Všeobecná zdravotní pojišťovna

VZP Česká republika - pojišťovací služby
O firmě:

Největší zdravotní pojišťovna v České republice je zřizována státem, vznikla k 1. lednu 1992. Je u ní registrováno více než 6,5 milionu klientů. VZP ČR zajišťuje výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění, úhradu zdravotní péče z prostředků zdravotního pojištění a další činnosti, které jí umožňuje zákon. Vede registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, je správcem zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění. Zaměřuje se i na zdravotní programy a preventivní akce.

Organizační strukturu VZP tvoří Ústředí, krajské pobočky, územní pracoviště a úřadovny. Ředitelem VZP, jehož jmenuje a odvolává správní rada, je od roku 2006 Pavel Horák. Pojišťovna je členem Mezinárodní asociace neziskových zdravotních a nemocenských pojišťoven.