České dráhy (ČD)

České dráhy Česká republika - dopravce
O firmě:

České dráhy, a. s. jsou významným železničním podnikem v Česku. Jsou dominantním dopravcem v osobní dopravě. Do konce června 2008 byly největším zaměstnavatelem v zemi. Původně byly i významným dopravcem v nákladní dopravě, nákladní doprava je však od 1. prosince 2007 vyčleněna do nové dceřiné společnosti ČD Cargo. Byly také provozovatelem (nikoliv však vlastníkem) všech celostátních a většiny regionálních drah, ale tato činnost je od 1. července 2008 vyčleněna do státní organizace Správa železniční dopravní cesty, samotné řízení dopravy však zůstalo v rukou ČD.