na vodík některé autobusy i auta.