Česká televize

Česká televize Česká republika - Jediná česká veřejnoprávní televizní stanice
O firmě:

Jako televize veřejné služby byla zřízena zákonem o České televizi 1. ledna 1992. Vysílá dva celoplošné programy ČT1 a ČT2, dva digitální programy ČT4 SPORT a ČT24, Teletext ČT a Teletext Expres, on-line také na www.ceskatelevize.cz. Poskytuje i doprovodné služby - dvoukanálový zvuk DUAL, teletext, skryté titulky, VPS kód. Z hlediska hospodaření je Česká televize samostatným subjektem nezávislým na státním rozpočtu. Financování je zajištěno z televizních poplatků a zákonem vymezené podnikatelské činnosti. Posláním České televize je naplňovat takzvanou veřejnou službu. Nemá tedy konkurovat soukromým televizním kanálům, ale doplňovat jejich nabídku o projekty, které nejsou ziskové, ale veřejně prospěšné.