Czech Coal

Czech Coal,uhlí,těžba Česká republika - těžební společnost
O firmě:

Skupina Czech Coal zahrnuje obchodníka s energetickými komoditami Czech Coal a.s., především s hnědým uhlím, elektrickou energií a povolenkami na emise skleníkových plynů. Dále ji tvoří dvě těžařské společnosti Vršanská uhelná a.s., která disponuje uhelnými zásobami s nejdelší živostností v České republice v rámci stávajících územních limitů, Litvínovská uhelná a.s. s největšími uhelnými zásobami v České republice a Czech Coal Services a.s. servisní společnost. Do skupiny rovněž patří řada obslužných společností a majetkové účasti v regionálních teplárnách.