Evropská centrální banka (ECB)

ECB Evropská unie - centrální banka zemí eurozóny
O firmě:

Evropská centrální banka byla ustanovena 1. června 1998 jako orgán dohlížející na měnovou politiku patnácti zemí, které přijaly jako měnu euro. Předchůdcem ECB byl Evropský měnový institut, dočasná instituce založená 1. ledna 1994, jejímž cílem byla příprava přechodu na jednotnou měnu euro. Evropský systém centrálních bank (ESCB) se skládá z ECB a národních centrálních bank všech členských států EU. Česká národní banka (ČNB) je součástí ESCB. Sídlem Evropské centrální banky je německý Frankfurt nad Mohanem. ECB má právní subjektivitu a je základním stavebním prvkem Eurosystému a Evropského systému centrálních bank. Základní úkoly ESCB jsou: definovat a provádět měnovou politiku Eurosystému, provádět devizové operace v souladu s ustanoveními Smlouvy o EU, držet a spravovat oficiální devizové rezervy členských států, podporovat plynulé fungování platebních systémů. Hlavním cílem ESCB podle Smlouvy o EU je udržovat cenovou stabilitu, tedy nízkou míru inflace. Vrcholné orgány ECB jsou Rada guvernérů, Výkonná rada a Generální rada. V čele ECB stojí od roku 2003 Jean-Claude Trichet.